herbestemming bomen pastorijtuin

Voor de bouw van de dorpszaal en de renovatie van de pastorij in Halle heeft de gemeente een uitvoerbare omgevingsvergunning. Tegen deze vergunning werd een verzoek tot schorsing en vernietiging ingesteld bij de raad voor vergunningsbetwistingen. Deze procedure werkt niet opschortend, maar toch heeft het bestuur besloten nog niet dadelijk van start te gaan met de bouwwerken. 

Echter omwille van de bezorgdheid om de fruitbomen uit de pastorijtuin en het geschikte plantseizoen werden deze vandaag vakkundig uitgegraven en opnieuw aangeplant bij de Dwergenbergen. Op die manier geven we de bomen alle kansen om te groeien in combinatie met spel- en plukplezier voor de kinderen.