Cyriel Verschaevelaan wordt Trien Van Hemeldoncklaan

De gemeenteraad besliste op 31 augustus over de naamswijziging van de Cyriel Verschaevelaan. Die wordt namelijk omgedoopt tot Trien Van Hemeldoncklaan. Met de naamswijziging volgen we het voorbeeld van enkele andere gemeenten en kiest het bestuur bewust voor de naam van een vrouw met een lokale binding.

terugblik

Eind jaren ’70 kreeg onze gemeente een Cyriel Verschaevelaan. De straatnaam verwijst naar de priester-schrijver Cyriel Verschaeve die wegens collaboratie in de Tweede Wereldoorlog ter dood veroordeeld werd. Vorig jaar werd er beslist om een historische duiding toe te voegen aan ‘zijn’ straatnaambordjes, om het verhaal zo op een eerlijke manier te vertellen. Maar ondanks die duiding bleven sommige mensen de straatnaam zien als een eerbetoon aan Cyriel Verschaeve.

vrouwelijke burgemeester

De volledige procedure voor de naamswijziging – met onder meer de mogelijkheid voor omwonenden om bezwaar aan te tekenen en advies van de cultuurraad – is intussen doorlopen. Dat betekent dat de gemeenteraad de naamswijziging finaal kon goedkeuren. De raad volgde daarbij het voorstel om de straat om te dopen tot Trien Van Hemeldoncklaan en dus bewust te kiezen voor de naam van een vrouw met een lokale binding.

Hiermee beantwoorden we de oproep van het boeiende tv-programma ‘Meer vrouw op straat' van Sofie Lemaire, en brengen we de balans tussen vrouwen- en mannennamen in het Zoerselse straatbeeld wat meer in evenwicht.

Catharina ‘Trien’ Van Hemeldonck was van 1925 tot 1938 immers burgemeester van onze gemeente. Er wordt gezegd dat Zoersel in die tijd weinig had om over op te scheppen tegenover andere dorpen, behalve dan de Lindeboom, het Boshuisje én Trien Van Hemeldonck - die bovendien ook zelf staat afgebeeld op de Lindeboom. Trien besefte dat ze haar medeburgers kon helpen en dat deed ze dan ook door in de politiek te gaan.

administratieve molen

Woont u in de Trien Van Hemeldoncklaan, dan werd u persoonlijk op de hoogte gebracht van de naamswijziging én van wat die aan administratie met zich zal meebrengen. Het gemeentebestuur staat u bij in de administratieve molen, maar u wordt ook vergoed voor de te vervangen documenten, adreswijzigingen bij de post, nutsvoorzieningen …