gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van september

AGENDA – Bent u benieuwd naar wat er dinsdag 19 september besproken wordt tijdens de maandelijkse gemeenteraad? Dan kunt u hier alvast de agenda raadplegen. Aansluitend vindt de raad voor maatschappelijk welzijn plaats, waarvan u de agenda hier vindt.

De zitting is openbaar, met uitzondering van de besloten zitting, en gaat fysiek door in de raadzaal van het administratief centrum (Handelslei 167). U kunt de raden ook volgen via onze livestream op YouTube.

uw vraag op de gemeenteraad

Vóór de openbare zitting is telkens een moment voorzien waarop u vragen kunt stellen. Dit kan een half uur voor aanvang, dus vanaf 19.30 uur.

De vragen moeten een algemeen thema behandelen en een collectief belang hebben. Is er onvoldoende tijd, dan zal het college deze vragen schriftelijk beantwoorden en toevoegen aan het zittingsverslag. Bij dringende vragen neemt u rechtstreeks contact op met de bevoegde dienst, burgemeester of schepen.

gemeenteraadscommissie

Op dinsdag 19 september om 18.30 uur vindt er ook een gemeenteraadscommissie plaats over de voortgangsrapportering uitvoering klimaatactieplan. De zitting is openbaar en gaat fysiek door in de raadzaal van het administratief centrum. U kunt het ook volgen via de livestream.