geen sluipverkeer langs gedeelte plaatselijk verkeer in Medelaar

Alhoewel een deel van de Medelaar en Kleine Medelaar enkel toegankelijk is voor plaatselijk verkeer, wordt deze weg al jaren gebruikt als sluiproute tussen deelgemeenten Sint-Antonius en Halle. Volgens recente tellingen werd zelfs vastgesteld dat er vier keer meer verkeer doorkwam dan normaal.

Enkele weken geleden – tijdens een overlegmoment met de buurtbewoners – was een grote meerderheid het eens met het voorstel van het gemeentebestuur om een modale filter te plaatsen op de Medelaar. Deze filter komt vlak voor het kruispunt met de Kleine Medelaar, als u uit de richting van deelgemeente Sint-Antonius komt. Een tractorsluis zal er binnenkort voor zorgen dat er geen auto’s meer kunnen passeren.

veilig fietsroutenetwerk

De modale filter moet voor meer verkeersveiligheid zorgen op het lokaal fietsroutenetwerk. Die veiligheid is één van de prioriteiten in het mobiliteitsplan. De tractorsluis wordt vanaf 23 augustus ingevoerd voor een proefperiode van zes maanden. Daarna volgt een evaluatie, waarna de filter een definitief karakter kan krijgen of er eventuele aanpassingen kunnen volgen.

Zowel vóór als na het invoeren van de filter zullen er ook tellingen gebeuren in de omliggende straten (Heidehoeven, Wandelweg, Kwadestraat en een stuk van de Medelaar tussen Heidehoeven en Melkweg). Als vastgesteld wordt dat er een duidelijke verhoging is van het aantal voertuigen, zal er in overleg met de buurtbewoners naar gepaste maatregelen gezocht worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het is echter niet de bedoeling om ook in deze straten een dergelijke filter te plaatsen.

wijkcirculatieplan

Het plaatsen van modale filters in woonwijken vormt een deel van de wijkcirculatieplannen. Deze moeten voor een verkeersveilige omgeving zorgen. In wijken moet u aangenaam kunnen wandelen en fietsen en moeten alle vervoersvormen vlot kunnen doorstromen naar de hoofdwegen. Stap voor stap wil het gemeentebestuur hier, in samenspraak met de buurtbewoners, de volgende jaren aan werken.