de jobbonus is er!

De jobbonus is een premie van de Vlaamse overheid. U hebt hier recht op als u:

  • per maand minder dan 2.700 euro bruto verdiende van januari tot en met juni 2022;
  • per maand minder dan 2.900 euro bruto verdiende van juli tot en met december 2022.

Dankzij de jobbonus wordt het financiële verschil tussen niet werken en werken groter.

Hebt u recht op een jobbonus, dan krijgt u hierover ten vroegste op 6 november een brief. Vul daarna uw rekeningnummer in op www.burgerprofiel.be/jobbonus. Had u vorig jaar ook al recht op de jobbonus en vulde u uw rekeningnummer al in? Kijk dan na of dat nog juist is.

hulp nodig?

Om uw rekeningnummer in te vullen in Mijn Burgerprofiel, moet u zich aanmelden met een digitale sleutel, zoals itsme. Hebt u hulp nodig om u aan te melden, een digitale sleutel te maken of uw rekeningnummer digitaal in te vullen? Bel het gratis infonummer 0800 61 106 (elke werkdag van 9 tot 19 uur) of neem contact op met Digidak via 03 2980 9 30.

Op www.vlaanderen.be/jobbonus vindt u meer informatie terug.