bib gebruikt nieuw AVI-systeem

“Papa, ik heb al AVI-3!” Hebt u een zoon of dochter in de lagere school? Dan kwam hij of zij ongetwijfeld al eens thuis met zo’n enthousiaste boodschap. Nuttig om weten is dat de AVI-aanduiding in onze bibliotheken onlangs veranderd is. We lijsten alles even voor u op, zodat u samen met zoon- of dochterlief de geschikte leesboeken kunt terugvinden.

AVI staat voor ‘Analyse van Individualiseringsvormen’. Vertaald betekent dit dat het AVI-niveau een rangschikking maakt qua moeilijkheidsgraad van het boek enerzijds en qua leesvaardigheid van de lezer anderzijds. Elk niveau stemt dus overeen met een bepaalde complexiteit in woordgebruik en zinsstructuur. 

nieuwe indeling

Aangezien zo goed als alle Zoerselse scholen met het nieuwe AVI-systeem werken, werden ook de aanduidingen in onze bibliotheken veranderd:

AVI-1 is voortaan AVI-start
AVI-1/2   AVI-M3
AVI-2/3   AVI-E3
AVI-3/4/5   AVI-M4
AVI-4/5/6   AVI-E4
AVI-5/6   AVI-M5
AVI-6/7/8   AVI-E5
AVI-7/8/9   AVI-M6
AVI-8/9   AVI-E6
AVI-8/9/>9   AVI-M7
AVI->9   AVI-E3
AVI->9   AVI-plus

Deze indeling is gebaseerd op het Nederlandse onderwijssysteem, wat het voor ons iets ingewikkelder maakt. Zo staat AVI-M3 voor het niveau dat een gemiddelde leerling behaalt in het midden van (de Nederlandse) groep 3,  wat bij ons overeenkomt met het eerste leerjaar. AVI-E3 staat voor het niveau aan het einde van het eerste leerjaar. AVI-M4 en AVI-E4 op hun beurt voor het midden en het einde van het tweede leerjaar.

leesplezier centraal

De boeken in de bib staan dus voortaan volgens deze niveaus gerangschikt, zij het maar tot AVI-E4. Vanaf AVI-M5 ligt de nadruk namelijk niet langer op het leesniveau, maar wel op het leesplezier! Deze boeken staan alfabetisch gerangschikt (op auteur). Op die manier kunnen kinderen een boek leren kiezen dat hen aanspreekt, zonder strikt vast te houden aan hun leesniveau. Zo beleven ze heel wat avonturen, leren ze zichzelf en de wereld kennen en ontwikkelen ze een grotere woordenschat.