Hoe gezond is uw grond? | de Grote Grondvraag

Vanaf 11 juni kunt u als Zoerselaar controleren of uw grond of eigendom vervuild is of niet. Dat kan op de website degrotegrondvraag.be.

Met de Grote Grondvraag ondersteunen de OVAM en de Vlaamse steden en gemeenten alle grondeigenaars in Vlaanderen bij het controleren, en waar nodig, saneren van hun grond. Het doel is om tegen 2036 een gezonde omgeving te creëren voor wonen, werken en ontspannen. 

Op de website degrotegrondvraag.be vult u uw adres in en ziet u meteen, aan de hand van beschikbare informatie van de Vlaamse steden, of het een risicogrond is of niet. Is dat het geval, dan geeft de OVAM stap voor stap aan wat u moet doen om de grond terug gezond te maken.

bodemonderzoek

Wie een risicogrond bezit, hoeft zich geen zorgen te maken. Want lang niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste instantie vooral informatie en zekerheid over de grond.  Is er toch een sanering verplicht, en dat is zo in 15 procent van de gevallen, dan begeleidt OVAM het hele proces.