geluidshinder speelpleinen melden

De examens zitten erop, en dat hebben de buren van heel wat speelpleintjes geweten. Je even ontspannen met vrienden is één ding, maar lawaai maken tot ’s avonds laat, dingen vernielen, glazen flesjes stukgooien … is een ander paar mouwen.

Merkt u dit op, tracht dan de politie te verwittigen op het moment dat de feiten zich voordoen. Dat kan op het nummer 03 210 40 00 (centraal onthaalpunt in Brecht).

Uiteraard mag u de jongeren in kwestie hierover ook zelf aanspreken. Zoals het spreekwoord zegt: ‘vreemde ogen dwingen best’. U kunt hierbij altijd verwijzen naar het GAS-reglement, waarin staat dat “iedereen verplicht is zich zo te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt/te wijten is aan een gebrek aan voorzorg én de rust van de inwoners in het gedrang brengt.”