Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen

Van oktober tot maart ontpoppen Vlaamse kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar zich tot echte juryleden en krijgen ze de kans om een selectie boeken te lezen. Ze komen op regelmatige basis samen om de boeken te bespreken en te beoordelen. De winnende boeken worden op het einde met een groot slotfeest gevierd.

een Zoerselse jury

Sinds enkele jaren mogen ook kinderen uit Zoersel deelnemen aan dit leesevenement. Zo wil de bibliotheek kinderen en jongeren niet alleen motiveren om te lezen, maar ook het plezier van lezen laten ontdekken. Studies tonen namelijk aan dat er tegenwoordig te weinig gelezen wordt en dat de resultaten voor begrijpend lezen te wensen overlaten. Vorig jaar kon de jongste groep (van de laatste kleuterklas tot het eerste leerjaar) al genieten: er werd een boek voorgelezen en daarna gingen ze telkens creatief aan de slag. Vanaf dit jaar wil de bib ook de kinderen van het tweede en derde leerjaar betrekken bij dit leesavontuur.

iets voor uw kind?

Is uw kind ook zo’n boekenwurm? Of kan hij/zij intens genieten van een voorleesverhaal? Dan wil hij/zij vanaf oktober vast mee jureren! Alle samenkomsten gaan door in de bibliotheek van Zoersel. Op zaterdag 3 oktober kunt u in de bibliotheek van Zoersel terecht voor meer info en inschrijving.

  • De juryleden van groep 1 (laatste kleuterklas tot eerste leerjaar) komen op woensdagnamiddagen van 13.30 tot 14.30 uur samen.
  • De juryleden van groep 2 (tweede en derde leerjaar) op zaterdagvoormiddagen van 9.30 tot 10.30 uur.