er beweegt wat | overzicht bouwprojecten

Van sociale en zorgwoningen over een nieuw gemeentemagazijn en verenigingsinfrastructuur tot de herinrichting van Halledorp. Er beweegt heel wat in onze gemeente. We geven u een overzicht van onze belangrijkste projecten.

gerealiseerd

ontmoetingslokaal ‘buurthuis Ter Smisse’ en tien sociale zorgwoningen in de Smissestraat

Op het terrein achter woonzorgcentrum de Buurt bouwden we, in het kader van het ‘bindend sociaal objectief’ van de Vlaamse regering, tien sociale zorgwoningen. Gelijktijdig kwam op dezelfde plaats ook een ontmoetingsruimte, waar onder andere ook de bewoners van de zorgwoningen en van het woonzorgcentrum kunnen deelnemen aan allerhande activiteiten.

Gemeente & ocmw Zoersel en wzc de Buurt richten de ontmoetingsruimte in als een buurthuis ‘buurthuis Ter Smisse’ waarbij ruimte gecreëerd wordt voor informatieve, recreatieve en vormende activiteiten voor een brede doelgroep. Hiervoor werd bovenvermeld reglement op de gemeenteraad van september goedgekeurd. De gemeente staat in voor het gebouwenbeheer en het vastleggen van de tarieven, terwijl wzc De Buurt de coördinatie en reservatie beheert.

De ontmoetingsruimte bestaat uit een vergaderruimte en een zaaltje met toog. Organisaties en verenigingen uit Zoersel mogen er kleinschalige activiteiten organiseren. De ruimte kan niet gehuurd worden voor privégebruik. Wilt u de ruimte huren, dan kan dat via het onthaal van wzc De Buurt via info@wzcdebuurt.be of T 03 310 09 00.

gemeentemagazijn in de Achterstraat

Vanaf maandag 19 oktober kunt u zich aan de Achterstraat tot de nieuwe afdeling infrastrucuur wenden.

Hiervoor kunt u op onze nieuwe afdeling terecht:

  • Projectopvolging van wegwerkzaamheden, onderhoud en beheer van wegen, rioleringsdossier, beheer van gemeentegebouwen, gemeentelijke bouwprojecten;
  • Logistieke ondersteuning zoals regelingen met het gemeentemagazijn (verkeersborden lenen, grote materialen van de uitleendienst ophalen/brengen), labelen van fietsen;
  • Aanvragen of uitbreidingen van gas, elektriciteit, telefoon, …;
  • Een oprit aanleggen over grachten, onderhoud en werken aan rioleringen en grachten in samenspraak met Pidpa en Aquafin;
  • Onderhoud en werken aan waterlopen.

De dienstverlening blijft dezelfde, met dezelfde openingsuren als het administratief centrum. Hou er rekening mee dat u op onze nieuwe dienst infrastructuur enkel op afspraak terecht kunt via planning.infrastructuur@zoersel.be of T 03 2980 9 15.

in uitvoering

dorpszaal in Halle

De nieuwe polyvalente dorpszaal – die aan de bestaande pastorij wordt aangebouwd – moet in navolging van de oude parochiezaal een plek worden waar zowel activiteiten van verenigingen als van particulieren kunnen plaatsvinden.

Het dossier wordt momenteel klaargemaakt voor de uitvoering ervan. De bouw van de zaal nog langer uitstellen, kan nu echt niet meer. Door de vertraging die dit project heeft opgelopen, worden ook andere belangrijke projecten in Halle-Dorp geblokkeerd. We hopen de werken nog voor het einde van dit jaar te starten.

in voorbereiding

sociale woningen Lindedreef

De huidige parochiezaal Sint-Maarten en de oude schoolgebouwen van Pierenbos maken plaats voor een (deels sociale) woonontwikkeling. Deze gecombineerde site is ideaal om, naast private woningen, ook achttien extra sociale huurwoningen te realiseren.

Om een einde te maken aan de overlast voor de buurtbewoners, worden voormalige schoolgebouwen binnenkort gesloopt. Zaal Sint-Maarten blijft staan tot er een alternatief voorhanden is. De monumentale kastanjeboom op de oude speelplaats van de school zal een centrale plaats krijgen bij de nieuwe ontwikkeling van het woonproject. Het plein met majestueuze kastanjeboom willen we inrichten met inspraak van de toekomstige bewoners.

Een volledig overzicht van onze bouwprojecten vindt u terug in het ZOERSELmagazine van oktober (pagina 11 – 14) of op onze website.