beter beschermd met verzekering Gewaarborgd Wonen

Heb je een hypothecair krediet bij een kredietinstelling voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning? Wist je dat je dan een verzekering kan afsluiten tegen inkomensverlies?

De gratis verzekering Gewaarborgd Wonen van het Vlaams Woningfonds beschermt je gedurende tien jaar tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige stopzetting van een zelfstandige activiteit.

enkele voorwaarden

  • Je bent bij het afsluiten - én de 12 maanden die hieraan voorafgaan - volledig arbeidsgeschikt en oefent een beroepsactiviteit uit.
  • Je hypothecair krediet bedraagt minstens € 50.000 voor de bouw of het kopen (al dan niet met renovatie) van een woning of € 25.000 voor het louter renoveren van een woning.
  • De woning ligt in het Vlaams Gewest, wordt je hoofdverblijfplaats en is je enige woning in volle eigendom.
  • De verkoopwaarde van de woning mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden.

Hoe aanvragen?

Je vraagt deze verzekering ten laatste één jaar na de eerste kapitaalsopname van de lening digitaal aan via het formulierenloket van het Vlaams Woningfonds.