haalbaarheidsstudie intergemeentelijk zwembad

De resultaten van de haalbaarheidsstudie binnen het project van de realisatie van een nieuw intergemeentelijk zwembad werden deze week voorgesteld aan alle raadsleden van de betrokken gemeenten. De studie vormt een goede basis voor verdere (beleids)keuzes.

Het intergemeentelijk zwembad revalidatiecentrum Pulderbos in Zandhoven sluit over enkele jaren haar deuren. In de zoektocht naar een alternatief besliste de gemeenteraad op 21 juni 2021 om voor het project van de realisatie van een nieuw intergemeentelijk zwembad een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren.

Samen met de gemeenten Schilde, Ranst en Zandhoven stelden we een studiebureau aan. De opdracht werd in het najaar van 2021 toegewezen aan studiebureau Sweco, dat in de studie zowel het bouwprogramma, de financiering, de locatie als de beheersvorm onderzocht. Het gemeenteraadsbesluit impliceerde bovendien ook dat de piste ‘inkopen van zwemuren in Lille’ hierbij werd bekeken.

extra onderbouwing

Het studiebureau Sweco leverde haar studie inmiddels op en presenteerde de resultaten op maandag 12 september 2022 aan alle raadsleden van de betrokken gemeenten. De studie vormt een goede basis voor verdere (beleids)keuzes.

Gemeente Schilde besliste tijdens het traject, om budgettaire redenen, niet langer te participeren. De komende weken zal het Zoerselse bestuur aldus, in eerste instantie samen met Zandhoven en Ranst, alle mogelijke pistes verder exploreren en bespreken.

Er zijn hierover nog geen beslissingen genomen of conclusies getrokken. De eindconclusies van deze jongste studie vormen een extra onderbouwing voor de eerder besproken pistes. Met deze (extra) informatie in handen hoopt het bestuur de intergemeentelijke denkoefening rond het behoud van publiek zwemwater constructief te kunnen verderzetten.