A  A  A  A 
speelpleinwerking

Zomervakantie: mooi weer, veel tijd om te spelen en buiten te ravotten. Maar misschien mist uw kind zijn schoolvriendjes en speelkameraadjes? Of zijn er wel eens van die dagen van verveling? Al eens gedacht om uw kind dan bij ons op de speelpleinpleinwerking te laten spelen? U leest hier alles wat u moet weten vooraleer uw kind de eerste dag kan komen spelen.

Monnikenheide organiseert ook dit jaar ‘Gewoon Spelen’, een speelpleinwerking voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met een (vermoeden van) beperking. Voor meer informatie over 'Gewoon Spelen' kijkt u op de website van Monnikenheide.


wat bieden we aan?
Onze speelpleinwerking is een laagdrempelig jeugdwerkinitiatief waarbij het speelplezier van de kinderen centraal staat. Opgeleide animatoren in het jeugdwerk bieden speelimpulsen aan. 


wie kan komen spelen?
Van zodra uw kind het eerste leerjaar achter de rug heeft tot wanneer de lagere school er op zit, kan zoon of dochter zich komen amuseren.


wanneer komen spelen?
Uw kind kan elke weekdag komen spelen vanaf woensdag 4 juli tot en met woensdag 22 augustus 2017. Opgelet: 11 juli en 15 augustus zijn feestdagen, dan is er geen speelpleinwerking.
Spelen doen we van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
Van 8.30 tot 9 uur en van 12 tot 13 uur kunt u uw kind brengen.
Van 12 tot 13 uur en van 16 tot 16.30 uur kunt u uw kind halen (op vrijdag van 14.45 tot 15 uur). De kinderen die om 16.30 uur (op vrijdag om 15 uur) niet zijn opgehaald, worden naar Stekelbees gebracht.
Uw kind kan een hele of een halve dag komen spelen. Tijdens de activiteiten kunt u hem/haar niet ophalen of brengen. De speelpleinwerking blijft niet altijd op het speelterrein, maar gaat ook op verplaatsing. Het is niet mogelijk dat uw kind tijdens de speelpleinwerking deelneemt aan een activiteit van het activiteitenaanbod.


voor- en/of nabewaking Stekelbees

Zoekt u opvang voor of na de uren van de speelpleinwerking? Dan kunt u rekenen op opvangdienst Stekelbees. OPGELET : Stekelbees biedt geen voor- en nabewaking op maandagen 10 juli en 14 augustus.
's Morgens is er opvang vanaf 7 uur en ’s avonds tot 19 uur. De monitoren pikken de kinderen uit de voorbewaking op en brengen ze naar de locatie van de speelpleinwerking. Indien nodig brengen ze hen ’s avonds ook terug naar Stekelbees.
Vermeld duidelijk bij Stekelbees en/of bij de monitoren of uw kind naar de speelpleinwerking gaat en wanneer en waar het opgehaald wordt. Komt uw kind de eerste keer spelen en vertrekt het van bij Stekelbees, bezorg dan zijn of haar medische fiche aan de kinderbegeleidsters.
Opgelet, de opvang bij Stekelbees is niet gratis. Uw kind moet geregistreerd zijn bij Stekelbees. Dat kan via 03 420 08 43, of Achterstraat 20b.

waar komen spelen?

Het speelplein vindt vanaf dit jaar niet langer afwisselend plaats in de verschillende deelgemeenten. De gemeentelijke basisschool Beuk & Noot is de vaste stek voor zomervakantie 2017.

wat kost het?
Uw kind kan zich gratis komen amuseren.
Opgelet, de voor- en nabewaking zijn niet gratis. U krijgt daarvoor een factuur van Stekelbees.

hoe inschrijven?
U kunt ’s morgens samen met uw kind beslissen of hij/zij al dan niet komt spelen. U hoeft dus niet op voorhand in te schrijven, u doet dat gewoon de dag zelf bij de monitoren door de naam van uw kind te laten noteren op de ‘daglijst’. Gaat uw kind eerst naar de voorbewaking bij Stekelbees, laat dan daar de naam noteren in de over-en-weerkaft.

Verplicht : medische info
De eerste dag dat uw kind komt, moet u zeker de MEDISCHE FICHE ingevuld meebrengen. Deze fiche wordt bijgehouden op het speelplein en ligt ter inzage van de monitoren. Als er zich een probleem voordoet, hebben ze uw recente contactgegevens bij de hand. Ze krijgen de opdracht om discreet om te gaan met deze vertrouwelijke informatie.

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig bij hun spel. Als uw kind extra zorg of opvolging nodig heeft, kan u dit best melden aan de hoofdmonitor. Alle tips omtrent de extra ondersteuning uw kind nodig heeft zijn welkom. De hoofdmonitor bekijkt dan samen met de monitorenploeg van die week hoe deze extra zorg kan geboden worden. 

Als toch blijkt dat de extra zorg niet geboden kan worden of de draagkracht van de monitoren te boven gaat, verwijzen we graag door naar het speelpleinproject ‘Gewoon Spelen’ van Monnikenheide.
Van 31/7 t.e.m. 4/8 spelen we op dezelfde locatie. Van 14 t.e.m. 18 augustus (niet op 15/8) spelen ze op het terrein van Monnikenheide. Daarnaast bieden ze ook een week aan in buurgemeente Zandhoven en Malle.
Let wel, het speelpleinproject ‘Gewoon Spelen’ verschilt op enkele vlakken van de gemeentelijke werking:
- voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar
- Zoerselse kinderen kunnen gratis komen spelen in de weken dat de werking in Zoersel doorgaat, voor de weken in Malle en Zandhoven wordt per dag een bijdrage van 9 euro aangerekend.
- deelnemers komen toe tussen 9 en 10 uur en vertrekken tussen 16 en 17 uur
Meer info en verplicht inschrijven voor dit project kan je bij : Leen Willems, , 03 311 77 67


wie zorgt voor het spelprogramma?
Een enthousiaste ploeg van monitoren stelt elke week een gevarieerd spelaanbod samen. Aan het begin van elke speelweek krijgt uw kind een programma voor de rest van de week. In de voormiddag splitsen de kinderen op in leeftijdsgroepen. In de namiddag kunnen kinderen vrij kiezen uit keuzeactiviteiten of speelhoeken. Onze monitoren hebben het attest van animator op zak en staan elke dag klaar op de speelpleinlocatie. Af en toe verlaten we het speelterrein om andere speeluitdagingen en -impulsen uit te lokken.


In de zomer vindt u op deze webpagina ook het weekprogramma terug:
Spelprogramma week 1: woensdag 5 juli tot vrijdag 7 juli : Opstart  
Spelprogramma week 2 : maandag 10 juli tot vrijdag 14 juli :  (11 juli geen werking)
Spelprogramma week 3 : maandag 17 juli tot donderdag 20 juli : (21 juli geen werking) 
Spelprogramma week 4 : maandag 24 juli tot vrijdag 28 juli : Festival
Spelprogramma week 5 : maandag 31 juli tot vrijdag 4 augustus :
Spelprogramma week 6 : maandag 7 augustus tot vrijdag 11 augustus
Spelprogramma week 7 : maandag 14 augustus tot vrijdag 18 augustus : (15 augustus geen werking)
Spelprogramma week 8 : maandag 21 augustus tot woensdag 23 augustus : Feesten (maandag pasen, dinsdag kerst, woensdag )

wat neemt uw kind mee?
Trek uw kind speelkleren aan die vuil mogen worden en zorg voor stevige speelschoenen (geen losse slippers of Crocs).
Voorzie reservekledij in een apart zakje waarin de vuile was kan. Dat kan zeker van pas komen na een waterspel of vettige spelen.
Vergeet ook geen pet en zonnecrème en bij regenweer een regenjas.

Blijft uw kind een hele dag spelen, voorzie dan een rugzak met genoeg boterhammen, minstens drie drankjes en twee koeken of fruit. Op warme dagen geeft u best extra drank mee (geen melkdrank) en liefst geen chocoladekoeken. Snoepjes, gsm, mp3, Nintendo DS, kauwgom en mooie kleren laten we thuis.

Is uw kind iets verloren, vraag het dan aan de hoofdmonitor of kom langs bij de jeugddienst, Handelslei 167, waar de verloren voorwerpen verzameld worden.

wat als uw kind ziek is?
Als uw kind ziek is, kan het niet komen meespelen. Wordt zoon of dochter ziek tijdens het spelen, dan zal één van de monitoren u opbellen. De monitoren mogen geen medicatie toedienen. Koortswerende middelen kunnen eemalig worden toegediend nadat de monitoren met u overlegd hebben.

Moet uw kind op regelmatige basis medicatie nemen? Dat kan enkel mits een attest van een behandelende arts. De medicatie zal dan worden gegeven door of onder toezicht van de hoofdmonitor U begrijpt dat het belangrijk is om de medische fiche volledig in te vullen. De monitoren moeten u namelijk tijdens de speelpleinuren kunnen bereiken als er iets voorvalt.

verzekering?
Alle kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Zowel tijdens de activiteiten als tijdens de rit van en naar het speelplein. Er is geen verzekering voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke spullen zoals brillen en kledij. Waardevolle spullen laat u thuis.

foto's
Tijdens de activiteiten worden foto’s genomen die gebruikt kunnen worden voor publicaties van de gemeente.

meer weten?
Met vragen over het speelplein kunt u bij de monitorenploeg terecht. Wilt u persoonlijke dingen meedelen, doet u dit best bij de hoofdmonitor. U kunt hem of haar aanspreken op het speelplein of bellen op 0473 77 01 96 (in juli en augustus).

Algemene vragen kunt u stellen via 03 2980 0 00, of langskomen bij de dienst jeugd, Handelslei 167.

Evaluatieformulier speelpleinwerking 2017
jeugddienst

jeugddienst
administratief  centrum
Handelslei 167