A  A  A  A 
Fotoshoot vrijwilligers

aanmeldformulier

Vrijwilligers... Ze zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. 

Doet ook uw vereniging of zorginstellingberoep op deze immer enthousiaste mensen? En wilt u hen graag eens op een originele manier bedanken voor hun onbaatzuchtige inzet?

fotocampagne
Dan bieden wij u daar dé perfecte gelegenheid voor. Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger, van 28 februari tot 8 maart 2015, zetten wij namelijk een heuse fotocampagne op poten. Bedoeling is om in deze periode, aan de hand van portretfoto’s, heel wat vrijwilligers in het straatbeeld van onze drie dorpskernen te laten verschijnen. Op die manier willen wij ‘de vrijwilliger’ een gezicht geven en meteen ook duidelijk maken dat hij of zij onmisbaar is in een warme, zorgende gemeente als de onze.

op zoek naar...
In aanloop naar de week van de vrijwilliger zal het Zoersel magazine van half februari alvast een tipje van de sluier lichten en enkele van de gefotografeerde vrijwilligers aan het woord laten. Zij getuigen dan over waarom ze vrijwilliger zijn, wat hen daar zo in aantrekt en waarom ze anderen zouden aanraden hetzelfde te doen. Via die weg krijgt uw vereniging of zorginstelling, mocht u dat wensen, meteen ook de kans een oproep te lanceren naar nieuw vrijwilligersbloed.

opendeurdag
Tot slot voorzien we in datzelfde Zoersel magazine ook een overzicht van verenigingen of zorginstellingen die tijdens de week van de vrijwilliger een opendeurmoment houden voor mogelijk geïnteresseerde, nieuwe vrijwilligers.
Die laatsten kunnen dan bij u een kijkje komen nemen en nagaan wat zij voor u kunnen betekenen als vrijwilliger. Met het Zoersel magazine, dat bij elke Zoerselaar in de bus valt, beschikt u dus over hét ideale forum om een dergelijk opendeurmoment aan te kondigen.

concreet
Ziet u het ook wel zitten om één van uw huidige vrijwilligers af te vaardigen voor de ‘fotoshoot’ (in het Zonneputteke) en een kort interview, speel dan a.u.b. de gegevens door via dit online formulier.
Doe dit bij voorkeur vóór vrijdag 5 december 2014.