captatieverbod van kracht

Omwille van de afgelopen droogteperiode en de weersvoorspellingen heeft de Antwerpse gouverneur een captatieverbod uitgevaardigd voor een aantal stroomgebieden. De Tappelbeek, de Delfte Beek/Visbeek en het Groot Schijn maken deel uit van die gebieden. Dit betekent dat er geen water mag onttrokken worden uit deze waterlopen, bijvoorbeeld om velden en tuinen mee te besproeien. Ook visvijvers moeten volledig worden afgekoppeld van de waterloop.

De gouverneur wil er zo voor zorgen dat de goede ecologische toestand van de waterlopen wordt beschermd en/of zeker niet verder achteruit gaat door bijkomende afname van water. Als het debiet of de hoeveelheid water in de onbevaarbare waterlopen verder achteruit gaat, ontstaat er namelijk een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water structureel wordt verstoord.

De einddatum van het verbod is nog niet bekend. De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. 

uitzonderingen

Twee uitzonderingen op het verbod zijn:

  • het zeer uitzonderlijk capteren van drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat;
  • het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen

spaarzaam

Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van bijvoorbeeld grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het uiteraard wel belangrijk om spaarzaam en doordacht om te gaan met water. Vermijd daarom best, ook zonder formeel verbod, de niet-essentiële toepassingen zoals het besproeien van gazons of het wassen van auto’s.