A  A  A  A 
speelpleinwerking

Zomervakantie: dat betekent mooi weer, veel tijd om te spelen en buiten te ravotten. Maar misschien mist uw kind zijn schoolvriendjes en speelkameraadjes? Of zijn er wel eens van die dagen van verveling? Al eens gedacht om uw kind dan bij ons op de speelpleinwerking te laten spelen? U vindt er hier alle informatie over.

wat bieden we aan?
Onze speelpleinwerking is een laagdrempelig jeugdwerkinitiatief waarbij het speelplezier van de kinderen centraal staat. Opgeleide animatoren in het jeugdwerk stellen elke week een spelaanbod samen.  


wie kan komen spelen?
Uw kind is welkom vanaf het moment dat het naar het tweede leerjaar gaat totdat hij/zij de lagere school heeft afgerond (lagereschoolkinderen geboren tussen 2006 en 2011).


wanneer komen spelen?
Uw kind kan 34 dagen lang elke weekdag komen spelen en ravotten vanaf woensdag 4 juli tot en met woensdag 22 augustus 2018. Opgelet: 11 juli en 15 augustus zijn feestdagen, dan is er geen speelpleinwerking.

 • Spelen doen we van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
 • U kunt uw kind brengen van 8.30 tot 9 uur en van 12 tot 13 uur.
 • U kunt uw kind ophalen van 12 tot 13 uur en van 16 tot 16.30 uur (op vrijdag van 14.45 tot 15 uur). De kinderen die om 16.30 uur (op vrijdag om 15 uur) niet zijn opgehaald, worden naar Stekelbees gebracht.
 • Uw kind kan een hele of een halve dag komen spelen. Tijdens de activiteiten kunt u hem/haar niet ophalen of brengen. De speelpleinwerking blijft niet altijd op het speelterrein, maar gaat ook op verplaatsing.
 • Het is niet mogelijk dat uw kind tijdens de speelpleinwerking deelneemt aan een activiteit van de zomerwerking.  
voor- en/of nabewaking Stekelbees
Zoekt u opvang voor of na de uren van de speelpleinwerking? Dan kunt u rekenen op opvangdienst Stekelbees.
Opgelet: Stekelbees biedt geen voor- en nabewaking op woensdagen 11 juli en 15 augustus.
 • Er is opvang vanaf 7 uur tot 19 uur.
 • De monitoren halen de kinderen op uit de voorbewaking en brengen ze naar de locatie van de speelpleinwerking. Als het nodig is, brengen ze hen ’s avonds ook terug naar Stekelbees.
 • Vermeld duidelijk bij Stekelbees en/of bij de monitoren of uw kind naar de speelpleinwerking gaat en wanneer en waar hij/zij wordt opgehaald.
 • Komt uw kind de eerste keer spelen en vertrekt het vanaf Stekelbees, bezorg dan zijn of haar medische fiche aan de kinderbegeleidsters.
 • Uw kind moet op voorhand geregistreerd zijn als klant bij Stekelbees. Registreren kan via T 03 420 08 43, of Achterstraat 20 B.
waar komen spelen?
De gemeentelijke basisschool Pierenbos is de vaste stek voor zomervakantie 2018.

wat kost het?
De speelpleinwerking is gratis.
Opgelet: de voor- en nabewaking zijn niet gratis. U krijgt daarvoor een factuur van Stekelbees.

hoe inschrijven?
U kunt ’s morgens samen met uw kind beslissen of hij/zij al dan niet komt spelen. U hoeft dus niet op voorhand in te schrijven. Op de dag zelf noteert u gewoon de naam van uw kind op de daglijst bij de monitoren. Gaat uw kind eerst naar de voorbewaking bij Stekelbees, laat dan daar de naam noteren in de over-en-weerkaft.

verplicht : medische info
De eerste dag dat uw kind komt, moet u verplicht de medische fiche ingevuld meebrengen. Deze fiche wordt bijgehouden op het speelplein en ligt ter inzage van de monitoren. Als er een probleem zou voordoen, hebben zij uw recente contactgegevens bij de hand. Ze gaan discreet om met deze vertrouwelijke informatie.

extra ondersteuning
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig bij hun spel. Als uw kind extra zorg of aandacht nodig heeft, dan kunt u dit best melden aan de hoofdmonitor. Alle informatie omtrent de extra ondersteuning is welkom. De hoofdmonitor bekijkt dan samen met de monitorenploeg van die week hoe zij deze extra zorg kunnen bieden. 

Gewoon Spelen  
Als toch blijkt dat de extra zorg niet geboden kan worden of de draagkracht van de monitoren te boven gaat, verwijzen we graag door naar het speelpleinproject ‘Gewoon Spelen’ van Monnikenheide. Dit is een speciale speelpleinwerking voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met (vermoeden van) een beperking.

 • Van 13 tot en met 14 en 16 tot en met 17 augustus is er een spelweek op het terrein van Monnikenheide in Zoersel.
 • Andere speelweken vinden plaats in Zandhoven.
 • Zoerselaars kunnen gratis komen spelen in de week dat de werking in Zoersel doorgaat.
 • Voor de weken in Zandhoven betaalt u een bijdrage van € 9,90 per dag.
 • Deelnemers komen binnen tussen 9 en 10 uur en vertrekken tussen 16 en 17 uur.
 • Meer informatie vindt u op de website van Monnikenheide. Verplicht inschrijven voor dit project kan bij: Leen Willems, , T 03 311 77 67.
wie zorgt voor het spelprogramma?
Een enthousiaste ploeg van monitoren stelt elke week een gevarieerd spelaanbod samen. Aan het begin van elke speelweek krijgt uw kind een programma voor de rest van de week. In de voormiddag splitsen ze de kinderen op in leeftijdsgroepen. In de namiddag kunnen kinderen vrij kiezen uit keuzeactiviteiten of speelhoeken. 

Onze monitoren hebben het attest van animator op zak en staan elke dag klaar op de speelpleinlocatie. Af en toe verlaten we het speelterrein om andere speeluitdagingen en -impulsen uit te lokken.

U vindt hier het weekprogramma terug:
wat neemt uw kind mee?
Trek uw kind speelkleren aan die vuil mogen worden en zorg voor stevige speelschoenen (geen losse slippers of Crocs). Voorzie reservekledij in een apart zakje waar de vuile was in kan. Dat kan zeker van pas komen na een waterspel of een speelpartij in de modder. Vergeet ook geen pet en zonnecrème en in geval van regen een regenjas.

Opgelet: vanwege het warme weer is er een aangepast programma met meer binnenactiviteiten en waterspelletjes. Breng hiervoor reservekleding en een handdoek mee. Denk ook aan extra drank.

Blijft uw kind een hele dag spelen, voorzie dan een rugzak met genoeg boterhammen, minstens drie drankjes en twee koeken of fruit. Op warme dagen geeft u best extra drank mee (geen melkdrank) en liefst geen chocoladekoeken. Snoepjes, gsm, mp3, Nintendo DS, kauwgom en mooie kleren laten we thuis.

Is uw kind iets verloren, vraag het dan aan de hoofdmonitor of kom langs bij de jeugddienst, Handelslei 167, waar de verloren voorwerpen verzameld worden.

wat als uw kind ziek is?
Als uw kind ziek is, kan het niet komen spelen. Wordt uw zoon of dochter ziek tijdens het spelen, dan zal een van de monitoren u opbellen. De monitoren mogen geen medicatie toedienen. Als de monitoren met u overlegd hebben, mogen zij eenmalig koortswerende middelen toedienen.

Moet uw kind op regelmatige basis medicatie nemen? Dat kan enkel met een attest van een behandelend arts. De medicatie zal dan worden gegeven door of onder toezicht van de hoofdmonitor.

verzekering?
Alle kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Zowel tijdens de activiteiten als tijdens de rit van en naar het speelplein. Er is geen verzekering voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke spullen zoals brillen en kledij. Waardevolle spullen laat u thuis.

foto's
Tijdens de activiteiten worden foto’s genomen die gebruikt kunnen worden voor publicaties van de gemeente.

meer weten?
Met vragen over de speelpleinwerking kunt u terecht bij de monitorenploeg. Wilt u persoonlijke dingen meedelen, doet u dit best bij de hoofdmonitor. U kunt hem of haar aanspreken op het speelplein of bellen op T 0473 77 01 96 (in juli en augustus).

Algemene vragen kunt u stellen via T 03 2980 0 00, of kom langs bij de dienst jeugd, Handelslei 167.


jeugddienst

jeugddienst
administratief  centrum
Handelslei 167