coronavirus in onze gemeente | overzicht maatregelen

(laatste updates in het rood)

1. met heel Zoersel tegen corona

Sinds woensdag 18 maart, 12 uur, waren de eerste strenge maatregelen van kracht met betrekking tot het coronavirus. Dit was nodig om de verspreiding van het COVID-19 virus te verminderen. De maatregelen werden al meermaals versoepeld, met jammer genoeg tot gevolg dat er een nieuwe opstoot van het virus was. 

We volgen momenteel de federale maatregelen op tegen het coronavirus. (De strengere, provinciale regels waren maar van kracht tot 27 augustus.)

Zoersel op de alarmdrempel

De alarmdrempel van 20 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners werd vorige maand in Zoersel al enkele malen overschreden. Maar momenteel gaat het goed en zitten we ver onder deze drempel! Toch vragen we u met aandrang om alle maatregelen strikt op te volgen. Zo voorkomt u alvast dat onze burgemeester strengere maatregelen moet nemen.

Samen met heel Zoersel tegen Corona!  

2. vuistregels

zes gouden regels 

(update 1 september) Hanteer de volgende vuistregels om het coronavirus te slim af te zijn:

 1. Hygiëneregels, zoals handen wassen of ontsmetten, blijven essentieel.
 2. Doe uw activiteit liefst buiten. Het risico op besmetting is dan kleiner. Als de activiteit niet buiten kan, zorg dan voor voldoende ventilatie van de ruimte.
 3. Denk aan kwetsbare mensen. Neem extra voorzorgsmaatregelen bij mensen in de risicogroep (ouderen, zieken, …). Blijf thuis als u ziek bent.

 4. Hou afstand! Blijf de veiligheidsafstand van 1,5 meter respecteren, behalve in uw eigen sociale bubbel.

 5. Beperk uw sociale contacten. Uw sociale bubbel mag bestaan uit maximum vijf extra personen buiten uw gezin/huisgenoten (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend) en verandert niet.
 6. Volg de regels over bijeenkomsten. Vermijd drukke plaatsen en zet altijd een mondneusmasker op als het toch druk is. 

mondneusmasker verplicht

(update 1 september) U moet altijd een mondneusmasker dragen op volgende plaatsen (vanaf 12 jaar):

 • het openbaar vervoer;
 • alle soorten markten en kermissen;
 • in de horeca (tenzij u aan uw eigen tafel zit);
 • in winkels en winkelcentra;
 • in winkelstraten en druk bezochte plaatsen;
 • in theater-, tentoonstellings-, bioscoop- en conferentiezalen;
 • in bibliotheken en musea;
 • in gebedshuizen;
 • in publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen (dus ook ons administratief centrum);
 • bij contactberoepen;
 • bij begrafenissen, huwelijken, ...;
 • op evenementen en betogingen;

Twijfelt u of voelt u zich niet veilig? Draag dan uit voorzorg uw mondneusmasker.

Hou er steeds rekening mee dat uw mondneusmasker zowel uw mond én uw neus volledig moet bedekken.

Hier leest u hoe u zelf mondneusmaskers kunt maken.

samenscholingsverbod

(update 1 september) Buiten uw sociale bubbel (uw gezin en vijf extra vaste mensen) mag u ook met andere mensen activiteiten uitoefenen op het openbaar domein, maar u mag in totaal niet met meer dan tien personen zijn (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Belangrijk hierbij is dat de sociale afstand van 1,5 meter gerespecteerd wordt. Een mondneusmasker is aan te raden.

telewerk

(update 28 juli) Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit onmogelijk is.

contact-tracing

(update 4 mei) Sinds maandag 11 mei startte de Vlaamse overheid met telefonische contactopsporing, om in kaart te brengen wie er besmet is met het virus én met wie deze persoon allemaal in contact is gekomen. Ook fraudeurs maken hier gebruik van. Een contactopsporingspeurder zal enkel en alleen via het vaste nummer 02 214 19 19 met u contact opnemen. Als dit via sms gebeurt, krijgt u een bericht van het nummer 8811. Waakzaam zijn is de boodschap!

3. basisprincipes hygiëne

(update 1 september) We kunnen niet genoeg benadrukken dat de basishygiënemaatregelen enorm belangrijk zijn voor iedereen. Ter herinnering sommen we deze nogmaals voor u op. 

 • Houd afstand van elkaar (minstens 1,5 meter). 

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. 

 • Bent u ziek? Blijf dan in uw kot!

 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. 
 • Hebt u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies dan in de binnenkant van uw elleboog. 
 • Een mondmasker dragen is verplicht op drukke plaatsen (vanaf 12 jaar).
4. sociale contacten en evenementen

contactbubbel van 5 vaste personen

(update 1 september) Uw sociale bubbel mag bestaan uit maximum vijf extra personen buiten uw gezin (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend) en verandert voorlopig niet.
Als uw gezin maar uit één persoon bestaat, mag u ook maar vijf andere (steeds dezelfde) personen zien. Bestaat uw gezin bijvoorbeeld uit vijf personen ouder dan 12 jaar, dan mag u ook maar vijf andere (steeds dezelfde) personen zien. 

evenementen en activiteiten

(update 1 september) Professioneel georganiseerde publieksevenementen (kunst en cultuur) mogen weer als ze voldoen aan een goedgekeurd protocol, net als andere publieksevenementen die volgens de gemeentelijke veiligheidscel aan de voorwaarden beantwoorden. Alle andere blijven verboden.

(update 8 september) Recepties en banketten, toegankelijk voor het publiek worden beschouwd als evenementen en dienen dus de regels, die van toepassing zijn voor evenementen, te volgen. Recepties en banketten mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur 's nachts en 6 uur 's morgens. Het maximum aantal aanwezigen is 200 binnen en 400 buiten. Hiervoor gelden de regels voor de horeca.

Zeer kleine, georganiseerde activiteiten kunnen als:

 • het samenscholingsverbod gerespecteerd wordt: dus maximum 10 personen;
 • de sociale afstand ten allen tijde bewaard kan worden;
 • iedereen een mondneusmasker draagt.
5. buitenactiviteiten

openbare speelpleinen

(update 28 juli) De kleinste Zoerselaars (tot en met 12 jaar) kunnen gebruikmaken van de sport- en speelpleintjes in onze gemeente. Hierbij gelden enkele belangrijke regels:

 • volwassenen die de kinderen begeleiden dragen een mondneusmasker en respecteren de afstandsregels;
 • er zijn maximum 20 personen (inclusief kinderen) toegelaten;
 • is er te veel volk, kom dan op een later tijdstip terug;
 • spelmateriaal mag niet gedeeld worden;
 • voor en na het spelen moeten de handen ontsmet worden.

skatepark 

(update 28 juli) Volgende regels blijven gelden:

 • maximum 10 skaters tegelijkertijd aanwezig op en rond het skatepark;
 • mondneusmaskers zijn verplicht;
 • hou 1,5 meter afstand tussen elkaar.

sporten

(update 1 september) Voor sporten gelden dezelfde bepalingen die ook gelden voor de rest van het land en van de protocollen per federatie of sector.

Zowel contactsporten als contactloos sporten is toegestaan:

 • als de groepen beperkt blijven tot maximum 50 personen;
 • onder begeleiding van een meerderjarige verantwoordelijke die waakt over de correcte naleving van de sportprotocollen;
 • zowel binnen als buiten. Buitensport wordt sterk aanbevolen. Binnen sporten is toegelaten wanneer de sporthal voldoende en geregeld wordt geventileerd en het sportmateriaal voor en na het sporten schoongemaakt wordt.

Voor niet-georganiseerde sporten moet u rekening houden met het samenscholingsverbod, waarbij een groep mag bestaan uit maximum 10 personen (inclusief minderjarigen).

(update 8 september) Momenteel bevindt Zoersel zich in de code geel. Wat wil dat zeggen?

 • Alle sportactiviteiten zijn mogelijk voor alle leeftijden, zonder dat social dinstance hierbij moet toegepast worden tijdens de sportactiviteit. Dit betekent niet dat u binnen uw sportgroep iedereen zomaar mag knuffelen, maar dat u contact mag aangaan die noodzakelijk is voor het beoefenen van de sport. We raden clubs aan om zoveel mogelijk buiten te sporten.
 • Kleedkamers en douches zijn toegankelijk. We adviseren echter om hier geen gebruik van te maken als dit niet noodzakelijk is. Worden ze wel gebruikt, mag dit enkel per sportbubbel (ploeg) en moet de ruimte door de bubbel voor en na gebruik ontsmet worden.
 • Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden, ook bij sporten waar de social dinstance niet gegarandeerd kan worden.
 • Sportkampen zijn mogelijk. Deze kampen moeten georganiseerd worden in vaste sportgroepen.
 • Horeca-aangelegenheden kunnen openen onder strikte voorwaarden.

Voor meer informatie verwijzen we graag door naar het sectorprotocol van de sport.

6. handhaving

(update 28 juli) We vragen u met aandrang om alle maatregelen strikt op te volgen. Er zal streng worden toegekeken op de naleving van de regels en onmiddellijk beboet worden bij niet-naleving.

Zo vermijden we bijkomende coronamaatregelen die specifiek voor Zoersel gelden.

7. scholen

(update 1 september) Alle scholen in Zoersel zijn volledig gestart. Elke school bepaald zelf maatregelen, gebaseerd op het draaiboek van de federale overheid. Hou dus de communicatie van de school van uw kind(eren) goed in de gaten.

8. dienstverlening gemeente en bib

dienstverlening gemeente & ocmw

U moet voor onze gemeentelijke diensten een afspraak maken. Dit kan u telefonisch of per mail doen. Voor de diensten bevolking en burgerlijke stand kunt u ook online een afspraak maken.

e-loket

Voor een groot aantal zaken kunt u terecht bij ons e-loket. Op ons e-loket kunt u heel wat documenten online aanvragen zonder een bezoek te brengen aan ons administratief centrum.

Kunt u toch niet bij het e-loket terecht? Neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op.

persoonsgebonden dienstverlening
grondgebonden dienstverlening
openbare werken
vrije tijd
ondersteunende dienstverlening
financiën

huwelijken in het administratief centrum

(update 28 juli) Deze regels worden op dit moment herbekeken. We passen dit aan zodra we meer weten.
Bij een huwelijksplechtigheid in het administratief centrum gelden de volgende regels:

 • Er mogen 30 genodigden binnen aanwezig zijn (inclusief kinderen jonger dan 12 jaar).
 • U moet de afstandsregels respecteren, behalve met uw eigen gezin/bubbel. 
 • U draagt verplicht een mondneusmasker totdat u neerzit in de zaal, daarna mag u het masker even afnemen. Zodra u weer rechtstaat, zet u het masker opnieuw op. Fotografen of rechtstaande gasten houden hun mondneusmasker op.
 • Hou op de parking rekening met het samenscholingsverbod. Verzamel dus niet met groepjes die groter zijn dan tien personen.

 • Buiten, aan de achterzijde van het gebouw, kunt u de plechtigheid eventueel ook volgen door het raam van de raadszaal. Ook hier zet u uw mondneusmasker op en houdt u voldoende afstand van elkaar. En ook hier moet u rekening houden met het samenscholingsverbod, dus maximum met groepjes van tien personen.

bibliotheek

(update 1 september) Als u een bezoek brengt aan één van onze bibliotheken, komt u bij voorkeur alleen of slechts in het gezelschap van uw minderjarig kind of met een begeleider wanneer u hulpbehoevend bent. Uw bibliotheekbezoek mag maximum 30 minuten duren. Het gebruik van een publiekscomputer (in een aparte ruimte) is toegestaan, maar maximum voor één uur. Onze bibliotheekmedewerkers zullen op regelmatige basis de aanraakschermen, publieke tafelbladen, stoelen, deurklinken … grondig ontsmetten.

Bekijk best opvoorhand online de catalogus, zodat u doelgericht kunt kiezen. Alle informatie en werkwijze vindt u terug op de website van de bibliotheek

9. horeca, winkels en bedrijven

(update 1 september) De winkels en de horeca hebben het niet makkelijk gehad de laatste maanden. Daarom een warme oproep om lokaal te kopen en consumeren. 

winkels 

(update 1 september) Houd u in de winkels aan de veiligheidsvoorschriften: 

 • Een mondneusmasker is verplicht!
 • Houd een veilige afstand (1,5 meter).
 • U winkelt maximaal met twee personen (uitgezonderd minderjarigen met wie u onder hetzelfde dak woont of wanneer u iemand begeleidt die hulp nodig heeft).
 • Eén klant per tien vierkante meter.
 • Als het druk is in een winkel, ga dan terug naar huis en kom op een later tijdstip terug.

Bent u zelf handelaar, dan wil FOD Economie u helpen om uw activiteiten in veilige omstandigheden te laten verlopen. Dit doen zij via een praktische informatiegids en communicatiemateriaal voor uw zaak. Dit alles kunt u op de website van FOD Economie terugvinden.

horeca 

(update 1 september) De horeca-uitbaters moeten hun klanten individueel registreren. Uw gegevens zullen voor een periode van vier weken bijgehouden worden en enkel gebruikt worden voor eventueel contactonderzoek.
Uw gezelschap op restaurant of café mag in totaal niet meer dan 10 personen per tafel bevatten. U draagt verplicht een mondneusmasker als u binnenkomt of als u zich verplaatst (bij een toiletbezoek bijvoorbeeld). U mag uw mondneusmasker afzetten als u op uw plaats zit. Alle horecazaken sluiten verplicht hun deuren om 13 uur.

Discotheken en nachtclubs mogen nog niet open.

maandelijkse markt en ambulante handel 

(update 23 juli) Voedingskramen en andere kramen zijn toegestaan, maar hebben hier eerst een schriftelijke toestemming voor nodig van de burgemeester.

De maandelijkse markt gaat door met maatregelen. Mondneusmaskers zijn er verplicht.

bedrijven 

(update 28 juli) Bedrijven worden - ongeacht hun omvang - gevraagd om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is.

 • Als dit niet mogelijk is, zal de sociale afstand strikt gerespecteerd moeten worden. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. 
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de sociale afstand-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten. 
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake sociale afstand in acht worden genomen. 
10. (openbaar) vervoer 

(update 4 mei) Het dragen van een mondneusmasker is verplicht op het openbaar vervoer voor personen ouder dan 12 jaar. De Lijn rijdt volgens de normale dienstverlening. De meest recente info is terug te vinden op www.delijn.be.
We raden u aan om enkel gebruik te maken van het openbaar vervoer als u geen ander vervoersmiddel hebt. 

De Buurtbus en Minder Mobiele Centrale (MMC) geven slechts een minimale dienstverlening. 

11. termijnen van documenten, bewijzen, openbare onderzoeken

doorlooptijd van omgevingsvergunningen/meldingen 

(update 27 maart) Op 24 maart keurde de Vlaamse overheid een noodbesluit goed om in deze crisistijd bepaalde dwingende proceduretermijnen op te schorten of te verlengen of bepaalde procedureverplichtingen aan te passen. Dit besluit heeft een impact op alle lopende dossiers in eerste aanleg. 

De termijn om een beslissing te nemen over de vergunningsaanvraag in de gewone procedure wordt verlengd met 60 dagen. Voor de vergunningsaanvraag in de eenvoudige procedure wordt de termijn verlengd met 30 dagen. 

12. betrouwbare informatie en faq

(update 18 maart) Hebt u nog bijkomende vragen over federale coronamaatregelen of het COVID-19 virus?  

Gelieve voor vragen met betrekking tot COVID-19 NIET te bellen naar de noodnummers 101 en 112. Deze zijn enkel bedoeld voor dringende oproepen. 

meertalige info over de coronamaatregelen 

(update 27 maart) De maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn ingrijpend en niet altijd eenvoudig. Om de curve af te vlakken moet iedereen mee aan boord: ook de landgenoten die nog net te weinig Nederlands spreken.  

Daarom heeft het Agentschap voor Integratie & Inburgering de recentste maatregelen tegen corona vertaald naar meer dan 17 talen. U vindt deze op hun website in postervorm met illustraties én voorgelezen terug. Kent u iemand die anderstalig is? Vertel hem of haar dan over dit platform.