afbraak oude schoolgebouwen Lindedreef

Vanaf maandag 16 november start onze aannemer met de afbraak van de oude schoolgebouwen in de Lindedreef. Deze gebouwen maken plaats voor een (deels sociale) woonontwikkeling.

De afbraakwerken zullen ongeveer vier weken duren. De afvoer van de materialen zal gebeuren via de Lindedreef en Halle-Dorp, in de richting van Zandhoven. Om de veiligheid van onze schoolgaande jeugd te waarborgen, is er tijdens het begin en het einde van de school geen transport.

woonproject

De school maakt plaats voor achttien sociale huurwoningen. Samen met het bouwteam onderhandelen we verder over de realisatie van de private wooneenheden die tussen de sociale huurwoningen gelegen zijn en de omgevingsaanleg.

monumentale kastanjeboom

Zaal Sint-Maarten blijft nog staan en kan nog gebruikt worden tot er een alternatief voorhanden is (wordt voorzien in de nieuwe dorpszaal van Halle). Ook de monumentale kastanjeboom zal niet verdwijnen. Deze krijgt een centrale plaats bij de nieuwe ontwikkeling van het woonproject in de Lindedreef. Het plein met majestueuze kastanjeboom willen we inrichten met inspraak van de toekomstige bewoners.

dorpszaal Halle

Op 20 oktober 2020 besloot de gemeenteraad (op basis van een beslissing van de meerderheid, gevormd door de oppositiepartijen en één lid van het schepencollege) om - in afwachting van de uitspraak over de eventuele nietigverklaring van de omgevingsvergunning - voorlopig toch geen werkzaamheden in en rond de pastorijtuin van Halle op te starten. Dit in tegenstelling tot wat recent nog werd gepubliceerd in het Zoersel magazine van oktober. In afwachting hiervan wensen de oppositiepartijen verder onderzoek te doen naar mogelijke alternatieve locaties voor de nieuwe dorpszaal. Na de gemeenteraad van oktober staat de bouw van de dorpszaal in Halle dan ook even ‘op pauze’. De werken zouden starten in december van dit jaar. Het college van burgemeester en schepenen vecht deze beslissing van de gemeenteraad momenteel aan bij het ABB (Agentschap Binnenlands Bestuur) en verwacht hierover een beslissing tegen half december. Zo hopen ze de bouw van de dorpszaal toch snel te kunnen starten.