aanvraag eenmalige projectsubsidie

Deze aanvraag dient u minstens 6 weken voor de activiteit in. 

gegevens van de organisator
(voorbeeld: 0412345678)
(voorbeeld: 031234567)
gegevens van de activiteit
Omschrijf uw activiteit zo goed mogelijk.
Op welke locatie gaat de activiteit door?
Voor welke doelgroep is deze activiteit bedoeld?
Hoeveel mensen worden er verwacht (deelnemers, bezoekers, ...)?
Hoe maakt u de activiteit bekend?

 

U laat ons, gemeente & ocmw Zoersel, toe om uw gegevens te verwerken conform de privacyverklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor het doel van dit formulier en onze opdrachten als lokale overheid (zoals interventies in geval van nood) en enkel zolang dit hiervoor nodig is.