goed nieuws: zwaluwnesten reeds bewoond

Elk voorjaar ondernemen zwaluwen de zware tocht van Afrika naar onze streken. Ze komen hier broeden en hun jongen grootbrengen. Dat wordt echter - voornamelijk voor de huiszwaluw (met witte borst) - ieder jaar moeilijker, omdat heel wat van hun bestaande nesten verdwenen zijn bij hun terugkomst. Om die reden plaatsten wij dit voorjaar op verschillende plaatsen zwaluwnesten. Het doet ons enorm veel plezier dat die aan de hoogspanningscabine op de hoek van de Drengel en de Zandstraat intussen reeds bewoond zijn.