kijk in uw kot

U kent haar wel: de Aziatische hoornaar - een invasieve, uitheemse wespensoort die schadelijk is voor de biodiversiteit en de landbouw én bovenaan de lijst staat van de te verdelgen insecten in Europa. Vooral voor bijen vormt deze hoornaar een grote bedreiging. Onder het motto #kijkinuwkot vraagt het Vlaams Bijeninstituut u om rond te kijken of u zo’n Aziatische hoornaar of haar nest ziet in uw tuin of rond uw huis én dit te melden.

voorjaarsnesten

In het voorjaar verlaten de koninginnen hun schuilplaats en maken ze een nieuw nest op een beschutte plaats, zoals in schuren, tuinhuisjes, afdaken, luifels, struiken of hagen. De voorjaarsnesten bevinden zich dicht bij de grond of op maximum enkele meters hoogte. Het nest heeft in het begin de grootte van een pingpongbal. Na enkele weken zal de bol al de grootte van een meloen hebben en bij het begin van de zomer die van een volleybal. De kleur van het nest is meestal lichtbruin.

In de zomer beginnen de werksters dan aan een tweede, definitief nest. Dit bevindt zich meestal in een hoge boomtop in de buurt van het eerste nest. Deze nesten kunnen uitgroeien tot 1 meter groot, maar zijn – omwille van  het dichte bladerdek – vaak zeer moeilijk te zien.

Het is dus belangrijk dat u goed rond kijkt en een gespotte hoornaar of nest tijdig doorgeeft via www.vespawatch.be. Hoe kleiner het nest, hoe makkelijker de verdelging door een professionele verdelger.

niet te verwarren met Europese variant

Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot. Zij is vooral zwart van kleur, met op haar kop opvallend oranje plekken. Ook op het achterlijf heeft zij één oranje band. Haar poten zijn half zwart, half geel.

Verwar haar zeker niet met de Europese hoornaar. Deze is groter, vooral roodbruin van kleur, en heeft meerdere gele banden op het achterlijf. Ook haar poten zijn volledig roodbruin. De Europese hoornaar is nuttig, zachtaardig en moet zeker niet verdelgd worden.

let op!

Een Aziatische hoornaar is heel beschermend naar haar nest toe en kan zeer gevaarlijk - en in groep - uithalen. Hou dus altijd ruim afstand van het nest. Hangt het bijvoorbeeld in uw tuinhuis, blijf daar dan best buiten en geef de info zo snel mogelijk door via www.vespawatch.be.