A  A  A  A 
gemengd belastingplichtig

Sinds 12 januari 2015 is de gemeente gemengd belastingplichtig onder het btw-nummer BE 0207 499 133.

Voor het merendeel van de bestellingen en dus de facturen heeft dat geen gevolgen. Er zijn echter twee gevallen die bijzondere aandacht vragen als u een factuur opmaakt:

1) een factuur voor ‘een werk in onroerende staat’

Onder ‘werken in onroerende staat’ valt het volgende:
        -bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken van een (deel van een) onroerend goed
        -leveren met plaatsing van een roerend goed dat daardoor onroerend uit zijn aard wordt
        -leveren met plaatsing, herstellen, onderhouden en reinigen van CV, airconditioning, sanitaire en elektrische installaties, belinstallaties, telefooninstallaties, alarmtoestellen, ingebouwde kasten/keukens, luiken en rolluiken, wandbekleding en vloerbekleding

Voor deze werken dient u als leverancier/aannemer voortaan een factuur op te stellen met verlegging van btw. Dit impliceert dat wij de btw rechtstreeks dienen te voldoen aan de btw-administratie en niet via de leverancier/aannemer. U dient dan ook een factuur op te stellen zonder btw.


2) een factuur voor een ‘intracommunautaire levering’

Er is sprake van een intracommunautaire levering wanneer goederen/diensten werden besteld in een ander EU-land dan België en waarbij de leverancier een onderneming is.

Ook voor deze leveringen is er verlegging van btw. U, als buitenlandse leverancier, zal ook dan een factuur moeten opstellen zonder btw en wij dienen de btw rechtstreeks te betalen aan de btw-administratie.