de Kiekeboes wuiven directeur Peter Lacante uit

Na een carrière van 39 jaar in het onderwijs trekt Peter Lacante, directeur van onze gemeentelijke basisschool de Kiekeboes en coördinerend directeur van scholengemeenschap Zoersel, de schoolpoort vandaag definitief achter zich dicht. “Ik ga genieten van de rust, van het niet meer leven volgens de schoolbel, al ga ik het vrolijke gekwetter van de leerlingen op de speelplaats toch ook wel erg missen.”

Peter wordt vandaag natuurlijk uitgebreid in de bloemetjes gezet door leerlingen, leerkrachten, ouders … Maar ook wij konden hem niet zomaar laten vertrekken en blikten samen met hem terug én vooruit.

digitale revolutie

Wat is er in al die jaren zoal veranderd in het onderwijs?
Je kan je beter de vraag stellen op welk vlak het onderwijs niet is veranderd. De digitale revolutie, van leerplannen naar eindtermen, van veelal klassikaal lesgeven naar een brede waaier van werkvormen, het verdwijnen van de krijtborden in de klas, differentiatie en een zorgbrede werking, van taakleerkracht naar zorgcoördinator, van het klasbezoek van de kantonnale inspecteur naar de doorlichting - ondertussen al 2.0 - door een inspectieteam, van stencilmachine naar gesofisticeerde kopieertoestellen… Het is allemaal de revue gepasseerd. 

Heb je ook de leerlingen zien veranderen?
Zeker en vast! Zij zijn zelfstandiger geworden. Ze leerden voor hun mening uit te komen en ze krijgen hier ook de ruimte voor. Ook hun vrijetijdsbesteding is danig veranderd. Er is een ruimer aanbod aan verenigingen, sportclubs, muziek- en tekenschool … Van veel bewegende spelvormen zijn we ook geëvolueerd naar het digitale spel. Kinderen hebben er zeker een drukkere vrijetijdsagenda bijgekregen. 

Als je nog één grote verandering mocht doen aan het lager onderwijs, wat zou dat dan zijn? 
Ik ben niet de revolutionair die droomt van grote veranderingen. Het zou al fijn zijn mochten de veranderingen van de overheid, die overigens niet altijd een verbetering zijn, de tijd en de kans krijgen om geïntegreerd te worden in de dagelijkse werking. 

hoogtepunten

Wat vond je zo tof aan het directeurschap? 
Of het altijd zo tof was, zou ik niet durven zeggen. Ik denk bijvoorbeeld aan het voorbije coronajaar, dat best heftig was. Maar de fijne dingen overheersen gelukkig: het samenwerken met collega’s, de dankbaarheid van kinderen, de leuke contacten met ouders…  

Welke hoogtepunten uit je carrière ga je nooit vergeten? 
De mooiste herinneringen heb ik aan oud-leerlingen die het in de lagere school niet zo gemakkelijk hadden, maar die na een goede keuze in het middelbaar onderwijs toch goed terechtkomen op de arbeidsmarkt, de aangeboden kansen grijpen en vaak gewaardeerd worden voor hun prestaties op de werkvloer. Zo’n verhalen bevestigen waar je het voor doet. 

gewoon genieten

Waar kijk je het hardst naar uit nu je met pensioen gaat? 
Naar de rust, het niet meer leven volgens de schoolbel. Zoals ik vaak zeg: “Er is leven buiten het onderwijs.” En gelukkig maar. En natuurlijk hoop ik dat we met z’n allen snel terug meer kunnen genieten van het normale leven en van elkaar, los van al dat ‘bubbelgedoe’. 

Wat brengt de toekomst nog nu je zoveel vrije tijd gaat hebben? 
Ik maak geen al te grote plannen. Gewoon genieten van de dingen die op mijn weg komen. Iets meer tijd maken ook om terug in de kookpotten te roeren, om wat meer met fotografie bezig te zijn, een uitstapje meer naar de Vlaamse kust … niets spectaculair dus. 

Tot slot: welke goede raad wil je nog meegeven aan je leerlingen en leerkrachten? 
Blijf samen school maken. Het is de moeite waard. En wat de moeite waard is, is veel moeite waard. 

Bedankt, Peter. Niet alleen voor dit gesprek, maar voor je jarenlange inzet, enthousiasme en coördinatie. Geniet van je welverdiend pensioen!

Peter wordt vanaf 8 maart opgevolgd door Bert De Wilde, die momenteel nog pedagogisch didactisch coördinator is in een basisschool van het stedelijk onderwijs Antwerpen.