eerstelijnszone Voorkempen | samenwerking is de sleutel

In deze coronatijden hebt u het woord ‘eerstelijnszone’ wellicht al horen vallen. Maar wat is dat nu juist en wat doet deze zone precies? Wel, het zijn zorgverstrekkers, welzijnswerkers en lokale besturen die de handen in elkaar slaan. Het doel? Ervoor zorgen dat elke inwoner met een vraag over gezondheid, zorg en welzijn zo goed mogelijk wordt geholpen. 

Een eerstelijnszone is een samenwerkingsverband tussen alle professionele zorg- en hulpverleners in de aangesloten gemeenten en de lokale besturen. Vlaanderen is opgedeeld in verschillende van die zones. Gemeente & ocmw Zoersel behoort tot de ‘eerstelijnszone Voorkempen’, samen met gemeenten Wijnegem, Schilde, Malle, Zandhoven en Brecht.

vereende krachten

Een eerstelijnszone verenigt de verschillende partners van de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Dat zijn de lokale huisartsen, apothekers, vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen, kinesisten, tandartsen, logopedisten, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, sociale diensten van gemeenten en ocmw’s, woonzorgcentra, huis van het kind, het centrum voor algemeen welzijnswerk, psychotherapeuten, mantelzorgers … In onze zone is ook de tweede lijn - ziekenhuis AZ Sint-Jozef - van bij het prille begin nauw betrokken.

zorgpaden en preventie

Wat doet een eerstelijnszone concreet? In onze zone werden bijvoorbeeld zorgpaden uitgewerkt rond diabetes (suikerziekte), chronische nierinsufficiëntie en zwangerschap en geboorte. In een zorgpad wordt stap-voor-stap beschreven wat, wanneer, door wie wordt gedaan en wat de verwachte resultaten daarvan zijn. Zo wordt de zorg beter op elkaar afgestemd en de patiënt goed opgevolgd en ondersteund. Daarnaast maken ze projecten om mensen die moeilijk de weg naar hulp en zorg vinden, toch te bereiken. Ten slotte wordt veel aandacht besteed aan preventie, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

strijd tegen corona

De uitbraak van het coronavirus zorgde ervoor dat de samenwerking tussen zorgverstrekkers en lokale besturen nog intensiever werd:

  • Ze richtten een pre-triagepost op waar mensen, na doorverwijzing van hun arts, zich kunnen laten testen.
  • De thuiszorgdiensten sprongen bij in de woonzorgcentra waar de werkdruk te hoog werd.
  • Het COVID-19 team van de eerstelijnszone volgt nog elke dag de cijfers van de besmettingen op, neemt opsporingsinitiatieven (als het merkt dat er ergens meer aan de hand is dan een individuele besmetting), en stuurt hier eventueel een veldwerker voor op pad.
  • Indien nodig zorgen de sociale diensten van de zes lokale besturen voor begeleiding van mensen die in quarantaine of besmetting thuis zitten en daar ondersteuning bij nodig hebben.

duidelijke structuur

Goede samenwerking is maar mogelijk als er ook een duidelijke structuur is. Daarom wordt de zone omgevormd tot een vzw waarin alle verschillende zorgpartners vertegenwoordigd zijn. Voorzitter van onze eerstelijnszone is Vicky Van Camp, apotheker in Sint-Antonius.

Voor meer info kunt u terecht op de website van eerstelijnszone Voorkempen.