coronavirus in onze gemeente | overzicht maatregelen

(laatste updates in het rood)

1. met heel Zoersel tegen corona

Sinds woensdag 18 maart, 12 uur, waren er strenge maatregelen van kracht met betrekking tot het coronavirus. Dit was nodig om de verspreiding van het COVID-19 virus te verminderen. Momenteel worden de maatregelen mondjesmaat versoepeld. Sinds Maandag 8 juni ging Fase 3 van de federale exitstrategie van kracht. De situatie wordt dagelijks geëvalueerd en aangepast naargelang de evolutie. 

goed bezig! 

We zijn er ons van bewust dat de hieronder opgesomde maatregelen een zeer grote impact hebben op uw dagelijkse leven. Maar hoe beter we ze met z’n allen opvolgen, hoe sterker we hier samen uitkomen en hoe sneller u het normale leven weer hervatten. We rekenen dan ook op uw medewerking en uw verantwoordelijkheidsgevoel.  

U bent goed bezig, maar hou vol! Het is geen tijd om 'creatief' met de maatregelen om te springen. Laat uw aandacht dus zeker niet verslappen, want daardoor gaan de maatregelen alleen nog meer verlengd moeten worden. 

Samen met heel Zoersel tegen Corona!  

2. vuistregels

basisprincipe 

(update 5 juni) U moet niet meer in uw kot blijven (tenzij u ziek bent). Hanteer wel de volgende zes vuistregels als u buiten komt of in contact komt met anderen:

 1. Hygiëneregels, zoals handen wassen, blijven essentieel.
 2. Doe uw activiteit buiten. Het risico op besmetting is kleiner. Als dat niet kan, zorg dan voor voldoende ventilatie van de ruimte.
 3. Neem extra voorzorgsmaatregelen bij mensen in de risicogroep (ouderen, zieken, …).
 4. Veiligheidsafstand blijft van toepassing, behalve bij uw eigen bubbel en bij kinderen jonger dan 12 jaar.
 5. Nauwer contact met 10 verschillende personen, per week, uitgezonderd huisgenoten, is toegelaten. Deze groep mag elke week veranderen. Kussen en knuffelen is nog steeds niet toegestaan. De regel van sociale afstand moet gerespecteerd blijven.
 6. Groepsactiviteiten zijn toegelaten. Doet u iets in groep, dan mag die groep niet groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen. 

mondmaskers

(update 4 mei)  Het dragen van een mondmasker wordt vanaf 4 mei verplicht op het openbaar vervoer en op luchthavens voor personen ouder dan 12 jaar. Als u geen mondmasker hebt, mag u ook een sjaal of bandana gebruiken. Ook leerlingen van het secundair onderwijs ouder dan 12 jaar moeten verplicht een masker dragen.

(update 29 mei)  Ondertussen zijn we sinds 11 mei bezig met de verdeling van mondmaskers en filters aan onze inwoners. Hebt u nog geen mondmasker of filters, maar hebt u daar wel nood aan? Dan kunt u vanaf 2 juni uw filters en/of mondmasker komen ophalen bij volgende verdeelpunten:

 • bib Zoersel: tijdens de openingsuren
 • bib Halle: tijdens de openingsuren
 • administratief centrum (Handelslei 167) aan het onthaal: elke werkdag tussen 8.30 en 12.30 uur en op donderdag ook tussen 18 en 20 uur.

OPGELET! Breng uw paspoort mee als u uw mondmasker en/of filters komt ophalen.

Hier leest u hoe u zelf mondmaskers kunt maken.

contact-tracing

(update 4 mei) Vanaf maandag 11 mei start de Vlaamse overheid ook met telefonische contactopsporing, om in kaart te brengen wie er besmet is met het virus én met wie deze persoon allemaal in contact is gekomen. Ook fraudeurs maken hier gebruik van. Een contactopsporingspeurder zal enkel en alleen via het vaste nummer 02 214 19 19 met u contact opnemen. Als dit via sms gebeurt, krijgt u een bericht van het nummer 8811. Waakzaam zijn is de boodschap!

extra aandachtspunten 

(update 24 maart) 

 • Winkelen is géén gezinsuitstap. Doe uw boodschappen alleen. Denk hierbij misschien even na voor wie u in uw buurt iets kunt meebrengen.  

uw gezondheid 

(update 27 maart) We willen oproepen om zeker aan uzelf te blijven denken. Hebt u ernstige gezondheidsklachten, contacteer dan zeker uw huisarts of ga naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Op de spoedafdeling loopt u geen risico om besmet te worden met het COVID19-virus. Als u in gewone omstandigheden ook naar spoed zou rijden, moet u dat nu ook gewoon doen. 

3. basisprincipes hygiëne

(update 5 juni) We kunnen niet genoeg benadrukken dat de basishygiënemaatregelen enorm belangrijk zijn voor iedereen. Ter herinnering sommen we deze nogmaals graag voor u op. 

 • Houd afstand van elkaar (minstens 1,5 meter). 

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. 

 • Bent u ziek? Blijf dan in uw kot!

 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. 
 • Hebt u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies dan in de binnenkant van uw elleboog. 
 • Vermijd drukke plaatsen.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht op het openbaar vervoer voor personen ouder dan 12 jaar. Ook wordt het dragen van een mondmasker elders sterk aangeraden als de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.
4. sociale contacten en evenementen

beperkte sociale contacten: 10 personen-regel

(update 5 juni) Vanaf maandag 8 juni mogen we onze sociale contacten uitbreiden. Nauwer contact met 10 verschillende personen, per week, uitgezonderd huisgenoten, is toegelaten. Deze groep mag elke week veranderen. Kussen en knuffelen is nog steeds niet toegestaan. De regel van sociale afstand moet gerespecteerd blijven.

Groepsactiviteiten zijn toegelaten. Doet u iets in groep, dan mag die groep niet groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen.

evenementen groot en klein

(update 5 juni) Het culturele leven in onze gemeente wordt geleidelijk aan opnieuw opgestart. Zo is cultuurhuis de Bijl opnieuw open, met de nodige veiligheidsmaatregelen. Meer hierover leest u op onze website.

Vanaf 8 juni zijn culturele evenementen zonder publiek opnieuw toegelaten. Culturele evenementen mét publiek zijn pas opnieuw toegelaten vanaf 1 juli. Hierbij zijn maximum 200 personen toegelaten, als de afstand van 1,5 meter gerespecteerd kan worden. Een mondmasker bij het publiek wordt aangeraden.

Tot en met 30 juni zijn alle gemeentelijke evenementen reeds afgelast. Ook Parkplezier in Halle zal dit jaar niet zal doorgaan. Voor de kinderen zal het speelplein deze zomer wel doorgaan. Ook bepaalde zomerkampen gaan door, hierover later meer informatie.

Bijeenkomsten (bv. kermissen, dorpsfeesten etc.) blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan geleidelijk aan weer worden hervat.

Tot en met 31 augustus zijn er geen massa-evenementen toegelaten. 

5. buitenactiviteiten

Fysieke buitenactiviteiten worden aangemoedigd. Let wel, bewaar ook hier de sociale afstand van 1,5 meter. 

fysieke buitenactiviteiten 

(update 8 mei) Sportieve buitenactiviteiten zijn opnieuw toegelaten met een maximum van twee – steeds dezelfde – extra personen (drie personen in totaal). Het gaat hier om sportactiviteiten waar geen fysiek contact nodig is en de sociale afstand van 1,5 meter gerespecteerd kan worden:

 • fietsen
 • lopen en wandelen
 • steppen, rolschaatsen en skaten
 • paardrijden
 • tennissen
 • vissen
 • motorrijden
 • ...

Hoewel het met mooi weer zeer verleidelijk is, is het verboden om in de parken te gaan zitten, te picknicken of te zonnebaden op openbaar domein. Enkel zwangere vrouwen, mensen met een beperkte mobiliteit, een mentale beperking of ouderen mogen even neerzitten op een publiek bankje. Ook picknicken en zonnebaden op openbaar domein blijven verboden.

(update 5 juni) Vanaf 8 juni zijn sportactiviteiten, zonder onderscheid tussen amateurs of professionals, opnieuw toegelaten. ook fitnessruimten mogen heropenen. Het is belangrijk dat de contactsporten contactloos trainen.

Vanaf 1 juli zullen alle sporten opnieuw toegelaten zijn, met zittend publiek.

jeugd

(update 29 mei) Zomerkampen van jeugdbewegingen, speelpleinwerking en andere jeugdactiviteiten kunnen deze zomer doorgaan, onder strikte voorwaarden. Hou onze Facebookpagina en website in de gaten voor concreet nieuws. Voor jeugdhuizen verwachten we nog richtlijnen.

openbare speelpleinen en skatepark

(update 29 mei) De kleinste Zoerselaars (tot en met 12 jaar) kunnen opnieuw gebruikmaken van de sport- en speelpleintjes in onze gemeente. Hierbij gelden enkele belangrijke regels:

 • volwassenen die de kinderen begeleiden respecteren de regels van social distancing;
 • er zijn maximum 20 personen toegelaten;
 • is er te veel volk, kom dan op een later tijdstip terug;
 • spelmateriaal mag niet gedeeld worden;
 • voor en na het spelen moeten de handen ontsmet worden.
 • Ook de speelbossen en de speeltuigen in het park Halle Hof, Voorste Hoeven, Ten Otter en Halmolenweg zijn opnieuw toegankelijk.

De open schoolspeelplaats van basisschool Pierenbos is nog NIET toegankelijk.

skatepark ‘Turtle Yard’

(update 29 mei) Er is geen georganiseerde skate-activiteit vanuit een sportvereniging, dus kan de regel van 20 aanwezige personen hier niet gelden. De eerder gecommuniceerde regels blijven daarom hetzelfde:

 • maximum drie skaters tegelijkertijd aanwezig;
 • hou 1,5 meter afstand tussen elkaar;
 • de banken rond het skatepark mogen niet gebruikt worden.

trainingen en lessen voor vrijetijdsactiviteiten

(update 5 juni) Sporttrainingen in openlucht mogen hervat worden met een maximum van twintig personen en met respect voor de nodige afstand van 1,5 meter. Een coach moet verplicht aanwezig zijn op deze trainingen. Het is belangrijk dat de contactsporten contactloos trainen.

sportwedstrijden

(update 8 mei) Sportwedstrijden op professioneel of amateurniveau zijn verboden tot en met 31 juli.

6. handhaving

(update 27 maart) De tijd van sensibiliseren is voorbij. De lokale en federale politie kijken streng toe op de naleving van de opgelegde maatregelen en zullen dus ook overgaan tot het geven van boetes bij niet-naleving. De politie heeft reeds streng moeten optreden in Zoersel. Meer hierover vindt u in dit artikel

7. scholen en kinderopvang

scholen

(update 5 juni) Alle kleuterscholen, lagere en secundaire scholen mogen voor alle kinderen opnieuw de deuren openen. Ze moeten wel veiligheidsmaatregelen nemen, waardoor niet alle kinderen evenveel tijd op school zullen kunnen spenderen. De school van u kind(eren) kan u meer informatie geven over specifieke maatregelen die ze nemen.

Het dragen van een mondmasker wordt verplicht voor leerlingen ouder dan 12 jaar (vanaf het middelbaar onderwijs) én leerkrachten. Voor leerkrachten zullen er ook extra hygiënemaatregelen gelden.

voor- en naschoolse kinderopvang

(update 18 mei) Ferm voorziet voor- en naschoolse opvang. U moet opvoorhand inschrijven en reserveren via hun website.

8. dienstverlening gemeente en bib

gemeente nog steeds tot uw dienst  

(update 26 maart)  Ook wij zijn genoodzaakt om onze organisatie aan te passen. Begrijp ons niet verkeerd. We blijven nog steeds tot uw dienst, al zullen onze normale openingsuren tijdelijk niet meer van kracht zijn. We werken enkel op afspraak.  

dag en nacht online bereikbaar  

Voor een groot aantal zaken kunt u bij ons online terecht op ons e-loket. Hier kunt u heel wat aanvragen doen zonder een bezoek te brengen aan ons administratief centrum. U kunt attesten aanvragen, adreswijzigingen doorgeven, thuishulp aanvragen, ... Surf hiervoor naar www.zoersel.be/e-loket.  

op afspraak  

Moet u toch langskomen in ons administratief centrum (Handelslei 167) omdat u iets moet regelen dat niet kan worden uitgesteld? Dan maakt u hiervoor dus eerst telefonisch of via e-mail een afspraak. Hieronder vindt u onze contactgegevens terug.  

grondgebonden dienstverlening 

persoonsgebonden dienstverlening  

afvalophaling  

(update 29 mei) Alle afvalophalingen verlopen vanaf juni opnieuw normaal, behalve de huis-aan huis ophalingen voor textiel. Deze blijven opgeschort tot eind juni. Meer informatie vindt u terug op www.igean.be/corona

recyclageparken  

(update 1 juli) De maatregelen omtrent de beperkte toegang tot het recyclagepark zullen versoepelen. Op 7 april gingen de recyclageparken opnieuw open onder strikte voorwaarden. Vanaf 1 juli is het opnieuw toegelaten om onbeperkt, per adres het recyclagepark te bezoeken. Voor professionele gebruikers met een KMO-kaart blijft de beperking van twee bezoeken per week voorlopig nog gelden. 

Vanaf 14 juli kunt u ook opnieuw uw asbestafval binnenbrengen op het recyclagepark.

Meer info over recyclageparken kunt u terugvinden op www.igean.be/corona

dienstregeling bibliotheek

(update 18 mei) De bibliotheken in Zoersel werken op afspraak. U kunt materialen op afstand bestellen en na afspraak ophalen in de bibliotheek. Alle informatie en werkwijze vindt u terug op de website van de bibliotheek

Rap op Stap 

(update 3 april) De kantoren van Rap op Stap blijven gesloten tot het einde van de opgelegde maatregelen. 

sociale kruidenier de NetZak 

(update 8 mei) De NetZak start zijn werking geleidelijk opnieuw op met een aantal personeelsleden van gemeente & ocmw, enkele vaste vrijwillgers en nieuwe (tijdelijke) vrijwilligers. Ze werken nu op bestelling. Meer informatie op het nummer 03 2980 971 of gezondheid.wereld@zoersel.be.
De ontmoetingsruimte in de NetZak blijft voorlopig gesloten. 

9. horeca, winkels en bedrijven

Het uitgangspunt is dat de overheden en de economie zo goed mogelijk blijven functioneren, maar met zo weinig mogelijk menselijk contact. 

(update 10 april) Bent u een handelaar met coronadienstregeling? Lees dan zeker dit artikel over een gemeentelijk overzicht van handelaars met aangepaste dienstverlening.
(update 16 april) Wilt u de lokale handelaars een hart onder de riem steken, bekijk dan op deze pagina welke handelszaken nu tijdelijk een afhaal- of leveringsservice bieden.

winkels 

(update 18 mei) Bijna alle winkels zijn opnieuw geopend. Maar steeds gelden er veiligheidsvoorschriften en houd u 1,5 meter afstand. 

 • Eén klant per tien vierkante meter voor een bezoek van maximum een half uur.
 • Een mondmasker dragen wordt aangeraden, maar is geen verplichting.
 • U bezoekt de winkel alleen. Uitzondering hierop is dat een minderjarig kind een ouder wel mag vergezellen.
 • Als het druk is in een winkel, ga dan terug naar huis en kom op een later tijdstip terug.

Ook de zogenaamde contactberoepen (kappers, schoonheidssalons, ...) zijn opnieuw open. Ze werken enkel op afspraak en het dragen van een mondmasker is verplicht.

Bent u zelf handelaar, dan wil FOD Economie u helpen om uw activiteiten in veilige omstandigheden te laten verlopen. Dit doen zij via een praktische informatiegids en communicatiemateriaal voor uw zaak. Dit alles kunt u op de website van FOD Economie terugvinden.

horeca 

(update 5 juni) Cafés en restaurants mogen opnieuw openen vanaf 8 juni, mits het in acht nemen van strikte veiligheidsregels. Zo mogen ze maximum open blijven tot 1 uur ‘s nachts.

Vanaf 1 juli mogen speelzalen en feestzalen opnieuw openen. Bij feestzalen zijn maximum 50 personen toegelaten.

Discotheken en nachtclubs mogen pas heropenen na 31 augustus.

 

maandelijkse markt en ambulante handel 

(update 18 mei) Voedingskramen en andere kramen zijn toegestaan, maar hebben hier eerst een schriftelijke toestemming voor nodig van de burgemeester.

Ook de maandelijkse markt mag opnieuw doorgaan met maatregelen.

bedrijven 

(update 18 mei) Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Als dit niet mogelijk is, zal de sociale afstand strikt gerespecteerd moeten worden. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het bedrijf hier onmogelijk aan kan voldoen, moet zij de deuren sluiten. 
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de sociale afstand-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten. 
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake sociale afstand in acht worden genomen. 
10. (openbaar) vervoer 

(update 4 mei) Het dragen van een mondmasker wordt verplicht op het openbaar vervoer voor personen ouder dan 12 jaar. Als u geen mondmasker hebt, mag u ook een sjaal of bandana gebruiken. De Lijn rijdt opnieuw (grotendeels) volgens de normale dienstverlening. De meest recente info is terug te vinden op www.delijn.be.
We raden u aan om enkel gebruik te maken van het openbaar vervoer als u geen ander vervoersmiddel hebt. 

De Buurtbus en Minder Mobiele Centrale (MMC) geven slechts een minimale dienstverlening. 

11. termijnen van documenten, bewijzen, openbare onderzoeken

doorlooptijd van omgevingsvergunningen/meldingen 

(update 27 maart) Op 24 maart keurde de Vlaamse overheid een noodbesluit goed om in deze crisistijd bepaalde dwingende proceduretermijnen op te schorten of te verlengen of bepaalde procedureverplichtingen aan te passen. Dit besluit heeft een impact op alle lopende dossiers in eerste aanleg. 

De termijn om een beslissing te nemen over de vergunningsaanvraag in de gewone procedure wordt verlengd met 60 dagen. Voor de vergunningsaanvraag in de eenvoudige procedure wordt de termijn verlengd met 30 dagen. 

doorlooptijd van openbare onderzoeken 

(update 27 maart) Alle openbare onderzoeken worden opgeschort tot na 24 april 2020 en nieuwe openbare onderzoeken kunnen ook slechts plaatsvinden na deze datum. Dit houdt in dat een openbaar onderzoek dat gestart werd op 1 maart en dus reeds 22 dagen heeft gelopen terug dient verder gezet te worden na 24 april 2020 en dit voor nog minimum 8 dagen, zodat het openbaar onderzoek minstens 30 dagen heeft geduurd.

provinciebelasting 

(update 31 maart) Op de aanslagbrief van de provinciebelastingen staat een betaaltermijn van 2 maanden. Deze termijn is echter verdubbeld, waardoor u 4 maanden de tijd hebt dit te betalen. 

12. betrouwbare informatie en faq

(update 18 maart) Hebt u nog bijkomende vragen over federale coronamaatregelen of het COVID-19 virus?  

Gelieve voor vragen met betrekking tot COVID-19 NIET te bellen naar de noodnummers 101 en 112. Deze zijn enkel bedoeld voor dringende oproepen. 

meertalige info over de coronamaatregelen 

(update 27 maart) De maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn ingrijpend en niet altijd eenvoudig. Om de curve af te vlakken moet iedereen mee aan boord: ook de landgenoten die nog net te weinig Nederlands spreken.  

Daarom heeft het Agentschap voor Integratie & Inburgering de recentste maatregelen tegen corona vertaald naar meer dan 17 talen. U vindt deze op hun website in postervorm met illustraties én voorgelezen terug. Kent u iemand die anderstalig is? Vertel hem of haar dan over dit platform.