groene energie voor 3.000 gezinnen

Vorige week startte windparkontwikkelaar Storm met de voorbereidingen van de bouw van een windpark in Zoersel. Het Storm-windpark in Zoersel wordt gepland ten noorden van de E34 tussen de afrit Zoersel en de brug van de Kruisdreef. Het windpark zal bestaan uit twee windturbines met een lage tiphoogte. Omdat de windmolens in landbouwgebied staan, zullen ze geen hinder vormen voor onze inwoners.

De voorbereidende werken zullen eind oktober van start gaan. Dit houdt in dat de definitieve toegangswegen en kraanplatformen worden aangelegd naar de plaats waar de windmolens komen. Deze werken zullen weinig of geen verkeershinder met zich meebrengen. In het voorjaar van 2021 start Fluvius met de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk.

enkele cijfers

De windturbines hebben een relatief lage tiphoogte, namelijk 143 meter. Dit om geen hinder te veroorzaken voor eventuele omwonenden. De windmolens staan volop in landbouwgebied.

Verder zorgen deze windturbines voor een jaarlijkse energieproductie van 10.500MWh, wat goed is om jaarlijks 3.000 gezinnen te voorzien van groene energie. Meer info over dit windmolenpark vindt u op de website van Storm.

windstil

Om alle misverstanden te vermijden; het gaat hier niet om de windmolens die gepland waren op het industrieterrein van Malle en Zoersel. Op 15 oktober besliste de Deputatie – na meer dan 4.500 bezwaarschriften van omwonenden in Malle en Zoersel, een ongunstig advies door gemeenten Malle en Zoersel én een ongunstig advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie – dat dit windmolenpark er niet komt.