coronavirus in onze gemeente | UPDATE 9 juni 2021

Op 4 juni kwam het Overlegcomité opnieuw samen. Vanaf 9 juni gaat de eerste fase van het zomerplan in. Alle maatregelen gelden tot en met 30 juni 2021.

De eerste aangekondigde versoepelingsfase kan ingaan omdat alle voorwaarden - die vooropgesteld waren door het Overlegcomité - gehaald zijn. Er liggen minder dan 500 patiënten op intensieve zorg en 80% van de 65-plussers en risicopatiënten zijn ondertussen gevaccineerd. Hieronder geven we u een overzicht van alle wijzigingen.

samenscholingen

in de openbare ruimte

Overdag (tussen 5 uur en 24 uur) mag u met niet meer dan tien personen samenkomen (kinderen jonger dan 13 jaar niet meegerekend) in de openbare ruimte. ’s Nachts (tussen 24 uur en 5 uur) zijn samenscholingen met meer dan vier personen niet toegelaten (kinderen jonger dan 13 jaar niet meegerekend). Gezinnen met meer dan vier personen mogen zich steeds samen verplaatsen.

privé

Buiten (in uw tuin bijvoorbeeld) mag u met niet meer dan 50 personen samenkomen (kinderen jonger dan 13 jaar meegerekend). In dit geval moeten er groepjes van vier personen gevormd worden. Deze vier personen moeten onderling geen afstand bewaren. Tussen de verschillende groepjes is dit wel verplicht. Bij u thuis binnen mag u met maximum vier personen tegelijk aanwezig zijn (kinderen jonger dan 13 jaar niet meegerekend).

horeca

De buiten- en binnenruimtes van horecazaken mogen open zijn tussen 5 uur en 23.30 uur. De regel van vier per tafel blijft gelden (kinderen jonger dan 13 jaar niet meegerekend).

Op recepties of feesten, georganiseerd door een professionele cateraar, zijn 50 personen toegelaten.

evenementen

Publieke evenementen zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden. Zo is voor evenementen binnen enkel zittend publiek toegelaten en mag er maximum 75% van de zaalcapaciteit gebruikt worden. De limiet ligt echter op maximum 200 personen.

Publieke evenementen die buiten doorgaan mogen met maximum 400 personen (kinderen jonger dan 13 jaar meegerekend).

erediensten en ceremonies

Bij begrafenissen, crematies, huwelijken en religieuze bijeenkomsten mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. Als de ceremonie buiten plaatsvindt, zijn er maximum 200 personen toegelaten.

georganiseerde activiteiten (sport, jeugd, socio-culturele verenigingen)

Tot en met 24 juni mogen groepsactiviteiten die georganiseerd worden door clubs of verenigingen doorgaan met maximaal 50 personen, zowel binnen als buiten. Vanaf 25 juni mag dit met maximaal 100 personen. Overnachtingen zijn niet toegelaten.

markten en kermissen

Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, kermissen kunnen opnieuw. De gemeente moet hiervoor toelating geven. Er gelden enkele specifieke regels:

 • bezoekers mogen in groepen van maximum vier personen (kinderen jonger dan 13 jaar niet meegerekend), met uitzondering van gezinnen met meer leden;
 • markt- en kermiskramers mogen opnieuw voeding en dranken aanbieden. De regels van de horeca moeten hierbij toegepast worden.

Als u een bezoek brengt aan een markt of kermis, moet u geen rekening houden met de duurtijd.

winkelen en dienstverlening

Winkelen kan per twee (kinderen jonger dan 13 jaar niet meegerekend). Leden uit hetzelfde gezin mogen met meer dan twee naar de winkel. U mag zo lang winkelen als nodig.

Nachtwinkels mogen open blijven tot 23.30 uur.

telewerk

Thuiswerk blijft verplicht, maar werknemers mogen één dag per week terugkeren naar het werk. Er mag tegelijkertijd maximum 20 procent van het personeel aanwezig zijn.

mondmaskerplicht

Tot en met 10 juni was er in de provincie Antwerpen een mondmaskerplicht in een omtrek van 200 meter rond de omgeving van scholen en ook op burgerlijke huwelijken. Op deze plaatsen geldt vanaf 11 juni geen mondmaskerplicht meer. Waar moet u dan nog wel een mondmasker dragen? Het overzicht vindt u hier.

reizen

Vanaf 1 juli zijn niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie opnieuw toegelaten. Hiervoor zult u een Europees digitaal coronacertificaat nodig hebben. Dit is het bewijs dat u gevaccineerd bent tegen corona, negatief test op corona of hersteld bent van corona.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven sterk afgeraden.

terugkeer als inwoner na een verblijf in het buitenland

 • Terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichte test of quarantaine nodig. Hou er rekening mee dat de status van een zone tijdens uw verblijf kan wijzigen.
 • Terugkeer uit een rode zone:
  • Beschikt u over een digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie, een recente negatieve PCR-test (jonger dan 72 uur) of een herstelcertificaat, dan moet u niet in quarantaine.
  • Als u zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (op dag 1 of 2), hoeft u niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar moeten niet verplicht getest worden.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
  • Verplichte quarantaine van tien dagen met een PCR-test op dag 1 en en dag 7.
  • Ook als u volledig gevaccineerd bent of reeds in het land zelf een negatieve test hebt afgelegd, moet u verplicht in quarantaine.

aankomst in België als niet-inwoner

 • Aankomst uit groene of oranje zone: geen verplichte test of quarantaine nodig.
 • Aankomst uit een rode zone:
  • Beschikt u over een digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie, een recente negatieve PCR-test (jonger dan 72 uur) of een herstelcertificaat, dan moet u niet in quarantaine.
 • Aankomst van buiten de Europese Unie: deze persoon moet volledig gevaccineerd zijn met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Is deze test negatief, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • Aankomst uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
  • Inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België wonen en zich de afgelopen 14 dagen in een zone met heel hoog risico verbonden. Voor vervoerspersoneel en diplomaten die een essentiële reisverplaatsing doen, geldt een uitzondering. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

vertrek naar het buitenland

Als u over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kunt u binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Hou rekening met afwijkende of bijkomende voorwaarden van het land waarnaar u reist. Controleer vooraf de precieze reisvoorwaarden van uw bestemming op diplomatie.belgium.be. Zo voorkomt u onaangename verrassingen.

In de meeste gevallen moet u een negatieve PCR-test kunnen voorleggen als u op reis vertrekt. Vanaf dinsdag 15 juni kunt u hiervoor terecht in het test- en triagecentrum Voorkempen voor het afnemen van zo'n test.

 • Hiervoor moet u eerst telefonisch (03 380 23 61) een afspraak maken. Dit kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur. 
 • Er wordt een afspraak gemaakt voor uw test. Let op! U kunt zichzelf enkel laten testen op werkdagen tussen 14 en 15 uur.
 • U ontvangt binnen de 24 uur per mail het resultaat van uw test.
 • Toch een test nodig in het weekend, omwille van uw vertrekuren of reistijd, dan kan dit 24/7 in het testcentrum van Brussels Airport.

Op werkdagen kunt u ook steeds terecht in onderstaande labo's:

 

Ook de grote lijnen voor de volgende drie fases van het zomerplan zijn al deels bekend. Als de voorwaarden voldaan zijn, zullen volgende versoepelingen mogelijks ingaan.

fase 2 | vanaf 1 juli

voorwaarde: 60% van de 18-plussers deels gevaccineerd, minder dan 500 covidpatiënten op intensieve zorg

 • Bij erediensten, huwelijken en begrafenissen zijn 200 personen binnen en 400 personen buiten toegelaten.
 • Feesten en recepties mogen met 100 personen binnen.
 • Evenementen binnen mogen met 2.000 personen of 80 procent van de zaalcapaciteit en enkel zitplaatsen. Buiten met 2.500 mensen samenkomen. Nog altijd met mondmasker en op een veilige afstand.
 • Telewerk is niet meer verplicht maar wel sterk aanbevolen.
 • Jeugd- en sportkampen mogen 100 personen ontvangen (zowel binnen als buiten), met overnachting.
 • De beperkingen voor het winkelen vervallen. U mag dus met meer dan twee personen gaan shoppen voor langer dan 30 minuten.

Over reizen naar het buitenland tijdens de zomer is nog geen beslissing genomen.

fase 3 | vanaf 30 juli

voorwaarde: 70% van de 18-plussers deels gevaccineerd, minder dan 500 covidpatiënten op intensieve zorg

 • Feesten en recepties mogen met 250 personen binnen.
 • Evenementen binnen mogen met 3.000 personen, buiten met 5.000. Momenteel is nog niet geweten of mondmaskers nodig zijn en de veilige afstand bewaard moet worden.
 • Jeugd- en sportkampen mogen 200 personen ontvangen (zowel binnen als buiten), met overnachting.
 • Handelsbeurzen zijn opnieuw toegelaten.

fase 4 | vanaf 13 augustus

Grote evenementen zoals festivals zouden opnieuw mogen met meer dan 5.000 personen. Hier gelden wel enkele strikte regels. U moet gevaccineerd zijn of een negatieve PCR-test kunnen afleggen.

vanaf 1 september

voorwaarde: 70% van de 18-plussers volledig gevaccineerd, minder dan 500 covidpatiënten op intensieve zorg

Bij het begin van het nieuwe schooljaar is het de bedoeling dat de beperkingen zo veel mogelijk verdwenen zijn.

Al deze geplande versoepelingen kunnen enkel doorgaan op twee voorwaarden. De vaccinatiegraad moet voldoende bereikt zijn én de druk op de intensieve zorgen in de ziekenhuizen moet dalen. En daar kunt u voor zorgen. Blijf de gekende maatregelen volgen en laat u vaccineren als u de kans krijgt. Meer informatie over de vaccinaties vindt u op www.zoersel.be/vaccinaties.

algemene maatregelen

Het blijft verplicht om altijd een mondmasker op zak te hebben. U moet altijd een mondmasker dragen op volgende plaatsen (vanaf 12 jaar):

 • het openbaar vervoer;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in winkelstraten en druk bezochte plaatsen;
 • op alle markten;
 • in bibliotheken;
 • in gebedshuizen;
 • in publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen (dus ook ons administratief centrum);
 • bij contactberoepen;
 • bij begrafenissen, huwelijken, andere erediensten;
 • als toeschouwer of medewerker voor, tijdens en na sportieve en andere wedstrijden;
 • als sporter voor en na de wedstrijd.

zes gouden regels

de zes gouden regels blijven centraal staan:

 • Respecteer de hygiëneregels. Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Doe uw activiteiten in de buitenlucht.
 • Heb aandacht voor kwetsbare personen.
 • De fysieke afstand van 1,5 meter blijft belangrijk.
 • Beperk uw nauwe contacten
 • Respecteer de regels over bijeenkomsten

overzicht

Een overzicht van alle maatregelen die van toepassing zijn binnen onze gemeente vindt u hier.
Hebt u nog bijkomende vragen? Surf dan zeker naar de website info-coronavirus.beof bel naar het T 0800 14 689 (tussen 9 en 17 uur).

Gelieve voor vragen met betrekking tot COVID-19 NIET te bellen naar de noodnummers 101 en 112. Deze zijn enkel bedoeld voor dringende oproepen.