A  A  A  A 
Aanvragen van sociale voordelen
links naar de federale overheid ...
 • u kan online de www.handicap.fgov.be (website federale overheid) raadplegen. 
   • inkomensvervangende -en integratietegemoetkoming voor gehandicapten
   • hulp aan bejaarden
   • speciale parkeerkaart

links naar het provinciebestuur Antwerpen ...

nutsvoorzieningen voor beschermde klanten ...

andere hulp ...

 • vermindering van personenbelasting en kadestraal inkomen voor personen met een handicap (info in handigids)
 • vermindering distributie (info in handigids)
 • fiscaal voordeel voor voertuigen (info in handigids)
 • bewijs van onvermogen
  • Het gemeentebestuur geeft een toelage van maximum € 150 per jaar aan ouders van kinderen met een invaliditeit van minstens 66%. 
  • Een kopij van een geldig attest dat de invaliditeit aantoont, is voldoende bij de eerste aanvraag voor deze toelage.

meer info ...

maatschappelijk welzijn
maatschappelijk welzijn
administratief centrum
Handelslei 167

 

dienst
gezondheid en wereld

gezondheid & wereld
administratief centrum
Handelslei 167, 2980 Zoersel