A  A  A  A 
dossier20>32


Bij een 'gezonde mond' denkt u waarschijnlijk in eerste instantie aan een stralent witte tandpastaglimlach of aan mooie, rechte tanden. Maar daarover willen we het hier niet hebben. Een goede mondhygiëne is immers véél meer dan dat!
Wist u bijvoorbeeld dat heel wat gezondheidsproblemen bij ouderen een vroegtijdige opname in een woonzorgcentrum en zelfs ondervoeding in sommige gevallen, zijn terug te brengen tot mondproblemen of een slechte mondhygiëne?
Uiteraard is zorg dragen voor uw mond belangrijk op elke leeftijd. Slecht verzorgde tanden en tandvlees vormen namelijk een ideale voedingsbodem voor bacteriën, die op hun beurt in uw bloed kunnen terecht komen en heel wat ziekten, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, kunnen veroorzaken!
Dit kan zelfs leiden tot spier- en peesletsels, en dus onrechtstreeks een grote invloed hebben op sportprestaties. Sporters, jullie zijn gewaarschuwd!

Om het belang van een goede mondhygiëne onder de aandacht te brengen, zet gemeente & OCMW Zoersel dit thema een jaar lang in de verf onder de noemer 'dossier 20>32' verdeeld in 4 deelthema's. Van 20 melktandjes naar 32 grote tanden.

dossier 20>32: Een tandartsbezoek hoeft niet altijd duur te zijn!


Uw mond gezond houden, daar hoort een jaarlijks bezoek aan de tandarts bij. Toch merken we dat dit lang niet altijd gebeurt. Misschien bent u bang van de prik of van de boor? Of boezemt het prijskaartje u angst in? Ook al poetst u consequent twee keer per dag uw tanden, hebt u geen tandpijn en nooit gaatjes, toch blijft een jaarlijks bezoek aan de tandarts noodzakelijk. Van zodra u tandpijn krijgt, is het eigenlijk al te laat. Schrikt het hoge prijskaartje u echter af? Dan zijn er een aantal maatregelen die u al een heel eind op weg helpen om de kosten van zo’n bezoek te drukken.

Maatregelen die gelden voor elke inwoner van Zoersel

  • tussenkomst ziekenfonds: Uiteraard moet u de tandarts betalen, maar dankzij uw aansluiting bij een ziekenfonds - dit is voor elke Belg verplicht - krijgt u een deel van die betaalde som terug. Slechts een klein deel - het zogeheten remgeld - is voor uw eigen rekening. Hoeveel u precies terugkrijgt en voor welke behandelingen, is afhankelijk van uw ziekenfonds.
  • jaarlijks naar de tandarts: Volwassen patiënten die jaarlijks langs de tandarts gaan, betalen minder remgeld. Deze nieuwe regel geldt voor alle tandartsbehandelingen, behalve een gewone raadpleging, een preventieve behandeling en orthodontie. U doet er dus goed aan om dit jaar nog een afspraak te maken bij uw tandarts. Doet u dat niet en krijgt u in 2016 een gaatje, dan zal u 15 % minder terugbetaald krijgen om het te laten vullen.
  • kinderen tot hun achttiende verjaardag krijgen gewone tandzorg volledig terugbetaald: U hoeft zelfs geen remgeld te betalen. Het ziekenfonds betaalt het volledige bedrag aan u terug. Dit geldt wel enkel voor behandelingen die zijn opgenomen in de verplichte ziekteverzekering én uitgevoerd worden door een geconventioneerde tandarts.
  • geconventioneerde tandartsen: Zij hanteren prijzen die vooraf in een nationaal akkoord werden afgesproken met de ziekenfondsen. Tandartsen die niet werken aan de afgesproken tarieven mogen bovenop de afgesproken prijzen een supplement vragen. Bij hen betaalt u dus het remgeld en het supplement. Wie tot welke categorie behoort, vindt u op de onderstaande lijst.

Maatregel die enkel voor inwoners met een  Z|pas geldt:
unieke samenwerking tussen tandartsen actief in Zoersel en gemeente & OCMW Zoersel!
Samen met tandartsen actief in onze gemeente zijn we op zoek gegaan naar een manier om die financiële drempel zo laag mogelijk te maken. Dankzij de gemaakte afspraken met de deelnemende tandartsen betaalt u slechts € 2 persoonlijke bijdrage plus het bedrag dat u later terugbetaald krijgt door uw ziekenfonds. Dat betekent dat eventuele supplementen komen te vervallen. Bovendien kan u altijd een aanvraag doen bij de dienst maatschappelijk welzijn om het bedrag dat u moet voorschieten voor het ziekenfonds te betalen. Dan betaalt u dus in eerste instantie enkel die € 2. Het ocmw schiet het bedrag in uw plaats voor en regelt dit verder met het ziekenfonds.

Lees het charter dat ondertekend werd op 21/05/2015 door tandarsten actief in Zoersel en gemeente & OCMW Zoersel hier.

Bekijk hier een fragment uit het ATV dagnieuws van 21/05/2015 over de nieuwe maatregel.

Lees hier de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Z|pas.

Hoe gaat dit juist in z’n werk?

  • U maakt zelf een afspraak bij een deelnemende tandarts, hiervoor kan u terecht bij één van de tandartsen uit de bijgevoegde lijst. Vermeld meteen dat u houder bent van een Z|pas.
  • U gaat op de afgesproken dag en tijdstip naar de tandarts. Kan u door omstandigheden uw afspraak niet nakomen, verwittig de tandarts minstens 24 uur op voorhand dat u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak. Doet u dit niet en gaat u niet naar uw afspraak, dan kan u geen aanspraak meer maken op deze voordelige regeling.
  • Na een controleonderzoek naar de gezondheid van uw mond en tanden wordt een offerte en behandelplan opgemaakt zodat u op voorhand weet wat de eventuele vervolgbehandelingen hen zullen kosten.
  • U betaalt de behandeling, indien deze voorkomt in de RIZIV-nomenclatuur, aan het terugbetalingstarief vermeerderd met een eigen bijdrage van 2 euro. Eventuele supplementen bij niet-geconventioneerde tandartsen vervallen.
  • Indien u de kostprijs van de behandeling niet kan voorschieten doet u een aanvraag bij het ocmw. U  betaalt dan bij het tandartsbezoek enkel de € 2. Het ocmw schiet het bedrag dan voor en regelt dit verder met het ziekenfonds.
  • Bij dringende medische tandzorgen die niet in de RIZIV-nomenclatuur voorkomt wordt per cliënt in samenspraak met sociale dienst bekeken wat de mogelijkheden zijn.

meer info:  , T: 03 2980 9 60

Hier vindt u een lijst van de tandartsen in Zoersel en info of zij al dan niet geconventioneerd zijn.