A  A  A  A 
eerste rit voor de Buurtbus, een nieuwe speler binnen het zorgvervoerslandschap (24/06/2016)

Voor wie het niet vanzelfsprekend is om zich te verplaatsen, minder goed te been is, slechtziend of tijdelijk niet rijgeschikt door een ziekte of door een operatie … kortom: voor wie vanuit die zorgnood een mobiliteitsbeperking ervaart, is er voortaan een nieuwe speler binnen het zorgvervoerslandschap: de Buurtbus.

De Buurtbus - een initiatief van de ocmw’s van Malle, Zandhoven en Zoersel, in samenwerking met KINA P.V. en Handicar vzw en onder impuls van de provincie Antwerpen - maakte vorige week haar eerste rit.

Aanleiding voor deze Buurtbus was de beslissing van de Lijn in 2015 om belbus 941 (Malle - Zandhoven - Zoersel) te schrappen. Uit reizigerscijfers bleek namelijk dat deze belbus slechts uitzonderlijk meer dan drie klanten per uur vervoerde en dat de helft van de ritten werd gereden voor een handvol frequente gebruikers. Omwille van die lage kostendekkingsgraad werd belbus 941 door De Lijn geschrapt.

Jammer genoeg gebeurde dit zonder dat er een alternatief was voor de reizigers. De bezuinigingsmaatregel had ernstige gevolgen voor een kwetsbare groep mensen die voor verplaatsingen volledig afhankelijk is van dit soort vervoer: mensen die minder mobiel zijn omwille van een (tijdelijke) beperking, ziekte of ouderdom, bewoners van één van de vele zorginstellingen uit de drie gemeenten, ... Allemaal maakten ze regelmatig gebruik van de belbus om boodschappen te doen, om op activiteiten of werkprojecten te geraken, enz.

aanvullend en lokaal
Om die redenen beslisten de ocmw’s van Malle, Zandhoven en Zoersel - onder impuls van de provincie Antwerpen - om samen met de Handicars een aanvullend lokaal vervoersaanbod uit te werken: de Buurtbus. Het initiatief kan rekenen op de financiële steun van het provinciebestuur en de gemeenten en ocmw’s. De Buurtbus verbindt  dorpskernen, woonwijken, zorginstellingen en allerlei publieke plaatsen in de drie gemeenten en heeft meer dan 120 opstapplaatsen. Op verschillende plaatsen is er aansluiting met het openbaar vervoer. Zo draagt de Buurtbus als aanvullende vervoersdienst bij tot de lokale basisbereikbaarheid voor mensen met een zorgnood.

“Je kunnen verplaatsen is een essentiële randvoorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan de lokale gemeenschap”, weet onze ocmw-voorzitter Katrien Schryvers. “Naar de winkel gaan, op bezoek gaan, je naar je dagbesteding, werkplek, sport of hobby begeven of de nodige zorgen krijgen in een instelling of bij een zorgverstrekker … Bij al die dagelijkse en noodzakelijke activiteiten komt steeds ‘het zich verplaatsen’ kijken. Voor mensen met een zorgnood is die verplaatsing niet evident en dan is een toegankelijk vervoersaanbod een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.”

“Ik werk in het gemeentehuis in Zandhoven en bij Huize Walden”, vertelt Jessica, die in één van de huizen van Monnikenheide woont in het dorp van Zoersel. “Tot nu toe nam ik altijd de fiets of kon ik met mijn jobcoach meerijden. Vooral in de winter ga ik dus heel blij zijn dat ik met de Buurtbus mee kan!”
Medebewoner Jan treedt haar bij. Hij geraakt vanuit Zoersel niet rechtstreeks met het openbaar vervoer op zijn werk bij Rijmenants en Ter Dorpe. “Ook ik ga altijd met de fiets, door weer en wind! Ik moet wel. Anders geraak ik er niet. In de zomer ga ik wel blijven fietsen, maar in de winter ga ik zeker gebruikmaken van de Buurtbus!”

praktisch
De Buurtbus brengt u op weekdagen tussen 8 en 18 uur van de ene naar de andere opstapplaats langsheen de dorpskernen, woonwijken, zorginstellingen en publieke plaatsen van Malle, Zandhoven en Zoersel. Aan u om te kiezen aan welke van de 129 opstapplaatsen u op- en afstapt (klik hier voor een overzicht).

Om een rit met de Buurtbus te kunnen reserveren, moet u lid zijn. U neemt hiervoor best contact op met één van onze maatschappelijk assistenten (03 2980 0 00) of met de sociale dienst van één van de zorginstellingen in Malle, Zandhoven en Zoersel. De maatschappelijk assistent gaat dan na of u aan de voorwaarden voldoet en brengt uw lidmaatschap in orde.

Zodra u lid bent, kunt u een rit reserveren. Dit doet u bij de centrale van de Buurtbus door te bellen naar het nummer 03 284 94 80. Dat kan elke werkdag tussen 9 en 12 uur. U moet uw rit minstens één werkdag voor uw verplaatsing reserveren, vóór 12 uur ‘s middags. Stel dat u op vrijdag om 13 uur de Buurtbus wil nemen aan halte 100, dan moet u deze rit uiterlijk donderdagvoormiddag telefonisch reserveren.

U betaalt een jaarlijks lidgeld. Daarnaast betaalt u een vast bedrag per kilometer. U krijgt hiervoor maandelijks een factuur toegestuurd. Inwoners van Zoersel die een Z|pas hebben krijgen 25 % korting op de totale factuur.

meer info: 03 284 94 80
Doorblader hier  ons vervoersmagazine, waarin ook andere dienstverleners zoals Handicar en de Minder Mobielen Centrale aan bod komen.