A  A  A  A 
nieuws rond gemeentebestuur
te koop: voormalig gemeentehuis van Zoersel
Het gemeentebestuur verkoopt het voormalige gemeentehuis van deelgemeente Zoersel (Dorp 38). Hebt u interesse? Bieden (onder gesloten omslag) kan tot 16 mei 2019.
geeft u mee vorm aan ons Zoersels beleid?
Bij aanvang van een nieuwe legislatuur worden ook de bestaande gemeentelijke adviesraden opnieuw samengesteld. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en betrekken u graag bij onze beleidsvoering. Interesse? Laat het ons weten!
de plannen van het nieuwe bestuur
Sinds januari staat er een nieuw bestuur aan het roer van onze gemeente. De ploeg heeft heel wat ambities voor de komende zes jaar. Waar willen ze met Zoersel naartoe? Welke klemtonen willen ze leggen? In de beleidsnota 2019-2024 zetten de coalitiepartners de bakens voor de komende zes jaar uit.
verkiezingen Europees Parlement | inschrijving Europese burgers
Op zondag 26 mei kiezen we de 705 leden van het Europees Parlement. Wie als burger van een EU-lidstaat in België ingeschreven is, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan hier deelnemen aan deze verkiezing en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.
beleidsnota 2019-2024 is er
Tijdens de gemeenteraad van 22 januari stelde de nieuwe Zoerselse coalitie hun beleidsnota voor 2019-2024 voor. De zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties* vormden de inspirerende leidraad voor de nota.
nieuw bestuur legt eed af
Net zoals in de rest van ons land werd ook in Zoersel op 14 oktober een nieuwe bestuursploeg verkozen. Afgelopen maandag legden de 27 gemeenteraadsleden en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst hun eed af.
nieuwjaarke zoete …
Heel wat van onze jongste Zoerselaartjes kijken er al een heel jaar naar uit: het ‘nieuwjaarke zoete zingen’ op 31 december. Die dag geven ze het beste van zichzelf in ruil voor een centje of iets lekkers.
sluitingsdagen eindejaarsperiode: noteer alvast deze data
Hebt u een nieuw paspoort nodig, wilt u in de bib wat vakantielectuur uitkiezen of in het Zonneputteke materiaal ontlenen? Hou dan rekening met onze sluitingsdagen tijdens de eindejaarsperiode.
De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is een voorwaarde van het Decreet Lokaal Bestuur. Dit orgaan staat onder toezicht van de ocmw-raad en bestaat in Zoersel uit een voorzitter en acht leden.
coalitie in Zoersel bekend
De resultaten van de verkiezingen legden de kaarten als volgt: N-VA behaalde in Zoersel de meeste zetels en was dus opnieuw aan zet om een coalitiepartner te zoeken. Zij lieten deze ochtend weten een coalitieakkoord te hebben met Groen en Open VLD. Dit betekent meteen ook dat CD&V, na drie decennia, geen deel meer uitmaakt van de bestuursploeg en dus in de oppositie terechtkomt.
dorpszaal Halle: openbaar onderzoek
De omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe dorpszaal in Halle, inclusief de renovatie van de pastorij, werd op 12 oktober ingediend. Nu maandag, 22 oktober, start een openbaar onderzoek met betrekking tot dit dossier.
u hebt beslist
u hebt beslist 19/10/2018
Het was moeilijk om er naast te kijken de afgelopen week: de lokale verkiezingsuitslagen. Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief was nog niet gekend welke coalitie onze gemeente de komende zes jaar gaat besturen, maar we geven u wel graag de uitslagen mee.
de zetelverdeling in Zoersel
De 27 zetels van de Zoerselse gemeenteraad zijn verdeeld.
laatste rechte lijn naar verkiezingen
We zitten in de laatste rechte lijn naar de gemeentelijke en provinciale verkiezingen. We vatten nog even kort samen voor welke bestuursorganen u zondag uw stem kunt uitbrengen, en waarvoor zij bevoegd zijn.
verkiezingen: waar stemmen en wat meebrengen?
De vorige twee weken kon u in onze nieuwsbrief al lezen over hoe het digitaal stemmen precies verloopt en wat u moet doen als u niet kunt gaan stemmen. Deze week geven we u nog alle praktische informatie mee, zodat u op 14 oktober met een gerust hart kunt kiezen voor uw favoriete kandidaat of partij.
bouw nieuwe woningen in Smissestraat uitgesteld
Op het terrein achter woonzorgcentrum de Buurt plannen we de bouw van tien nieuwe aangepaste en levensloopbestendige huurwoningen. Op 16 juli ontving ons ocmw hiervoor de nodige omgevingsvergunning. Omdat er beroep werd aangetekend bij de Deputatie van de provincie Antwerpen, loopt de procedure enkele maanden vertraging op.
hoe stemt u digitaal?
hoe stemt u digitaal? 28/09/2018
De tijd dat we in onze gemeente in het stemhokje een rood potlood hanteerden, ligt al lang achter ons. U stemt op 14 oktober digitaal. Bent u onzeker over hoe u dit exact moet doen? Dan kunt u het hier lezen, bekijken én op de maandelijkse markt ook oefenen.
verkiezingen: wat als u niet kunt gaan stemmen?
Op zondag 14 oktober 2018 is het weer zover. Dan trekken we met z’n allen naar de stembus voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Ten laatste einde deze maand ontvangt u uw oproepingskaart, waarop u uw kieslocatie en het nummer van uw stembureau terugvindt. Maar wat als u niet kunt gaan stemmen?
zondag 27 mei: opendeurdag kasteel Halle Hof
Wist u dat het kasteel van Halle ondertussen opnieuw bewoond is? Meer nog: het Halle Hof is nu een private woning in plaats van een openbaar gebouw. Toch zet het kasteel één keer per jaar zijn deuren voor u open. Kom 27 mei naar de opendeurdag en bezoek het opgeknapte kasteel.
over motiveren en goede dienstverlening
Na een carrière van maar liefst vierenveertig jaar bij gemeente & ocmw Zoersel, waarvan dertig jaar als gemeentesecretaris, nemen we deze week afscheid van een vaste waarde. Ivo Van den Bulck ruilt het administratief centrum dan immers in voor zijn tuin in het rustige Halle. Hij geeft daarmee de fakkel door aan onze huidige ocmw-secretaris, Kristof Janssens.
zitdagen belastingen | nu op afspraak
Binnenkort valt uw belastingbrief (aangifte personenbelasting) weer in uw brievenbus. Weet u niet hoe u uw aangifte moet invullen en hebt u hulp nodig? Maak dan een afspraak met een medewerkers van de FOD Financiën.
gemeente- en ocmw-raad keuren budget 2018 goed
Onze gemeente- en ocmw-raad keurden in december het budget voor 2018 goed. Het budget geeft de te verwachten inkomsten en uitgaven weer voor dit jaar. Het geeft dus een goede inkijk in de plannen van het bestuur.
provinciebelasting gezinnen digitaal vanaf 2018
Online bankieren, online winkelen, online tickets bestellen of een reis boeken … Digitaal is stilaan het nieuwe normaal, ook bij de provincie Antwerpen. Ze verstuurt als eerste provincie in Vlaanderen alle belastingdocumenten digitaal en lanceert daarvoor een online belastingportaal.
graag uw ideeën voor de mobiliteits- en parkeerstudie Halledorp
Om een optimale verkeersafwikkeling, bereikbaarheid en leefbaarheid in het dorp van Halle te realiseren, heeft het gemeentebestuur een onafhankelijk bureau gevraagd om een mobiliteits- en parkeerstudie uit te voeren voor de dorpskern.
als eerste op de hoogte met BE-Alert
Bij een grote brand, een overstroming of een andere ramp in uw buurt, willen we u zo snel mogelijk kunnen verwittigen. BE-Alert zorgt ervoor dat u als eerste op de hoogte bent en meer informatie krijgt over wat u moet doen. Schrijf snel in!
omleidingsweg in volle voorbereiding
Het is even stil geweest rond de omleidingsweg rond Zoersel, maar achter de schermen werd er ijverig verder gewerkt. Voor de eerste spade in de grond geplant kan worden, moet het Agentschap Wegen en Verkeer eerst een aantal administratieve procedures doorlopen. Zo werd er een dossier opgestart om enkele buurtwegen te verleggen, vraagt de opmaak van de bouwaanvraag heel wat voorbereiding en zijn de onderhandelingen om enkele noodzakelijke gronden te verwerven nog lopende.
openingsuren tijdens de zomervakantie
U voelt het, hoort het en kunt het al bijna ruiken: de zomervakantie is niet meer veraf! Tijdens de vakantie zullen de openingsuren van onze diensten er anders uitzien. Er staan ook een aantal feestdagen op de kalender waarop we sluiten. Opdat u niet tevergeefs voor een gesloten deur staat, geven we hier even een overzicht.
eerste CNG-voertuig in Zoersel
Gisteren (donderdag 20 april) werd de eerste CNG-wagen in ons wagenpark officieel ingehuldigd door schepenen Luc Kennis (schepen onderhoud infrastructuur) en Koen Paredaens (schepen milieu). Met de aankoop zetten we onze eerste stappen richting een duurzamer wagenpark.
pps Halle | stand van zaken
De bouw van de school schiet goed op. De meiboom is geplant wat betekent dat het hoogste punt bereikt is en de ruwbouw klaar is. Het fijne metselwerk is af en bijna alle ramen en deuren zijn geplaatst. Met de afwerking ziet u de vormgeving en komt het echte beeld van de nieuwe school tevoorschijn.
Wat vindt u van uw gemeente?
De Vlaamse overheid en het gemeentebestuur willen graag weten hoe u over uw gemeente en uw buurt denkt. Is het bijvoorbeeld prettig wonen in uw buurt? Is er genoeg groen? Wat vindt u van uw woning? Doe mee aan de enquête en laat van u horen!
verkeerscirculatieplan rond nieuwe gemeenteschool bijgestuurd
Gemeente & ocmw Zoersel vroeg vorig jaar een stedenbouwkundige vergunning aan voor de bouw van de nieuwe gemeenteschool in Halle en de bijhorende omgevingswerken. Omdat er in het dossier van de omgevingswerken onlangs nog enkele zaken wijzigden, werd nu ook het verkeerscirculatieplan van de schoolomgeving bijgestuurd.
een centraal onthaalpunt | Lokale Politie Voorkempen verhuist
In februari verhuist Lokale Politie Voorkempen de meerderheid van haar diensten naar het nieuwe complex in Brecht. U hoeft zich echter geen zorgen te maken. U kunt nog steeds terecht in de politiepost in het administratief centrum.
Bart Sebreghts beëindigt zijn mandaat als schepen
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 sloten de partijen N-VA en CD&V een bestuursakkoord. Beide partijen vormen sinds de installatievergadering, van 2 januari 2013, de meerderheidscoalitie voor de legislatuur 2013-2018. Tussen N-VA en CD&V werd bovendien overeengekomen dat het mandaat van Bart Sebreghts zou eindigen na vier jaar en dat Tania Kohlen (N-VA) vanaf dan het mandaat van schepen zou opnemen.
brandweer Zone Rand investeert in 2017 fors in veiligheid, personeel en logistiek
Zoersel maakt, samen met 20 andere gemeenten deel uit van de Brandweer Zone Rand. De voltallige zoneraad van Brandweer Zone Rand heeft op 25 november, het budget 2017 unaniem goedgekeurd. De gemeenteraad van Zoersel heeft inmiddels, op 19 december, de gemeentelijke bijdrage voor de zone Rand vastgesteld.
gemeenteraad keurt budget 2017 goed
De gemeenteraad van Zoersel keurde zopas het budget 2017 goed. Het budget geeft de te verwachten inkomsten en uitgaven weer voor volgend jaar. Het geeft dus een goede inkijk op de plannen van het bestuur.
nieuwe wijkindeling Lokale Politie Voorkempen | vanaf 1 januari
Onze gemeente is opgedeeld in vijf wijken, elk met zijn eigen wijkinspecteur. Om een betere dienstverlening te garanderen, besloot de Lokale Politie Voorkempen om - in heel de zone - de wijken te verkleinen en extra wijkinspecteurs in te zetten.
Zoersel viert 20ste editie van haar cadeau- en kerstmarkt 'over de grenzen heen’
Hou zaterdag 10 en/of zondag 11 december alvast vrij in uw agenda, want dan organiseert gemeente & ocmw Zoersel, samen met enkele Zoerselse verenigingen, wereldraad Zoersel en welzijns- en gezondheidsraad Zoersel, de 20ste editie van haar cadeau- en kerstmarkt ‘over de grenzen heen’.
Zoersel en Bohicon ondertekenen samen het burgemeestersconvenant
Eind mei van dit jaar onderschreef onze burgemeester Liesbeth Verstreken, in naam van gemeente & ocmw Zoersel, al een engagementsverklaring om zich in te zetten voor de 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Op 21 november volgde de logische volgende stap, en werd het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie - zoals beslist op de gemeenteraad van september - ook daadwerkelijk ondertekend.
vijf jaar stedenband met Bohicon
Vijf jaar geleden, op 20 oktober 2011, ondertekende gemeente & ocmw Zoersel een stedenbandovereenkomst met Bohicon in Benin. Sinds de ondertekening is er – hier in Zoersel en ter plaatse in Afrika – hard gewerkt rond verschillende activiteiten, initiatieven en projecten. We geven u graag een stand van zaken.
op zoek naar een nieuwe invulling voor kasteel van Halle
Gemeente & ocmw Zoersel gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor het kasteel Halle Hof. Bent u kandidaat om het Halse kasteel een nieuwe (duurzame) invulling te geven? Dan kunt u de locatie vanaf vandaag (18 november) via uw vastgoedmakelaar bezichtigen.
één centraal gebouw voor politiezone Voorkempen
Al sinds begin 2008 streeft onze politiezone Voorkempen naar één centraal gebouw waar alle diensten ondergebracht kunnen worden. Begin volgend jaar is het zo ver. Dan verhuizen ze naar het gloednieuwe complex aan de Vaartdijk in Brecht. Meer dan 140 medewerkers zullen er hun intrek nemen.
omleiding omwille van werken in de Achterstraat van 1 augustus tot 31 december 2016
In augustus start in de Achterstraat (Sint-Antonius) de bouw van nieuwe appartementen. In het belang van de veiligheid wordt een deel van de straat van 1 augustus tot 31 december 2016 verkeersvrij gemaakt. Er wordt een omleiding voorzien.
tuin en bos van villa Markey krijgen opknapbeurt
‘Villa Markey’ is de woning met gronden die de gemeente heeft geërfd van actrice Yolande Markey (1932-2013), die er veertig jaar woonde. De omgeving rond de villa krijgt weldra een grondige opknapbeurt. Vanaf 15 augustus zullen in de tuin en het bos een aantal werken starten voor het beheer van de gronden.
infoavond 'gemeenteschool Halle’| dinsdag 17 mei
Zoals u ongetwijfeld weet, telt onze deelgemeente Halle momenteel één gefusioneerde basis- en kleuterschool, verspreid over twee verschillende locaties. Bedoeling is een nieuwbouw te realiseren op één adres. Het gemeentebestuur besloot in 2010 om, daaraan gekoppeld, meteen ook de overige gemeenschapsinfrastructuur in het dorp van Halle eens onder de loep te nemen. Sommige gemeenschapsgebouwen zijn immers aan verbetering toe. Intussen werden er reeds heel wat stappen gezet en wordt het project alsmaar concreter. Meer zelfs: als alles volgens plan verloopt, wordt nog deze zomer gestart met het eerste deelproject, namelijk de bouw van de nieuwe school en sporthal.
aanslagen in Brussel laten niemand onberoerd
Afgelopen dinsdag werd ons land opgeschrikt door de gruwelijke aanslagen in Brussel. Uit respect voor de slachtoffers en hun families hielden ook de medewerkers en aanwezige raadsleden van gemeente & ocmw Zoersel één minuut stilte ter nagedachtenis. De vlaggen hangen halfstok tijdens deze dagen van rouw. En ook in de rest van Zoersel is de solidariteit groot. Heel wat Zoerselaars staken deze week kaarsjes aan om hun medeleven te betuigen. Samen zijn we sterk.
gemeenteraad keurt nieuw GAS-reglement goed
Door de nieuwe GAS-wetgeving van 2013 en 2014 hebben ook de vier gemeenten binnen de politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde en Zoersel) het GAS-reglement moeten aanpassen.
sluitingsdagen kerstvakantie
Moet u tijdens de kerstvakantie in ons administratief centrum (Handelslei 167) zijn? Houd dan rekening met de volgende sluitingsdagen: donderdag 24 december (‘s namiddags en ’s avonds), vrijdag 25 december, donderdag 31 december (‘s namiddags en ’s avonds) en vrijdag 1 januari.
vernieuwing Lindepaviljoen
Het Lindepaviljoen wordt binnenkort volledig vernieuwd. De 800 jaar oude Lindeboom krijgt daarbij de hoofdrol in een interactieve multimediashow, waarbij de Linde u zelf haar levensverhaal vertelt.
stand van zaken herinrichting Halledorp
De plannen voor de nieuwe school in Halledorp worden stilaan concreter. Daaraan wordt meteen een planning op lange termijn voor de overige gemeenschapsinfrastructuur gekoppeld. Wij geven u graag een stand van zaken.
kids-ID, nakijken & aanvragen
Niets zo jammer als uw reis moeten uitstellen omdat u voor de kinderen geen (geldig) identiteitsbewijs hebt. Wist u bijvoorbeeld dat u ook in onze buurlanden al een kids-ID nodig hebt en dat die voor sommige landen nog zes maanden geldig moet zijn?
wespennesten verdelgen niet meer gratis
Een aantal diensten van de brandweer zijn dit jaar niet meer gratis. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor het verdelgen van wespennesten 25 euro. Dit komt door de brandweerhervormingen en de gelijkschakeling van de verschillende vergoedingsregelingen.
Zoersel neemt deel aan internationaal congres in Bohicon
Van 3 tot 11 februari 2015 ging een delegatie van Zoersel naar een internationaal congres in Bohicon (Benin): ‘Journées de la Coopération Décentralisée 2015’. Onze delegatie bestaat uit burgemeester Liesbeth Verstreken, schepen voor ontwikkelingssamenwerking Koen Paredaens en Noord-Zuidconsulent Erik Fuhlbrügge.
nieuws uit de ocmw- en gemeenteraad
De gemeenteraad boog zich in de decemberzitting van afgelopen woensdag over het budget voor 2015 en het bijhorende meerjarenplan 2015-2019 en keurde beide - met 17 stemmen voor en 4 tegen - goed. Opvallend is de belangrijke stijging van de dotatie aan de politiezone en de bijdrage aan de brandweerzone, die we voor de eerste maal betalen.
onderzoek toegankelijkheid administratief centrum: de resultaten
Gemeente & ocmw Zoersel draagt toegankelijkheid hoog in het vaandel. We willen er dan ook voor zorgen dat al onze gemeentelijke gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen. Vaak doen er zich echter problemen voor die u niet opmerkt als u zelf niet in een rolstoel zit, slechtziend bent ... Om die reden startte in april van dit jaar een werkgroep met een inventarisatieproject.
weldra 500ste nieuwsbrief! neem deel aan onze lezerswedstrijd
U leest het goed: weldra verschijnt onze 500ste digitale nieuwsbrief en dat kunnen we niet zomaar laten passeren. We willen dit op gepaste wijze vieren en alle lezers bedanken! Als u abonnee bent kan u deelnemen aan onze lezerswedstrijd en heel wat leuke prijzen winnen.
gaat Zoersel voor de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf?
De gemeenteraad wil te weten komen of de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf belangrijke financiële besparingen zou kunnen opleveren voor het beheer van recent gerealiseerde gebouwen (bijvoorbeeld de nieuwe bibliotheek, de Vleugel …) of andere projecten.
zomerbuurtbabbels ook in uw buurt?
Op dinsdagavond kunt u de sfeer gaan opsnuiven op de zomerbuurtbabbel in uw buurt. Het principe is eenvoudig: het gemeentebestuur zorgt voor tafels en stoelen, en enkele buurtbewoners bemannen de tapkraan.
vraag tijdig uw kids-ID aan
U vertrekt weldra op reis binnen Europa? Dan hebt u voor uw kinderen een Kids-ID nodig. Zo’n Kids-ID kost 6,10 euro, is drie jaar geldig en moet minstens veertien dagen voor vertrek aangevraagd worden in het administratief centrum.
maak het u makkelijk: ga te voet of met de fiets naar de stembus
Op zondag 25 mei 2014 trekken we opnieuw naar de stembus. Dat weet u. Maar dit keer moet u drie maal uw stem uitbrengen, namelijk voor het Europese parlement, de kamer van volksvertegenwoordigers (federale parlement) en het Vlaamse parlement.
uit de gemeenteraad van 18 maart: nieuwe schepen en verkoop van panden uit erfenis
Pascale Loveniers (N-VA) nam ontslag als schepen. Zij blijft wel zetelen als gemeenteraadslid. Tania Kohlen (N-VA), reeds waarnemend schepen voor Pascale Loveniers, werd definitief aangesteld als schepen en legde de eed af.
reisplannen? denk tijdig aan kids-ID en reispas
Gaat u tijdens de paasvakantie op zoek naar de zon of de sneeuw? Zorg er dan voor dat u tijdig alle nodige reisdocumenten aanvraagt. Voor een identiteitskaart, kids-ID en reispas kunt u terecht in het administratief centrum, Handelslei 167, Zoersel.
een vlottere dienstverlening met uw e-mailadres en gsm-nummer
Onze medewerkers vragen uw telefoonnummer, gsm-nummer en e-mailadres. Zo kunnen we u per sms of mail op de hoogte brengen van de dienstverlening.
met uw vingerafdruk op reis: Zoersel start met biometrische reispas
Op 12 november is onze gemeente van start gegaan met de biometrische paspoorten, zoals Europa voorschrijft. Biometrische paspoorten bevatten persoonlijke data zoals vingerafdrukken en zijn gemaakt om fraude en manipulatie tegen te gaan.
nieuwe schepen
nieuwe schepen 30/08/2013
N-VA-schepen Pascale Loveniers is al een tijdje afwezig omwille van medische redenen. Tania Kohlen (eveneens N-VA) zal haar tijdens haar afwezigheid vervangen. Zij legde dinsdag tijdens de gemeenteraad de eed af als schepen.
nieuwe overnemer Stekelbees
Dit voorjaar besloot het gemeentebestuur om een private overnemer te zoeken voor kinderdagverblijf Stekelbees (het vroegere Teuntje), en die werd intussen gevonden! Samantha Keppens zal in deze ruimte vanaf 1 oktober een nieuw, regulier kinderdagverblijf starten, genaamd ‘De Ravottertjes’.
postpunt in Zoersel blijft
Het postpunt in deelgemeente Zoersel is op dit moment in het Lindepaviljoen gevestigd. Maar omdat er volop gesleuteld wordt aan de toekomst van de antenne, ging Bpost alvast op zoek naar een nieuwe locatie. Die hebben zij inmiddels gevonden.
ik ga op vakantie en neem mee...
… mijn identiteitspapieren. Hebt u een reis naar het buitenland gepland, kijk dan zeker de geldigheid van uw identiteitspapieren na. U krijgt immers geen verwittiging wanneer u een nieuwe reispas of kids-ID nodig hebt.
nieuws uit de gemeenteraad
Afgelopen dinsdag werden de beleidsintenties van de meerderheidspartijen NV-A en CD&V besproken. Bent ook u benieuwd naar wat het huidige bestuur de komende zes jaar wil verwezenlijken? Dan kunt u hier de volledige beleidsintenties erop nalezen.
meer efficiëntie door centralisering dienstverlening in administratief centrum
Zoals de meeste gemeentes in Vlaanderen moet ook Zoersel rekening houden met dalende inkomsten. De belastingspercentages voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven op het lage niveau van de afgelopen jaren. Zo zitten we nog steeds in het koppeloton - wat goed is voor ieder van u. Maar dit aanhouden op termijn is alleen mogelijk door efficiënter te werken en door de dienstverlening te evalueren en waar kan te rationaliseren. Daarom heeft het college beslist om de dienstverlening vanaf 15 juli te centraliseren in het administratief centrum. Het aantal bezoekers in de antennes in Halle en Zoersel was te gering om de uitbatingskosten nog te verantwoorden. Voor Teuntje wordt een privaat overnemer gezocht omdat de oorspronkelijke af-en-toe opvang meer en meer is geëvolueerd naar een reguliere opvang.
nieuws uit de gemeenteraad .... /> lees meer ...
Het was een goedgevulde agenda, afgelopen dinsdagavond op de gemeenteraad. Er werd onder meer een nieuwe gemeenteraadsvoorzitter gekozen en het budget voor 2013 werd voorgesteld en goedgekeurd.
u mag het zeggen ..... /> lees meer ...
Hebt u een buitengewone interesse in sport of cultuur? Bent u een expert op het gebied van milieu? Wilt u graag mee zijn met het gemeentelijke jeugd-, welzijns- of derde wereldbeleid? Of zet u zich liever in voor de Zoerselse senioren? Dan willen we u graag betrekken bij de beleidsvoering. Via verschillende adviesraden kunnen niet alleen Zoerselse verenigingen maar ook individuele burgers hun zegje doen.
nieuw bestuur legt eed af
Net zoals in de rest van ons Belgenland werd ook in Zoersel op 14 oktober 2012 een nieuwe bestuursploeg verkozen. Zo’n 15.000 kiezers trokken die dag naar de stembus om hun stem uit te brengen. Afgelopen woensdag legden de 27 gemeenteraadsleden hun eed af. Zij zullen Zoersel de komende zes jaar besturen.
schepencollege en bevoegdheden gekend
Vorige week kwamen N-VA en CD&V tot een akkoord om samen een coalitie te vormen. Dat uittredend burgemeester Katrien Schryvers de fakkel doorgeeft aan Liesbeth Verstreken raakte ook bekend. Maar gisteren stelden de coalitiepartners ook de overige schepenen en hun bevoegdheden voor. Lees meer ...
Zoersel kiest
Zoersel kiest 19/10/2012
Het was moeilijk om er naast te kijken de afgelopen week: de lokale verkiezingsuitslagen. Wat onze gemeente betreft werd N-VA de sterkste partij met 35,67 % van de stemmen, goed voor twaalf zetels in de Zoerselse gemeenteraad. Zij werden met 28,6 % gevolgd door CD&V, die daarmee negen zetels in de gemeenteraad behoudt. In 2006 was het kartel N-VA/CD&V in Zoersel samen goed voor elf gemeenteraadszitjes.
quiz mee op 19 oktober en sta oog in oog met Michiel Devlieger op Vier
Het gemeente- en ocmwbestuur organiseert jaarlijks een quiz voor een goed doel. Dit keer voor Zoersel-Crucea en voor het Kerstfonds voor 75-plussers. Kandidaten moeten er nu wel heel snel bij zijn. Het is immers een bijzondere editie. De gemeente- en ocmwquiz is meteen een opwarming voor de preselecties van de ‘Slimste Gemeente van Vlaanderen’.
druk uw stempel op uw provincie en win een iPad
Op 14 oktober moet u gaan stemmen. Maar voor wie? "Voor de gemeenteraad, uiteraard." En voor wie nog? Dit antwoord blijven velen schuldig. U moet ook stemmen voor de provincieraad (en burgers van de stad Antwerpen ook voor de districtsraad). Logisch misschien dat velen dit niet meteen weten. De provincie is niet zo gekend ...
op 14 oktober stemt u met nieuwe stemcomputer
De meeste kiezers hebben al ervaring met digitaal stemmen, maar nu zijn er nieuwe stemcomputers en is de procedure een beetje veranderd. De belangrijkste wijziging is dat de computers aanraakschermen hebben ...
vragen over verkiezingen? Surf naar www.vlaanderenkiest.be
Op 14 oktober 2012 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te kiezen. Wellicht hebt u vragen over het verkiezingsgebeuren. Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen? Hoe stel ik me kandidaat? Hoe geef ik een volmacht en wat heb ik nodig? Welke regels gelden? Waarop moet ik letten als kiezer, kandidaat of lid van een bureau? Voor alle informatie over de verkiezingen kunt u terecht op www.vlaanderenkiest.be, de officiële verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid
opgelet, aangepaste openingsuren ocmw- en gemeentediensten in juli en augustus
Tijdens de zomervakantie passen we de openingsuren van onze diensten aan. We merkten namelijk de vorige jaren dat er in juli en augustus weinig bezoekers ’s namiddags komen. Daarom sluit het administratief centrum in de namiddag, maar u kunt dan wel terecht in de antenne in Zoersel. Vanzelfsprekend kunt u ook in de voormiddag en tijdens de avondopeningen langskomen.