A  A  A  A 
week van de armoede 2018
Eén op acht mensen met een laag inkomen stelt gezondheidszorg uit om financiële redenen. De weg vinden naar de juiste zorg en naar een aangepast aanbod is bovendien allerminst gemakkelijk. Tijdens de week van de armoede, van 15 tot en met 19 oktober, belichten we het verband dat er, jammer genoeg, is tussen gezondheid en armoede.

lezing Geerdt Magiels: schaarste en (on)gezondheid
16.10 | 20 uur | cultuurhuis de Bijl, Dorp 1 | gratis
Als we van iets te weinig hebben, treden er specifi eke veranderingen op in ons brein en lichaam. Of het nu gaat om te weinig geld, voedsel, tijd of vriendschap, de neurologische en psychologische e! ecten zijn dezelfde. Recent onderzoek laat zien hoe tekorten een rol spelen in ons leven, geestelijk en lichamelijk. Geerdt Magiels is bioloog en fi losoof en gaat tijdens deze lezing dieper in op het e! ect van schaarste op onze gezondheid.

internationale dag van verzet tegen armoede
17.10 | administratief centrum, Handelslei 167
Op 17 oktober bundelt de hele wereld de krachten om het signaal te geven dat we de strijd tegen de armoede aanbinden. Ook aan ons administratief centrum  wapperen die dag witte, geknoopte lakens. Het witte laken verwijst naar het ontsnappen uit de armoede, de knoop naar het feit dat we de strijd niet mogen
vergeten te voeren. Vestigt u hier mee de aandacht op? Leg de lakens alvast klaar!

film: ‘I, Daniël Blake’
18.10 | 20 uur | de Kapel, Handelslei 167 | gratis
Daniël Blake is een 59-jarige meubelmaker in het noordoosten van Engeland. Na een hartinfarct heeft hij voor het eerst in zijn leven hulp nodig van de staat. Hij maakt kennis met de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Beiden bevinden zich in een uitzichtloze situatie, doordat ze gevangen zitten in de
bureaucratische rompslomp van het hedendaagse Groot-Brittannië.

meer weten en inschrijvingen
Toegang tot zowel de lezing als de film is gratis, maar schrijf u wel vooraf in via:
Celine Beirinckx
T 03 2980 0 00
.