A  A  A  A 
Verkaveling - richtlijnen

wat ?

  • specifieke richtlijnen voor verkavelingen in Zoersel.
  • dit kan verschillend zijn voor een reeds bestaande verkaveling.

Als een stuk grond verdeeld wordt in twee of meer kavels, dan is vooraf een verkavelingsvergunning nodig.

De aanvrager bezorgt dan onder andere een verkavelingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. Nadat de verschillende adviezen worden ingewonnen, kan het schepencollege een verkavelingsvergunning verlenen. Bij de vergunning kunnen lasten worden opgelegd: nutsleidingen, rioleringen, grondafstand, ... Als aan al deze voorwaarden zijn voldaan, kan de verkavelaar tot de verkoop van de verkavelde gronden overgaan.

Eens de verkavelingsvergunning verleend, gelden voor elke kavel specifieke stedenbouwkundige voorschriften. Deze leggen duidelijk vast wat wel en wat niet mag op het perceel inzake inplanting van gebouwen, materiaalgebruik, hoogte, ...

Als de eigenaar van een bepaalde kavel wenst dat het verkavelingsplan of de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften worden gewijzigd, dan kan hij dit doen door een aanvraag tot verkavelingswijziging.

hoe ?

Als het een perceel grond betreft, moet u de locatie van het perceel exact kunnen aangeven; straatnaam en eventuele huisnummer of huisnummer van aanpalende buur.

woonbelasting in verkavelingen

Als u van plan bent om in Zoersel een verkaveling te realiseren of een meergezinswoning op te richten, dan bent u verplicht om hierop een woonbelasting te betalen.

Hoeveel deze woonbelasting bedraagt, kunt u hier nalezen.


alfabetisch: V
synoniemen:
thema's: Milieu en wonen
dienst: ruimtelijke ordening
dd: 29-07-2013
dienst ruimtelijke ordening
ruimtelijke ordening
administratief centrum
Handelslei 167, 2980