kerkuilen geringd in Halle Hof

Deze week werden maar liefst vier jonge kerkuilen - die hun plekje vonden in de schuur van Halle Hof - gewogen, gemeten en geringd (dankzij de vrijwilligers van de Kerkuilwerkgroep)!

De vrijwilligers ringen kerkuilen om een idee te krijgen over de migratie, de leeftijd, de sterftegraad, de voedselgewoonten en andere gedragingen. De ring is gemaakt van metaal of kunststof en voorzien van een uniek identificatienummer. De ringen zijn naadloos, waardoor de vogels er zo min mogelijk last van hebben.

kerkuil?

De kerkuil (Tyto Alba) vestigt zich graag in gebouwen zoals schuren of kerktorens. Daar zoekt hij rustige, donkere schuilhoekjes als rustplaats voor overdag en als nestplaats. Kerkuilen leiden een teruggetrokken leven en worden als het donker is actief om te jagen (vooral op veldmuisjes).

met uitsterven bedreigd

Aan het einde van de jaren '70 stond de kerkuil op de ‘rode lijst’ van de met uitsterven bedreigde diersoorten in België. Daarom werd in Vlaanderen de Kerkuilwerkgroep opgericht, die een uitgebreide inventarisatie organiseerde. Al snel bleek een nijpend tekort aan broedgelegenheid aan de basis te liggen van de sterke achteruitgang van het kerkuilbestand. Er werden honderden speciale nestkasten opgehangen in kerken, schuren, molens, opslagplaatsen … Dit zorgde voor een mooie ‘comeback’ van de kerkuil. Door de zachte winters die volgden en het harde werk van de Kerkuilwerkgroep hebben we opnieuw een populatie van meer dan 1.000 broedparen in Vlaanderen.

Toch blijft de Kerkuilwerkgroep zich zorgen maken over de toekomst. De kerkuil doet het goed doet in bepaalde regio's, maar daarbuiten komt hij bijna niet voor. De versnippering van zijn leefgebied gaat onverminderd verder en zijn broedplaatsen worden vaak verstoord. Bovendien sterven er jaarlijks heel wat kerkuilen in het verkeer.

helpen

Wilt u iets doen om te helpen? Dat kan! Geef u op als vrijwilliger of steun de Kerkuilwerkgroep via http://www.kerkuilwerkgroepvlaanderen.be.