A  A  A  A 
SPORTRAAD ZOERSEL
  • De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan.
  • Het gemeentebestuur vraagt de sportraad om advies over het gevoerde sportbeleid in de gemeente. 
  • De sportraad kan ook zonder voorafgaande vraag adviezen formuleren.
samenstelling

De sportraad is samengesteld uit leden van de erkende sportverenigingen van Zoersel.

Zij stelt uit haar leden een agendacommissie samen. Deze vormen het dagelijks bestuur van de sportraad  en bereiden de algemene vergaderingen van de sportraad  voor.

agendacommissie van de sportraad

interesse in het sportbeleid

Wilt u ook graag een uitnodiging ontvangen voor de volgende algemene vergadering van de sportraad?  Of wilt u een punt op de agenda van de sportraad laten plaatsen? 
Stuur dan een e-mail naar of neem contact op met de sportdienst.

Klik hier voor een lijst van alle verslagen van de sportraad .

Verslagen van de sportraad
sportdienst
sportdienst
administratief centrum
Handelslei 167, 2980