alle (vuur)pijlen op jou gericht

KANDIDATEN GEZOCHT – Wilt u het afsteken van vuurwerk tijdens nieuwjaarsnacht organiseren op een centrale locatie in één van onze drie dorpskernen? Stel u dan nu kandidaat!

Net als vorig jaar heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om ook dit jaar het vuurwerk op nieuwjaarsnacht tussen 0 en 0.30 uur op een centrale plaats per deelgemeente te organiseren. Hiervoor zijn we nog op zoek naar kandidaten.

voorwaarden

  • U engageert zich om maatregelen te nemen die de overlast beperken.
  • Het afsteken gebeurt op een professionele manier.
  • U legt een veiligheidsplan (perimeter, afscheiding, blusmateriaal, …) voor met acties die u neemt om de veiligheid van de toeschouwers te garanderen.
  • Uw voorgestelde locatie is vlot bereikbaar en publiek toegankelijk en is geschikt om de veiligheidsmaatregelen omtrent het COVID19 virus te garanderen.

kandidaat stellen

Giet bovenstaande voorwaarden in een schriftelijk voorstel en dien dit uiterlijk op dinsdag 15 september vóór 16 uur in via e-mail naar evenementen@zoersel.be.