eerste fietsstraten in Zoersel zetten fietser op 1

Afgelopen maandag startte de jaarlijkse Week van de Mobiliteit: hét festival van de duurzame mobiliteit. Tal van acties en initiatieven willen u doen stilstaan bij uw verplaatsingsgedrag en u laten proeven van de alternatieven. Want wie de overstap maakt, ontdekt zelf de voordelen van het stappen, trappen, trein/tram/bus of autodelen. 

Wij grijpen de Week van de Mobiliteit graag aan om tijdens het slotweekend ervan, meer bepaald op zaterdag 21 september, de eerste fietsstraten in onze gemeente op een feestelijke manier in te huldigen. In deelgemeente Halle krijgen drie straten namelijk het statuut van fietsstraat (blauwe straten op het plan):

  • een gedeelte van Brakenberg (tussen Halle-Dorp en Lotelinglaan),
  • een gedeelte van Lotelinglaan (tussen Lindedreef en Sint-Martinusstraat), 
  • een gedeelte van Sniederspad (tussen Halle-Dorp en Liefkenshoek).

U herkent een fietsstraat aan de officiële verkeersborden bij het begin en het einde van de straat en aan de thermoplast op de weg.

niet inhalen

In een fietsstraat komt de fietser op de eerste plaats. Concreet betekent dit dat fietsers de helft van de rijbaan mogen innemen en dat motorvoertuigen (wagens, motors …) hen niet mogen inhalen. Die laatste moeten zich bovendien houden aan een maximumsnelheid van 30 km/uur, ook al ligt de straat niet binnen een zone 30. De lokale politiezone zal op geregelde tijdstippen controleren of deze regels worden nageleefd.   

ruimer fietsnetwerk

De komst van de eerste fietsstraten kadert in de uitrol van een ruimer fietsnetwerk (groene straten op het plan), dat we stelselmatig realiseren ten noorden en ten zuiden van de drukke doortocht in deelgemeente Halle. Dit kan, alvast voorlopig, een kwalitatief en veilig alternatief vormen voor de actieve weggebruikers, die dan de dorpskern niet meer hoeven te doorkruisen. Uiteraard kan dit fietsnetwerk ook dienst doen als veilige schoolfietsroute.