eenrichtingsverkeer in De Pier

In De Pier geldt voortaan eenrichtingsverkeer. U mag enkel nog de straat inrijden met uw wagen als u vanuit Halle-Dorp komt. Vanuit de Sint-Martinusstraat mag u niet meer met de wagen in De Pier rijden. Fietsers mogen uiteraard nog wel in beide richtingen in de straat.

verkeersveiligheid

De invoering van éénrichtingsverkeer moet, samen met een fietssuggestiestrook aan de ene zijde van de weg en het aanduiden van de parkeerplaatsen voor auto’s aan de andere zijde van de weg, voor meer verkeersveiligheid zorgen. Deze verkeerswijziging kadert in de realisatie van een parallel fietsnetwerk in de dorpskern van Halle.