hoge molens vangen veel wind

Als het van de bedrijven Mintjens Group, Fingo en Etap (Tri) afhangt, draaien er binnenkort vier windturbines op de industriezone van Malle/Zoersel. Drie van de vier turbines zijn gepland op de terreinen van Etap en Fingo op het grondgebied van Malle. De laatste staat ingetekend op grondgebied Zoersel, op een weiland achter het voetbalterrein van KFC Eendracht. De bedrijven investeren zelf in hun windturbines en zullen een deel van de groene energie zelf verbruiken. Het andere deel zou 6.300 gezinnen van groene energie kunnen voorzien.

de eerste vlaag

In oktober 2018 was er voor het eerst sprake van de plannen voor vier windturbines met een tiphoogte van 200 meter. De ongerustheid bij de buurtbewoners van de omgeving Kievit en De schaaf was (en is) groot. Principieel is niemand tegen windturbines, maar liever niet dichtbij woongebied. In 2018 werd er al een informatievergadering gehouden, maar deze kon de gemoederen niet bedaren. Het burgerplatform Windstil verzamelde ruim 2.000 handtekeningen en organiseerde ook zelf infovergaderingen. De schepencolleges van Malle en Zoersel oordeelden dat er te weinig draagvlak was bij de bewoners en formuleerden een negatief advies aan de provincie als er een vergunningsaanvraag zou komen.

nieuw leven ingeblazen

Het leek een tijdje stil rond het project, maar achter de schermen gingen de onderzoeken verder. De bezorgdheden uit het eerste infomoment werden bekeken en onder andere met burgerbeweging Windstil besproken. Maar tot een soort akkoord is het nooit gekomen, in tegendeel. Nu organiseert Encon opnieuw een infomoment. Deze keer wil ze u als bewoner meer betrekken via burgercoöperatie, waarbij u mee kunt investeren in de turbines.

Het valt af te wachten of dit het draagvlak bij de buurtbewoners vergroot. 

burgercoöperatie

De initiatiefnemers willen de inwoners van Malle en Zoersel financieel mee laten profiteren van de windturbines. Daarom richtten ze een coöperatie op voor 20% van het totale investeringsbedrag (met hulp van de gespecialiseerde firma Hefboom). Deze coöperatie zal in de eerste plaats enkel voor inwoners van Malle en Zoersel zijn. Het overige budget wordt opengesteld voor de bedrijven van het industriegebied.

inschrijven voor infomoment

De betrokken bedrijven houden een informatiemoment op maandag 9 maart van 17 tot 20 uur in het Provinciaal Vormingscentrum van Malle (Smekenstraat 61). Ze zullen in kleine groepen verdere toelichtingen geven over het windturbineproject op de industriezone. Door de opsplitsing in kleinere groepen, kunnen ze beter uw persoonlijke vragen beantwoorden. U moet wel op voorhand inschrijven via de website van WindMalle (tiny.cc/WindMalle).

Er zal ook meer info gegeven worden over de burgercoöperatie.

andere windturbines langs E34

De vier windturbines op het industrieterrein Malle/Zoersel zijn niet te verwarren met het project voor de twee windturbines die langs de E34 in Zoersel komen, op de grens met Pulderbos. Die vergunning werd in december 2018 afgeleverd. Deze turbines zullen minder hoog worden, namelijk 145 meter tiphoogte in plaats van 200 meter. Maar u zult ook deze molens nog niet meteen zien draaien: door omstandigheden is de uitvoering een half jaar uitgesteld. De firma’s Storm en Fluvius hopen ze dit najaar te kunnen plaatsen.

weetje over de locaties

Wat u zich misschien afvraagt, is waarom de windturbines niet in open velden worden gebouwd, verder weg van de woonkern. De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om windturbines in Vlaanderen bij voorkeur juist niet in open ruimte (vaak landbouwgebied) in te planten. Ze willen de weinige open ruimte die er is beschermen. De voorkeurslocaties volgens de Vlaamse regering zijn zeehavengebieden (zoals de haven van Antwerpen) en industriegebieden (zoals het bedrijventerrein Malle).