A  A  A  A 
Nieuws rond veiligheid en verkeer
ruikt u gas? wat bij een gaslek
Bij een gasgeur in uw huis komt veiligheid op de eerste plaats. Eandis, de distributiebeheerder van aardgas en elektriciteit, laat weten hoe u best reageert als u gas ruikt bij u thuis.
afsprakennota ‘bouwwerven en werftransport’
De gemeenteraad van december keurde de nieuwe afsprakennota ‘bouwwerven en werftransport’ goed. Doel van deze nota is het werfverkeer – bij private en publieke bouw- en wegenwerken – binnen de bebouwde kom en in schoolomgevingen in goede banen te leiden. Dit betekent dat vanaf heden elke bouwheer en/of aannemer deze nota zal moeten ondertekenen voordat hij aan de slag mag gaan in onze gemeente.
knalt u dit jaar ook zonder vuurwerk?
Nog maar een paar dagen en we tellen met z’n allen weer af naar het nieuwe jaar. Is oudejaarsavond voor u ook onlosmakelijk verbonden met vuurwerk? Denk dan twee keer na, want weet u wel wat de gevolgen van vuurwerk kunnen zijn?
verhoogd politietoezicht tijdens eindejaarsperiode
De eindejaarsperiode staat weer voor de deur. Die lokt vaak heel wat mensen naar de winkelstraten. Helaas zijn niet enkel de brave burgers tijdens de kerstdagen op zoek naar cadeaus. Winkeldieven vinden gewoonlijk óók hun weg naar de winkels. Net zoals vorig jaar stuurt de Lokale Politie Voorkempen tijdens deze periode daarom twee extra politiemensen op pad.
feestbustickets | vanaf nu via sms
Wilt u zich ook dit jaar veilig verplaatsen tijdens de nacht van oud naar nieuw? Dat kan met de feestbussen van De Lijn, als u een ‘oudjaar sms-ticket’ hebt. Een tikje anders dan vorig jaar dus.
wijzigingen dienstregelingen De Lijn vanaf december
Vanaf 10 december wijzigen er een aantal dienstregelingen van de Lijn. Voor Zoersel gebeuren de voornaamste wijzigingen op de lijnen 408, 411 (schoolbus!), 607 en 618.
vuurwerk afsteken? denk twee keer na!
Nog exact 30 dagen en we zetten het nieuwe jaar in! Voor velen is vuurwerk afsteken onlosmakelijk verbonden met oudejaarsavond. Vuurwerk is echter duur, gevaarlijk en hinderlijk voor de omgeving. Het heeft nog al te vaak woningbranden en/of zwaargewonde brandwondenpatiënten tot gevolg. Daarnaast jagen de luide knallen zowel dieren als kleine kinderen vaak de stuipen op het lijf. Daarom is gemeente & ocmw Zoersel er geen voorstander van.
bereid u voor op een noodsituatie
Weet u welke stappen u moet ondernemen in een noodsituatie thuis? Het Crisiscentrum van de Federale Overheid heeft op zijn website (www.risico-info.be) enkele hulpmiddelen en tips om u optimaal voor te bereiden op het ondenkbare, in de hoop dat u het nooit nodig zult hebben.
betonwerken in de Sint-Antoniusbaan en de Kwadestraat
Van 13 tot 19 oktober zijn er in de Kwadestraat en de Sint-Antoniusbaan al verschillende betonwerken uitgevoerd. Vanaf vandaag zijn deze afgerond en gaan de werken maandag verder in de tegengestelde richting op het andere baanvak. Omdat het beton moet uitharden, zal de hinder in beide straten uiterlijk duren tot 9 januari 2018.
1 Dag Niet | inbraakpreventie
Vrijdag 27 oktober is het ‘1 dag niet’, de nationale actiedag tegen woninginbraken. Onze Lokale Politie Voorkempen zet ook deze keer de schouders onder ‘1 dag niet’ en organiseert enkele preventieve acties in de hele zone. De klemtoon ligt dit jaar op nieuwbouwwoningen.
trajectcontroles Abdijlaan, R. Delbekestraat en Waterstraat vanaf 16 oktober
Op 16 oktober 2017 treden de trajectcontroles op de Abdijlaan (Brecht), Raymond Delbekestraat (Zoersel) en Waterstraat (Schilde) in werking. Het gaat om twee afzonderlijke trajecten met een totale afstand van bijna acht kilometer. Naast de trajectcontroles kunnen de camera’s ook nummerplaten herkennen.
graag uw ideeën voor de mobiliteits- en parkeerstudie Halledorp
Om een optimale verkeersafwikkeling, bereikbaarheid en leefbaarheid in het dorp van Halle te realiseren, heeft het gemeentebestuur een onafhankelijk bureau gevraagd om een mobiliteits- en parkeerstudie uit te voeren voor de dorpskern.
de vredesvlag wappert ook in Zoersel
Donderdag 21 september is het opnieuw ‘Internationale Dag voor de Vrede’. Deze dag werd door de Verenigde Naties (VN) in het leven geroepen om ‘de idealen van vrede te promoten’. Ook in Zoersel hangen we die dag de Vredesvlag uit om de campagne te ondersteunen.
zwerfvuil en sluikstort blijven niet onopgemerkt
Stoort u zich ook zo aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen? Dan bent u zeker niet de enige. Samen met IGEAN en Lokale Politie Voorkempen nemen we dan ook graag deel aan de ‘handhavingsweek’, waarbij we een extra oogje in het zeil zullen houden om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan.
als eerste op de hoogte met BE-Alert
Bij een grote brand, een overstroming of een andere ramp in uw buurt, willen we u zo snel mogelijk kunnen verwittigen. BE-Alert zorgt ervoor dat u als eerste op de hoogte bent en meer informatie krijgt over wat u moet doen. Schrijf snel in!
omleidingsweg in volle voorbereiding
Het is even stil geweest rond de omleidingsweg rond Zoersel, maar achter de schermen werd er ijverig verder gewerkt. Voor de eerste spade in de grond geplant kan worden, moet het Agentschap Wegen en Verkeer eerst een aantal administratieve procedures doorlopen. Zo werd er een dossier opgestart om enkele buurtwegen te verleggen, vraagt de opmaak van de bouwaanvraag heel wat voorbereiding en zijn de onderhandelingen om enkele noodzakelijke gronden te verwerven nog lopende.
koop uw rookmelders bij de gemeente
Heeft u rookmelders bij u thuis? Gemeente & ocmw Zoersel verkoopt, samen met Stichting Brandwonden, kwaliteitsvolle en betaalbare rookmelders aan haar inwoners. Want geloof ons: de rooklucht van een brand zal u waarschijnlijk niet op tijd wekken … integendeel!
stijging fietsdiefstallen uit tuinhuizen
De politie meldt ons dat meer en meer fietsen worden gestolen uit tuinhuisjes, bergplaatsen, losstaande garages … Er werden in de eerste maanden van dit jaar bijna dubbel zoveel van zo’n diefstallen genoteerd ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar.
enkele voet- en fietspaden krijgen opknapbeurt
Goed nieuws voor de fietsers en wandelaars onder ons. Enkele voet- en fietspaden in onze gemeente worden deze zomer volledig heraangelegd!
doe mee aan de Grote Fietsenquête
Voor de provincie Antwerpen zijn de fietsostrades en het fietsknooppuntennetwerk belangrijke schakels in het fietsbeleid. Om dat fietsbeleid nog beter af te stemmen op uw wensen en noden, wil de provincie via een fietsonderzoek meer te weten komen over uw fietsverplaatsingen.
aanpassing rijopleiding | de lat moet hoger
Elke verkeersdode is er een te veel. Maar het is opvallend dat zo veel jongeren het slachtoffer zijn. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil beginnende chauffeurs meer kennis en kunde meegeven. “Willen we het dodentol lager, dan moet de lat hoger.”
app 112 | noodcentrale binnen handbereik
U bent in nood: paniek! Wat was het nummer ook al weer van de ambulance? Denkt u ook in de eerste plaats nog aan “900” of “100”? In panieksituaties is het niet evident om u te herinneren dat u steeds 112 moet bellen. Nu bestaat er ook een app voor.
hittegolf | een heet onderwerp
Het was puffen deze week! Hopelijk hebt u het hoofd koel kunnen houden en hebben we de ergste zweetbuien achter de rug. Het onderwerp is echter nog niet van tafel. Even een toelichting over het verbod op waterverspilling, het huidige brandgevaar (code rood!) en de zorg voor onszelf en anderen tijdens hete dagen.
eerste CNG-voertuig in Zoersel
Gisteren (donderdag 20 april) werd de eerste CNG-wagen in ons wagenpark officieel ingehuldigd door schepenen Luc Kennis (schepen onderhoud infrastructuur) en Koen Paredaens (schepen milieu). Met de aankoop zetten we onze eerste stappen richting een duurzamer wagenpark.
in nood? 1 + 1 = 2
in nood? 1 + 1 = 2 19/04/2017
Weet uw zoon of dochter wat hij of zij moet doen bij een noodgeval? Kennen ze het noodnummer en hoe ze het moeten gebruiken? Ontdek samen met uw kind “112 kids”.
aangepaste schooltoegang Beuk & Noot
Tijdens de paasvakantie wordt er hard gewerkt aan het kruispunt aan gemeenteschool Beuk & Noot (kruispunt Achterstraat - Ter Beuken). We gebruiken deze twee weken namelijk om de schooltoegang verkeersveiliger te maken.
fietsenverkoop | nieuwe procedure
Op 23 maart organiseren we een nieuwe fietsenverkoop, maar vanaf dit jaar ziet de procedure er net iets anders uit. De fietsen worden nog steeds per opbod verkocht, maar de verkoop zelf zal vanaf nu online verlopen.
1712 | het nummer dat u belt bij vragen over geweld
1712 is de telefonische hulplijn waar iedere burger terecht kan om te spreken over elke vorm van geweld en voor het melden van kindermishandeling. Of het nu gaat om geweld binnen of buiten het gezin, recent of lang geleden, als dader, slachtoffer of getuige, voor volwassen en kinderen, deze hulplijn is er voor u.
voorkom metaaldiefstallen op begraafplaatsen
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken meldt een toename van metaaldiefstallen op begraafplaatsen. We geven u daarom graag enkele preventiemaatregelen mee om zulke diefstallen te voorkomen.
verkeerscirculatieplan rond nieuwe gemeenteschool bijgestuurd
Gemeente & ocmw Zoersel vroeg vorig jaar een stedenbouwkundige vergunning aan voor de bouw van de nieuwe gemeenteschool in Halle en de bijhorende omgevingswerken. Omdat er in het dossier van de omgevingswerken onlangs nog enkele zaken wijzigden, werd nu ook het verkeerscirculatieplan van de schoolomgeving bijgestuurd.
waterprobleem in Halle onder controle
In januari kreeg de zone tussen de Lage Weg en de Berkemei heel wat water te slikken, met wateroverlast tot gevolg. Onze medewerkers deden er – samen met de dienst Waterbeleid van provincie Antwerpen – ondertussen alles aan om het probleem op te lossen en in de toekomst te vermijden.
een centraal onthaalpunt | Lokale Politie Voorkempen verhuist
In februari verhuist Lokale Politie Voorkempen de meerderheid van haar diensten naar het nieuwe complex in Brecht. U hoeft zich echter geen zorgen te maken. U kunt nog steeds terecht in de politiepost in het administratief centrum.
Is uw verwarming in orde?
Verwarmt u uw huis met een centraal verwarmingstoestel? Laat dan zeker uw ketel jaarlijks of tweejaarlijks nazien door een erkend technicus. Dit is niet alleen wettelijk verplicht, maar zo verwarmt u uw huis op een veilige, zuinige én milieuvriendelijke manier. Dus minder kans op CO-vergiftiging en schouwbrand, minder kans op pannes en een lager verbruik.
gemeentelijke strooiploeg staat paraat
2017 is gestart met ijzel en sneeuw, en de weerman voorspelt nog meer voor deze week. Onze gemeentelijke dienst onderhoud infrastructuur houdt het weerbericht nauwlettend in het oog en staat paraat om te strooien.
heraanleg N14 Zandhoven
Dit jaar gaat het Agentschap Wegen en Verkeer verder met de heraanleg van de N14 in Zandhoven en Ranst. De Liersebaan wordt aangepakt tussen het kruispunt met de Kerkstraat tot net voorbij het op- en afrittencomplex Massenhoven van de E313.
toelating nodig voor vuurwerk in Zoersel
Vuurwerk is duur, gevaarlijk en hinderlijk voor de omgeving. Het heeft nog al te vaak woningbranden en/of zwaargewonde brandwondenpatiënten tot gevolg. Het geknal betekent ook voor dieren, en hun baasjes, heel wat ellende! Daarom is gemeente & ocmw Zoersel er geen voorstander van. Is vuurwerk afsteken voor u toch onlosmakelijk verbonden met het inzetten van het nieuwe jaar? Doe het dan vooral doordacht én met toelating.
stand van zaken werken Turnhoutsebaan N12 Schilde
De werken aan de Turnhoutsebaan (N12) in Schilde vorderen goed. De aannemer rondt fase 1b stilaan af en hoopt daar eind januari mee klaar te zijn. Meteen erna start fase 2, nl. de herinrichting van het kruispunt Turnhoutsebaan-Liersebaan.
met de feestbus van oud naar nieuw
Nieuwjaar vieren zonder stress of parkeerzorgen? Dat kan ook dit jaar weer met de feestbussen van De Lijn! Vanaf maandag 19 december kunt u uw gratis busticket afhalen.
heeft uw bromfiets al een nummerplaat? meteen doen!
Sinds 31 maart 2014 moeten nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven en een nummerplaat dragen. Deze verplichting geldt voor alle bromfietsen die reeds voor deze datum in het verkeer circuleerden.
nieuwe wijkindeling Lokale Politie Voorkempen | vanaf 1 januari
Onze gemeente is opgedeeld in vijf wijken, elk met zijn eigen wijkinspecteur. Om een betere dienstverlening te garanderen, besloot de Lokale Politie Voorkempen om - in heel de zone - de wijken te verkleinen en extra wijkinspecteurs in te zetten.
begroting 2017 van brandweerzone Rand ter inzage
De begroting van de brandweerzone Rand is een openbaar document dat iedereen kan komen inkijken. Dit kan vanaf 12 tot en met 23 december.
toelating nodig voor vuurwerk in Zoersel
Is vuurwerk afsteken voor u onslosmakelijk verbonden met het inzetten van het nieuwe jaar? Doe het dan vooral doordacht én met toelating.
herdenkings- en aandachtmoment voor verkeersslachtoffers
De provinciegouverneur wil werk maken van de meest verkeersveilige provincie. “Nul doden en zwaargewonden in en door het verkeer; ZERO! binnen de kortst mogelijke termijn, dat is mijn ambitie”, aldus gouverneur Cathy Berx. Bijna alle steden en gemeenten sluiten zich aan bij haar oproep om vandaag, 28 oktober, een herdenkings- en aandachtmoment te organiseren voor overleden en zwaargewonde verkeersslachtoffers.
sexting en grooming | infoavond ‘veilig online’
Jongeren, of beter nog ‘kinderen’, raken op alsmaar jongere leeftijd vertrouwd met smartphones, internet, sociale media... Dat is echter niet zonder gevaar. Niet iedereen die ze via die weg ontmoeten, heeft immers de juiste bedoelingen. We geven u alvast enkele tips om uw kind te beschermen en nodigen u graag uit op een infoavond hieromtrent.
reanimeren kunt u leren – ook u kunt een leven redden
Elk jaar krijgen zo’n 400.000 Europeanen een hartstilstand, waarvan 350.000 buiten het ziekenhuis, te weten op straat, op de werkvloer, tijdens of na een fysieke inspanning en het merendeel gewoon thuis. Op dit ogenblik overleeft minder dan één slachtoffer op tien. Start men onmiddellijk met reanimeren, verdubbelen of verdriedubbelen de overlevingskansen.
lichtplan geëvalueerd
Het juiste licht op de juiste plaats, op het juiste moment en in de juiste mate. Dat is de bedoeling van de aanpassingen aan de openbare verlichting die de afgelopen maanden werden gedaan in het kader van het regiomasterplan. De uitgevoerde aanpassingen werden intussen geëvalueerd en, tegen eind oktober, waar nodig bijgestuurd.
week van de mobiliteit
Van 16 tot 22 september is het de Week van de Mobiliteit. Een week lang staat Vlaanderen, samen met de rest van Europa, in het teken van duurzame mobiliteit. Niet zozeer de files, de slechte wegen of de toestand van ons spoorwegnet komen dan aan bod. Daar hebben we het doorheen het jaar al genoeg over. Nee, een week lang kijken we naar de voordelen van de alternatieven voor de eigen auto.
één centraal gebouw voor politiezone Voorkempen
Al sinds begin 2008 streeft onze politiezone Voorkempen naar één centraal gebouw waar alle diensten ondergebracht kunnen worden. Begin volgend jaar is het zo ver. Dan verhuizen ze naar het gloednieuwe complex aan de Vaartdijk in Brecht. Meer dan 140 medewerkers zullen er hun intrek nemen.
wegen- en rioleringswerken zijstraten Langebaan
Op maandag 12 september starten de voorbereidingen van de wegen- en rioleringswerkingen die gepland staan in de zijstraten van de Langebaan. In eerste instantie worden de bermen overal vrijgemaakt en worden alle nog aanwezige opstanden en beplanting verwijderd. De eigenlijke rioleringswerken starten aansluitend in het voorjaar van 2017.
veilig terug naar school
Vanaf donderdag gaat uw zoon- of dochterlief weer elke morgen, gepakt en gezakt, op weg naar school. Wil hij of zij te voet of met de fiets op pad? Een goede keuze, want dat is gezond, goedkoop en milieuvriendelijk! Maar vraagt u zich af of de weg naar school wel veilig is? Deze tips helpen u en uw kind al een heel eind op weg.
hou rekening met deze wegenwerken
Komende week staan er een aantal asfaltwerken en werken aan onverharde wegen op het programma. In de betreffende straten is dan tijdelijk geen verkeer toegelaten. Hou daar rekening mee.
gezocht: vrijwilliger met stevige stapschoenen
Onder impuls van de milieuraad, en samen met de vzw Trage Wegen en Regionaal Landschap de Voorkempen, werkten we in 2007 een gedetailleerd overzicht uit van de trage wegen - bestemd voor wandelaars, fietsers, ruiters … - in Halle. Dat overzicht resulteerde, na uitgebreid overleg, in een concrete toegankelijkheidsregeling voor de Halse Bossen.
bouw nieuwe school en sporthal start volgende week
Het is zo ver! Komende dinsdag wordt gestart met de effectieve afbraak van de oude school en sporthal aan Halle-Velden, om zo plaats te maken voor twee gloednieuwe gebouwen. Vanaf dinsdag wordt de site dus - voor het komende jaar - omgebouwd tot een bouwwerf.
draag mee zorg voor een stukje berm
Kunt u ook zo genieten van een wandeling of een fietstochtje in onze mooie gemeente? Vindt u het dan ook zo jammer wanneer u zwerfvuil tegenkomt langs de kant van de weg? U kunt er iets aan doen! Word bermmeester en help ons in de strijd tegen zwerfvuil.
Stichting ‘Vergroot de Hoop’ moet gratis snoeiservice stopzetten
Met de gratis snoeidienst van Vergroot de Hoop sloeg u twee vliegen in één klap: uw taxushaag werd gratis gesnoeid én u steunde de strijd tegen kanker. Maar er is ook een keerzijde. Omdat er meer en meer illegale snoeiers opduiken, moet de stichting de snoeiservice deze zomer echter stopzetten.
omleiding omwille van werken in de Achterstraat van 1 augustus tot 31 december 2016
In augustus start in de Achterstraat (Sint-Antonius) de bouw van nieuwe appartementen. In het belang van de veiligheid wordt een deel van de straat van 1 augustus tot 31 december 2016 verkeersvrij gemaakt. Er wordt een omleiding voorzien.
wespen binnenkort meer zichtbaar
De zomer loopt al een tijdje en binnenkort, als het fruit van de bomen valt, worden de wespen weer actiever. U moet die beestjes niet uitdagen, maar soms zijn ze echt wel met te veel. We gingen te rade bij het brandweerkorps van Zoersel.
open schoolspeelplaats Pierenbos gaat toe omwille van afbraakwerken
Sinds enkele jaren konden uw kinderen en/of de kinderen uit uw buurt ook buiten de schooluren spelen op de open schoolspeelplaats van Pierenbos (Halle-Velden). Omwille van de (voorbereidende) werkzaamheden en de daaropvolgende afbraak van de school, is dit geen veilige plek meer om te spelen. Gemeente & ocmw Zoersel ziet zich dan ook genoodzaakt om de open schoolspeelplaats vanaf 25 juli te sluiten.
brug tussen Halle en Zandhoven tijdelijk volledig afgesloten
Elia, de netbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet, laat ons weten dat het tweede deel van de werken aan de hoogspanningslijnen in de Kantonbaan-Schildebaan weldra van start gaat. Dit betekent dat de brug tussen Halle en Zandhoven ter hoogte van de Kantonbaan, net als in april, een aantal dagen volledig afgesloten zal zijn.
geïnformeerd, voorbereid, samen
Natuurfenomenen kunnen zich overal voordoen. Die gezellige familie-uitstap op een zomerse dag kan door een verkeersongeval plots uitdraaien op een urenlange wachttijd in een hete auto. Een grote industriebrand in de omgeving, een gaslek, een treinongeval … kunnen ertoe leiden dat u thuis, op het werk of onderweg betrokken raakt bij een noodsituatie. Indien u goed bent voorbereid, kunt u de gevolgen hiervan, voor u persoonlijk, beperken.
leef brandveilig, in slechts vier stappen
Hebt u thuis rookmelders hangen? En zo ja, zijn die goed onderhouden? Hebt u een vluchtroute in geval van brand in uw woning, die u samen met uw gezinsleden geregeld oefent? De vele woningbranden in ons land (zo’n 20.000 per jaar) en bijhorende slachtoffers (een 60-tal met dodelijke afloop) zouden dankzij dergelijke maatregelen namelijk fel verminderd kunnen worden.
evaluatie brandregime openbare verlichting
Sinds vorige maand is het brandregime van de openbare verlichting volledig aangepast. Netbeheerder Eandis deed deze aanpassingen in het kader van het regiomasterplan openbare verlichting. In mei zijn de bevoegde ambtenaar en de betrokken schepen Luc Kennis gestart met de evaluatie van deze wijzigingen in het brandregime.
Eandis brengt 150.000 werven in beeld
Eandis pakt uit met een nieuwe webtool ‘werken van Eandis’, waarmee u snel informatie kunt opzoeken over de gemiddeld 150.000 werven die het nutsbedrijf elk jaar uitvoert. Op deze webpagina - ook via tablet of smartphone beschikbaar - kunt u bijvoorbeeld makkelijk nakijken om welke werken het precies gaat en hoe lang ze zullen duren.
grachten onderhouden: ook uw taak!
Sinds 1 januari 2006 staat watermaatschappij Pidpa in voor het beheer van het afval- en regenwater in onze gemeente. Een goede opvang en afvoer van dat water vermindert onder meer het risico op overstromingen en vermijdt dat afvalwater in het milieu terechtkomt. Samen met gemeente & ocmw Zoersel engageert Pidpa zich om dit alles in goede banen te leiden, maar wist u dat er ook enkele taken voor u zijn weggelegd?
brug tussen Halle en Zandhoven tijdelijk volledig afgesloten
Elia, de netbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet, werkt aan de hoogspanningslijnen in de Kantonbaan-Schildebaan. Dit betekent dat de brug tussen Halle en Zandhoven ter hoogte van de Kantonbaan binnenkort tijdelijk volledig afgesloten zal zijn.
plaats uw parkeerschijf in de blauwe zone: opnieuw controles
Let op, er wordt opnieuw gecontroleerd in de blauwe zones in onze gemeente. Nog al te vaak maken langparkeerders immers misbruik van de blauwe zones, waardoor bezoekers van handelszaken geen parkeerplaats meer vinden. Er werd daarom beslist om de blauwe zones mee op te nemen in het vernieuwde GAS-reglement, wat betekent dat er een boete zal volgen als u uw parkeerschijf niet legt.
nieuw meldpunt voor bedrog, fraude, oplichting en illigale handelspraktijken
Bent u het slachtoffer geworden van oplichting, fraude of bedrog? Dan kunt u sinds kort terecht op een nieuw onlinemeldpunt van de FOD Economie. Door uw voorval te melden, helpt u de overheid om nieuwe vormen van oplichting sneller op het spoor te komen.
start werken geluidswal berm E34
Eerder in onze nieuwsbrief kon u lezen dat men eind 2015 zou starten met de aanleg van een bufferwal op de berm van de E34. Door de weersomstandigheden bleven de werkzaamheden beperkt, maar daar komt binnenkort verandering in.
een efficiënter brandweerkorps
1 januari van 2015 werd een mijlpaal voor de brandweermannen van ons land. In het kader van de brandweerhervorming werden de Zoerselse korpsen immers ondergebracht in de hulpverleningszone ‘Brandweer Zone Rand’, één van de 35 hulpverleningszones in ons land. Dit om de hulpverlening voor u, de burger, nog beter en efficiënter te maken. En onze mannen hebben niet stilgezeten!
diefstalpreventieadvies en afwezigheidstoezicht
Op reis tijdens de paasvakantie? De Lokale Politie Voorkempen zorgt er mee voor dat u geen ongewenste bezoekers over de vloer krijgt tijdens uw afwezigheid. Ze bieden u namelijk gratis advies om uw woning beter te beveiligen. Daarnaast kunt u ook vragen of de agenten een extra oogje in het zeil willen houden wanneer u met vakantie bent. Zo kunt u met een gerust hart vertrekken.
aanslagen in Brussel laten niemand onberoerd
Afgelopen dinsdag werd ons land opgeschrikt door de gruwelijke aanslagen in Brussel. Uit respect voor de slachtoffers en hun families hielden ook de medewerkers en aanwezige raadsleden van gemeente & ocmw Zoersel één minuut stilte ter nagedachtenis. De vlaggen hangen halfstok tijdens deze dagen van rouw. En ook in de rest van Zoersel is de solidariteit groot. Heel wat Zoerselaars staken deze week kaarsjes aan om hun medeleven te betuigen. Samen zijn we sterk.
vrijwilliger bij de brandweer in Zoersel, iets voor u?
De brandweer staat altijd klaar om mensen te helpen. Wilt u misschien deel uitmaken van dit team in Zoersel? Dan moet u niet bij de pakken blijven zitten.
gemeenteraad keurt nieuw GAS-reglement goed
Door de nieuwe GAS-wetgeving van 2013 en 2014 hebben ook de vier gemeenten binnen de politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde en Zoersel) het GAS-reglement moeten aanpassen.
vernieuwing Turnhoutsebaan (N12) in Schilde maandag van start
Vanaf maandag start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Turnhoutsebaan. Tussen het kruispunt met de Wisselstraat en de Oudebaan (gemeentegrens met Sint-Antonius) wordt de N12 volledig vernieuwd. De straat blijft tijdens de werkzaamheden meestal open voor doorgaand verkeer.
straatverlichting uit tussen 23 uur en 6 uur
Vanaf 1 maart past netbeheerder Eandis de straatverlichting aan. De volgende twee maanden zal u merken dat de Zoerselse straatverlichting gedoofd wordt tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ‘s morgens. Eandis doet deze aanpassingen in het kader van het regiomasterplan openbare verlichting, dat begin 2015 werd goedgekeurd. Langs gewestwegen en op gevaarlijke punten, zoals kruispunten en bochten, blijven de lichten wel branden.
oproep opruimweekend zwerfvuil in Zoersel
Ook dit jaar openen wij weer de jacht op rondslingerende sigarettenpeuken, lege blikjes en flessen, papiertjes... We kunnen steeds rekenen op onze bermmeesters, maar hopen ook op uw hulp tijdens het nationaal opruimweekend.
bouw 40 sociale woningen in Het Klooster start weldra
De bouw van de sociale woningen in Het Klooster, meer bepaald op het binnengebied tussen de Kloostertuin en de Klaprooslaan, start op 15 februari. Het project bestaat uit 40 eengezinswoningen, waarvan 13 sociale huurwoningen (De Voorkempen HE) en 27 sociale koopwoningen (ARRO). Het einde van de werken is voorzien najaar 2017.
te snel verkeer in Hoge Dreef
Rijdt u te snel in de Hoge Dreef? De kans is groot dat u moet toegeven dat dit wel eens gebeurt. Omdat er hierover steeds meer klachten binnenkwamen, werden er vorig jaar snelheidsmetingen gedaan. De resultaten waren duidelijk: meer dan de helft van het aantal voertuigen rijdt te snel in de Hoge Dreef.
winterprik op komst
winterprik op komst  15/01/2016
Het is geleden van november, maar de weermannen van ons land spreken dit weekend opnieuw over een kleine winterprik. Geen zorgen, onze dienst openbare werken staat paraat om te gaan strooien. Hoe ons sneeuw- en ijzelbestrijdingsplan eruit ziet, wanneer dat precies in werking treedt en hoe het verder verloopt, vertellen we u graag.
doorgang Sint-Antoniusdorp verloopt heel wat vlotter
Is het u ook opgevallen dat u in het dorp van Sint-Antonius heel wat vlotter kunt doorrijden? Op vraag van onze dienst mobiliteit heeft het Agentschap Wegen en Verkeer op de Handelslei enkele ingrijpende aanpassingen gedaan aan de verkeerslichten. Ook deze maand worden nog een paar laatste zaken op punt gezet.
beurtelings verkeer bij werken op Sint-Antoniusbaan
De Sint-Antoniusbaan wordt vrijdag 8 januari, in de loop van de dag, terug open gezet. U kunt er, aan de hand van tijdelijke verkeerslichten, beurtelings rijden. Als alles volgens plan verloopt, zullen ook de lichten in de loop van volgende week verdwijnen en is de baan dus terug volledig open.
herinnering: verschillende parkeerzones op dorpsplein Zoersel
In 2010 werd op een deel van het dorpsplein in Zoersel een blauwe zone ingevoerd. Omdat de aanduiding van de zone niet helemaal duidelijk was voor iedereen, werd in 2012 een onderscheid gemaakt tussen de blauwe zone (met parkeerkaart) en de zone voor onbeperkt parkeren. Toch blijkt dat nog niet iedereen deze zones juist gebruikt, daarom frissen we uw geheugen graag op.
sluitingsdagen kerstvakantie
Moet u tijdens de kerstvakantie in ons administratief centrum (Handelslei 167) zijn? Houd dan rekening met de volgende sluitingsdagen: donderdag 24 december (‘s namiddags en ’s avonds), vrijdag 25 december, donderdag 31 december (‘s namiddags en ’s avonds) en vrijdag 1 januari.
aanpassing aan omleiding wegenwerken Sint-Antoniusbaan
Zoals u weet, is de Sint-Antoniusbaan sinds half november opgebroken ter hoogte van de Hallebaan, en dit in het kader van de aanleg van een aftakking van de Risschotseloop. De werken gaan gepaard met een omleiding, die permanent wordt geëvalueerd. Tijdens de evaluatie bleek het tweerichtingsverkeer op sommige plaatsen onhoudbaar.
te snel en roekeloos rijgedrag
Tijdens de maand oktober hield de politie een aantal snelheidscontroles in Zoersel. In totaal liepen - of moeten we zeggen ‘reden’ - er 341 chauffeurs tegen de lamp. De resultaten maken meteen duidelijk waar er een probleem is.
nieuw BIN voor wijk Jukschot ondertekend
Op 18 november werd het nieuwe BIN voor wijk Jukschot ondertekend. Hiermee is bijna heel de gemeente Zoersel opgenomen in een BIN of BuurtInformatieNetwerk. Hier vindt u een overzicht van alle BIN’s in Zoersel.
omleiding Sint-Antoniusbaan
Begin deze week werd de Sint-Antoniusbaan opgebroken ter hoogte van de Hallebaan. Deze werken kaderen in de aanleg van een aftakking van de Risschotseloop. Die moet zorgen voor minder wateroverlast in de wijk Goudveld. De werken gaan gepaard met een omleiding.
Lokale Politie Voorkempen verhoogt waakzaamheid
Met de verhoging van het dreigingsniveau van 2 naar 3 voor het hele land, is uit voorzorg aan alle politiediensten een verhoogde waakzaamheid en versterkte zichtbaarheid gevraagd. Ook de Lokale Politie Voorkempen zal hierdoor een aantal maatregelen treffen, waarvan er ook een aantal zichtbaar zullen zijn in het straatbeeld.
uit de gemeenteraad van 17 november
Gemeente & ocmw Zoersel heeft een hart voor fietsers. Daarom werd het charter Sterk Fietsbeleid goedgekeurd en ondertekend. Daarnaast keurde de gemeenteraad de verkoop van twee percelen bouwgrond in eigendom van gemeente & ocmw Zoersel goed.
vanaf maandag: omleiding tussen Sint-Antonius en Zoersel!
Vanaf maandag 16 november start een nieuwe fase van de werken aan de Risschotseloop – naast de Sint-Antoniusbaan en de Hallebaan. Tot op dit moment is de hinder van de werken beperkt gebleven, maar vanaf maandag is het een ander verhaal. De nieuwe aftakking van de Risschotseloop moet de Sint-Antoniusbaan namelijk kruisen. Daarvoor wordt de baan afgesloten en het verkeer omgeleid.
dopjesactie voor training blindengeleidehonden
Wist u dat… de aanschaf en opleiding van een blindengeleidehond maar liefst 20.000 euro kost? Gelukkig hoeft een blinde persoon dit bedrag niet te betalen. Samen met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap springt het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BGC) bij in de kosten, want niet iedereen kan zo veel centen zomaar ophoesten. En u kunt ook helpen!
grote omleiding door werken aan Sint-Antoniusbaan
U kunt er niet naast kijken: het naaldbos op de hoek van de Sint-Antoniusbaan met de Hallebaan werd afgelopen zomer gekapt. Op die locatie wordt een nieuwe aftakking van de Risschotseloop aangelegd, die op haar beurt wateroverlast en overstroming in de wijk moet tegengaan. Er wordt meteen ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om de plaatselijke verkeerssituatie aan te pakken, met ernstige verkeershinder tot gevolg.
‘één dag niet’ op de markt
Onder de noemer ‘1 dag niet’ vindt op 13 november de tweede nationale actiedag tegen inbraken plaats. Naar aanleiding daarvan zal de lokale politie Voorkempen dinsdag 3 november met een inbraakpreventiestand op onze maandelijkse markt staan. De focus zal niet alleen op diefstalpreventieadvies van woningen liggen, maar ook op preventie van fietsdiefstallen. Vandaar dat u er ook meteen uw fiets kunt laten labelen.
opnieuw meer fietsdiefstallen in politiezone Voorkempen
Dagelijks worden er fietsen gestolen, helaas ook in onze politiezone. In de eerste zeven maanden van 2015 zijn in de politiezone Voorkempen 160 fietsdiefstallen geregistreerd. De stijgende lijn sinds 2014 zet zich daarmee verder.
waar moet u wandelen op een openbare weg zonder voetpad?
De plaats van een voetganger in het verkeer is uiteraard het voetpad. Maar in Zoersel zijn er heel veel wegen zonder voetpad. Waar moeten voetgangers dan gaan? Deze vraag werd ons voorgeschoteld door een lezer van de Nieuwsbrief. Wij gingen te rade bij de politie.
Wat doet u als er een voertuig met loeiende sirenes nadert?
Slaat u ook soms in paniek wanneer u in de auto zit en blauwe flikkerlichten in uw spiegels ziet opduiken of de loeiende sirenes al in de verte hoort? U bent niet alleen. Slechts één op de vijf bestuurders weet hoe hij moet reageren als hij een prioritair voertuig hoort of ziet naderen. Weet u het wel? Test uw kennis!
bouw geluidswal berm E34 - natuurinrichtingsproject Zoerselbos
In het kader van het natuurinrichtingsproject (NIP) Zoerselbos wordt er binnenkort (half oktober) gestart met de aanleg van een bufferwal op de berm van de E34 langs de Boshuisweg op het grondgebied van de gemeente Zandhoven.
asfaltwerken kruispunten Zoersel
Net als de afgelopen weken, worden er ook de komende weken opnieuw asfaltwerken uitgevoerd die de nodige verkeershinder met zich zullen meebrengen. Van 9 tot 13 oktober wordt er gewerkt op het kruispunt van de Maalstraat en de Salphensebaan. Van 19 tot en met 26 oktober wordt het kruispunt van de Herentalsebaan en De Wagenmaker onder handen genomen.
toegankelijke parkeerplaatsen aan administratief centrum
De dienstverlening van gemeente & ocmw Zoersel is er voor iedereen. We vinden het belangrijk dat iedereen ons - letterlijk - goed kan bereiken. Tot aan ons administratief centrum geraken is dan de eerste stap. Op een goede plaats kunnen parkeren, is de volgende. Daarom hebben we de locatie van de toegankelijke parkeerplaatsen op onze parking lichtjes gewijzigd.
asfaltwerken met de nodige verkeershinder
De komende weken staan er heel wat asfaltwerken op de planning die - onvermijdelijk - de nodige verkeershinder met zich zullen meebrengen. Volgende week zal het centrum van Halle volledig onderbroken zijn. Van 5 tot en met 16 oktober wordt er gewerkt in de Liefkenshoek en ook enkele dagen in de Kantonbaan.
elke minuut telt
elke minuut telt 22/09/2015
Nog tot 27 september loopt de ‘14-daagse van de veiligheid’. Daarin wordt dit jaar gefocust op brandveiligheid in de woning. De FOD Binnenlandse Zaken wil iedereen bewustmaken van het belang van voldoende rookmelders en het uitwerken en bespreken van een vluchtplan in geval van brand. De combinatie van de twee zorgt er immers voor dat u tijdig uw woning kan verlaten wanneer er brand uitbreekt.
wegenwerken in Zoersel (N14 en asfaltwerken)
Op de N14, de drukke gewestweg tussen Oostmalle en Lier, zijn er op ons grondgebied heel wat wegenwerken gepland. De komende weken zal op verschillende plekken gewerkt worden en dit kan sterke verkeershinder veroorzaken. Daarnaast worden vanaf 28 september asfaltwerken uitgevoerd op enkele drukke punten in onze gemeente, die voor hinder kunnen zorgen voor het doorgaand verkeer.
laatste fase herinrichting N14 in Zandhoven
Na ruim een jaar werken is het einde in zicht: eind augustus startte de zesde en laatste fase van de werken op de N14 (Langestraat, Ringlaan, Liersebaan) in Zandhoven. We geven u graag nog eens alle informatie over de hinder en omleidingen tijdens fase 6. Eind oktober 2015 moeten de werken afgerond zijn.
snelheidscontroles Hoge Dreef
Recent kregen we enkele meldingen van snelheidsduivels in de Hoge Dreef. We namen de proef op de som en voerden zelf enkele metingen uit. Resultaat: maar liefst 75 % van de bestuurders houdt zich niet aan de opgelegde snelheid van 50 km/u.
tekort aan gemachtigde opzichters en seingevers
Nu het nieuwe schooljaar terug op gang getrapt is, zijn er weer heel wat fiets- en voetgangertjes op de baan. De kinderen hebben daarbij iemand nodig die hen veilig de baan helpt oversteken. Momenteel hebben we nog maar net genoeg gemachtigde opzichters om de gevaarlijke punten te bemannen.
65-plussers betalen vanaf 1 september € 50 per jaar bij De Lijn
65-plussers reizen nog tot en met 31 augustus gratis met De Lijn. Vanaf 1 september hebben ze echter een betalend vervoerbewijs nodig. Bent u 65+? Dan kunt u genieten van een voordelig Omnipas 65+ abonnement.
werkzaamheden aan waterleiding Zoerseldorp
Vanaf maandag 17 augustus wordt er in Zoerseldorp gewerkt aan de waterleiding. In opdracht van watermaatschappij Pidpa wordt de waterleiding vervangen, en dit ongeveer van aan de Kerkstraat tot aan de Herentalsebaan. De werken gebeuren aan de kant van de even huisnummers. Omdat ze plaatsvinden in het voet-/fietspad moet de rijweg over één helft afgesloten worden en zal er beurtelings verkeer toegelaten worden door middel van verkeerslichten.
bareel Halmolenweg wordt vervangen door betonnen blokken
In samenspraak met de gemeente stelde het Agentschap Natuur en Bos in 2012 een toegankelijkheidsplan voor de Halse bossen op. Daarin wordt duidelijk vermeld waar omliggende bewoners en recreanten toegang/doorgang hebben en waar niet. Enkel de bareel in de Halmolenweg - ter hoogte van de weekendverblijven - zorgt nog vaak voor problemen. Hij staat te pas en te onpas open, wordt verwijderd, beschadigd, sloten worden doorgeknipt ... Om dit probleem definitief op te lossen zal de bareel binnenkort verwijderd worden.
ernstige verkeershinder door afsluiting E34 - neem voorzorgsmaatregelen tegen hitte
Van vrijdagavond 3 juli tot maandagochtend 6 juli is er geen verkeer mogelijk op de E34 richting Antwerpen tussen Beerse en Zoersel. Er wordt de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van het wegdek van de E34. AWV verwacht grote verkeershinder in de regio en roept automobilisten op alternatieven te kiezen of zich goed te informeren over de verkeersinformatie voor vertrek. Wie de weg opgaat moet zich voorbereiden op de hitte en zeker genoeg water voorzien tijdens de reis.
wateroverlast in wijk Goudveld aanpakken
In het verleden heeft de wijk ‘Goudveld’ te maken gehad met wateroverlast door overstroming van de Risschotseloop. De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen beheert de Risschotseloop en heeft het nodige studiewerk laten uitvoeren om het probleem aan te pakken. Een van de maatregelen uit die studie was de aanleg van een aftakking.
weekend 4 en 5 juli: E34 afgesloten richting Antwerpen
Van vrijdagavond 3 juli tot maandagochtend 6 juli is er geen verkeer mogelijk op de E34 richting Antwerpen tussen Beerse en Zoersel. Al het verkeer moet uiterlijk in Beerse de snelweg richting Antwerpen verlaten. Als de weersomstandigheden het toestaan, wordt daar in de richting van Antwerpen een nieuwe toplaag asfalt aangebracht. Het is de laatste ingreep van het structurele onderhoud dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) er sinds maart uitvoert.
verdere heraanleg Turnhoutsebaan start pas begin volgend jaar
Eind vorig jaar gingen de voorbereidende werken voor de heraanleg van de Turnhoutsebaan (N12) in Schilde van start. De eigenlijke heraanleg start pas begin volgend jaar. Door deze werken niet in augustus te laten starten, zoals aanvankelijk voorzien, maar begin 2016 willen AWV en het gemeentebestuur de hinder voor de buurtbewoners en voor het verkeer maximaal beperken.
boombruggen helpen eekhoorns veilig oversteken
Regionaal Landschap de Voorkempen en de provincie Antwerpen installeerden dit voorjaar acht boombruggen in onze regio. Boombruggen zijn dikke touwen die tussen bomen over drukke wegen opgehangen worden om eekhoorns en andere boomdieren te helpen veilig de weg over te steken.
politie filmt met drones
De lokale politie Voorkempen werkt momenteel aan een studie over de verkeersveiligheid aan onze scholen. Schrik niet als u maandag 1 of dinsdag 2 juni 's ochtends drones (onbemande vliegtuigjes met camera) ziet vliegen in de buurt van de Sint-Elisabethschool. Zij zullen er namelijk de verkeersveiligheid letterlijk in beeld brengen.
grote werf E34: werken wisselen van kant
Sinds dit voorjaar voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) structurele onderhoudswerken uit op de autosnelweg E34 tussen Zoersel en Lille. Normaalgezien begint de aannemer vanavond met de overgang naar fase 2 van de werken. Tot eind juni wordt er dan gewerkt in de richting van Nederland.
einde belbus vanaf 1 mei
De Lijn heeft beslist dat, vanaf 1 mei, de belbussen 941, 942 en 945 niet meer zullen uitrijden. Uit reizigerscijfers blijkt namelijk dat deze belbussen slechts uitzonderlijk meer dan drie klanten per uur vervoeren en dat de helft van de ritten wordt gereden voor slechts enkele frequente gebruikers.
Driesheide tijdelijk afgesloten wegens rioleringswerken
Nog tot en met vrijdag 17 april wordt er gewerkt in de Driesheide, ter hoogte van het kruispunt met De Bergen. Er worden rioolaansluitingen gelegd, waardoor de weg ter hoogte van de wegversmalling gedurende enkele dagen volledig is afgesloten.
eerste schoolstraat is een feit
Een straat voor de schoolpoort die een half uurtje voor en na de schooluren alleen toegankelijk is voor fietsers en voetgangers, dat is een schoolstraat. Na de paasvakantie wordt zo’n straat voor het eerst in onze gemeente ingevoerd aan kleuterschool Antoontje, meer bepaald tussen het Sint-Teunisplein en de Kerkhoflei.
werken in Zandhoven: vanaf maandag verkeer richting Zoersel omgeleid
Vanaf maandag 30 maart 2015 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met fase 4 van de grondige herinrichting van de gewestweg (Langestraat, Ringlaan, Liersebaan) in Zandhoven. Tijdens die fase wordt er gewerkt aan de andere kant, op het deel richting Zoersel. Het verkeer in die richting wordt dan ook plaatselijk omgeleid.
nieuwe procedure labelen fietsen en fietsverkoop
Het wordt lente, dat voelt u. Ongetwijfeld het moment om een leuke fietstocht te maken en misschien vooraf ook even te kijken of uw fiets wel in orde is. Uiteraard de remmen en het licht, maar hier hoort ook bij: een goed fietsslot en uw fiets laten merken of labelen. Zo kan hij bij verlies of diefstal makkelijk worden teruggevonden.
stand van  zaken wegenwerken Liefkenshoek/Watermolen
Ter hoogte van het kruispunt Liefkenshoek/Watermolen (tussen Liefkenshoek nr 25 en Watermolen nr 36) komt een nieuwe verkaveling. Daarom zijn er daar reeds een hele tijd werkzaamheden aan de gang.
muziek in mijn oren, maar niet in het verkeer
Hebt u al eens als voetganger, fietser of jogger een hoofdtelefoon of oortjes gebruikt terwijl u zich in het verkeer begaf? Zo veel leuker, maar als we eerlijk zijn, met zo veel meer risico. Oortjes of hoofdtelefoons zijn evenwel niet verboden door de wet, toch verspreiden we affiches om te sensibiliseren.
verscherpte controles parkeerplaatsen voor personen met een handicap
Vanaf vandaag verscherpt de Lokale Politie Voorkempen haar controles op het misbruik van parkeerkaarten en het parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Enkel wie beschikt over een geldige parkeerkaart en het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt, mag de speciale vakken gebruiken.
gedeeltelijke afschaffing van enkele buurtwegen goedgekeurd
In het kader van de geplande aanleg van de omleidingsweg rond deelgemeente Zoersel moeten een aantal bestaande buurtwegen, die door de omleidingsweg worden doorsneden, gedeeltelijk worden afgeschaft. De deputatie van onze provincie heeft intussen een beslissing genomen over de afschaffing. U kunt het dossier inkijken vanaf maandag 16 maart.
vanaf 13 april werken aan Westmallebaan
Van 13 tot en met 24 april voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uit op de Westmallebaan tussen Malle en Zoersel om het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers te verbeteren. De werken duren twee weken en de gewestweg zal volledig worden afgesloten.
led-verlichting doet energiefactuur dalen
In september vorig jaar vernam u dat we een actieplan zouden uitwerken voor de openbare verlichting met als doel het juiste licht op de juiste plaats, op het juiste moment en in de juiste mate te brengen. Intussen werden de eerste stappen gezet en kregen een aantal straten led-verlichting. Goed voor een besparing van 1200 euro per jaar.
Raad van State vernietigt besluit over onteigeningen voor aanleg omleidingsweg
Zoals u weet ijveren gemeente & ocmw Zoersel en het Agentschap Wegen en Verkeer al lange tijd voor een omleidingsweg, die het ontsluitings- en verkeersprobleem in de dorpskern van Zoersel moet aanpakken. Een aantal eigenaars vocht de beslissing van de Vlaamse overheid - betreffende noodzakelijke onteigeningen - aan bij de Raad van State en kreeg gelijk.
begin maart start grote werf E34 tussen Zoersel en Lille
Binnenkort start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de volgende grote fase van de vernieuwing van de E34. Vorige zomer werd al een eerste stuk van de snelweg tussen Oelegem en Zoersel vernieuwd. Dit jaar wordt het oude wegdek tussen Zoersel en Lille in beide richtingen vervangen door een nieuwe wegverharding in asfalt.
werken aan kruispunt N12/N14 in Oostmalle
Tijdens de krokusvakantie zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uitvoeren aan het kruispunt van de N12 en de N14 in Oostmalle. De klinkers in de verhoogde eilandjes op het kruispunt worden vervangen door beton. Dit om te vermijden dat er nog langer stenen worden losgereden door afslaand verkeer.
gemeentelijk brandweerkorps opgenomen in Brandweer Zone Rand
We berichtten er al eerder over, maar sinds dit jaar zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio samengesmolten tot één grote hulpverleningszone. Die heeft de naam 'Brandweer Zone Rand' gekregen en omvat 21 gemeenten in de rand van Antwerpen, goed voor een grondgebied van ongeveer 721,28 km² en 418.346 inwoners. Aan de dienstverlening voor u als burger verandert er niets. Integendeel. Die zal er alleen maar beter op worden.
nieuwe tarieven de Lijn
Vanaf zondag 1 februari gingen de nieuwe tarieven van de Lijn in voege. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje: van zones naar minuten, minder losse vervoerbewijzen, kinderen reizen niet meer gratis mee met abonnee, 65-plussers betalen vanaf 1 september.
fase 3 herinrichting N14 in Zandhoven enkele weken later van start door slecht weer
Sinds augustus 2014 is het Agentschap Wegen en Verkeer bezig met de volledige herinrichting van de N14 in Zandhoven (Langestraat, Ringlaan, Liersebaan). Op dit moment is fase 2 van de werken bijna afgerond en staat de aannemer klaar om met fase 3 te starten. Omwille van de slechte weersomstandigheden in januari kan fase 3 echter pas over enkele weken beginnen.
fietsteller om fietsbeleid te bepalen
De leden van het schepencollege beslisten om deel te nemen aan de provinciale fietsbarometer. Dankzij dat project ontvangen we binnenkort een telapparaat om het aantal fietsers op strategische locaties te tellen. Die gegevens kunnen vervolgens dienen als basis voor het gemeentelijk en provinciaal fietsbeleid.
werken Liefkenshoek-Watermolen
Aan het kruispunt van Liefkenshoek en Watermolen wordt een nieuwe verkaveling gerealiseerd. In het kader daarvan voeren nutsmaatschappijen op dit moment de nodige werken uit en kan de aannemer weldra starten met de aanleg van de riolering.
maatregelen Lokale Politie Voorkempen n.a.v. nationaal dreigingsniveau
Naar aanleiding van het verhoogde dreigingsniveau (naar niveau drie) voor politie en justitie laat de Lokale Politie Voorkempen weten dat zij maatregelen nemen die de veiligheid van zowel de politiemedewerkers als de politiegebouwen moet waarborgen. Deze zullen zowel zichtbaar als niet zichtbaar zijn voor het publiek. Omwille van veiligheidsredenen wordt er over de inhoud niet gecommuniceerd.
binnenkort onbemande oversteekplaatsen?
Wegens een nijpend tekort aan gemachtigde opzichters, zullen er binnenkort gevaarlijke punten op de invalroutes naar onze scholen, onbemand zijn. Hebt u nog wat tijd vrij en wilt u bij het begin en het einde van de schooldag mee instaan voor de veiligheid van de schoolkinderen? Laat het weten.
Raymond Delbekestraat terug open
Goed nieuws! De wegen- en rioleringswerken in de Raymond Delbekestraat zitten er zo goed als op. Deze druk bezochte verbindingsweg op de grens van Schilde en Sint-Antonius is vanaf vandaag dan ook opnieuw open. Automobilisten kunnen dus terug rechtstreeks van Schilde naar Brecht rijden.
sneeuw- en ijzelbestrijdingsplan ligt klaar
We hebben een uitzonderlijk warme herfst achter de rug, maar intussen is het toch al een paar ochtenden verraderlijk glad geweest op de weg. Onze dienst openbare werken is al een aantal keer uitgerukt om te gaan strooien. Hoe ons sneeuw- en ijzelbestrijdingsplan eruit ziet, wanneer dat precies in werking treedt en hoe het verder verloopt, vertellen we u graag.
1 dag niet! actiedag tegen inbraken op 11 december
Wist u dat er in België meer dan 200 keer per dag wordt ingebroken in een woning? De maatschappelijke kost is torenhoog: jaarlijks betalen we met z’n allen meer dan 350 miljoen euro… Hoog tijd dat we hier samen iets aan doen!
wat doet u en wat doen de anderen om een stroomtekort te vermijden?
De federale overheidsdienst Economie heeft nu ook een blog op de OffOn.be- website gezet. Op deze website vindt u dus niet alleen tips en info over de mogelijke afschakeling, maar ook een blog die alle lokale initiatieven in de verf zet.
voorbereidende werken Turnhoutsebaan (N12) starten in december
Van de Wisselstraat tot de grens met Zoersel krijgt de Turnhoutsebaan een grondige facelift. Er komt niet alleen een nieuw wegdek, maar ook nieuwe veilige en comfortabele fietspaden.
aanpassingen verkeerssituatie in Halle ter hoogte van Driesheide-Heideweg
Het gemeentebestuur heeft beslist dat er een aantal aanpassingen komen aan de verkeerssituatie op Driesheide ter hoogte van de Heideweg. De zone 50 wordt er uitgebreid en er komt een fietsoversteek aan de Heideweg.
aanpassing  en verlegging van buurtwegen die omleidingsweg doorkruisen
Door de aanleg van de omleidingsweg worden een aantal buurtwegen doorsneden. Na het openbaar onderzoek heeft de gemeenteraad nu een definitieve beslissing genomen over verschillende buurtwegen.
Zoersel gaat invoering schoolstraten onderzoeken
De gemeenteraad wil de haalbaarheid van ‘schoolstraten’ in Zoersel verder laten onderzoeken.
fiets kwijt? vind hem terug
“Die zie ik nooit meer terug”, was misschien ook wat door uw gedachten flitste wanneer u uw fiets niet meer vond. Maar wist u dat veel gestolen/verloren fietsen ook effectief worden teruggevonden? Dankzij de website www.gevondenfietsen.be kunt u gemakkelijk zoeken naar uw stalen ros.
geen stroom donderdag in Handelslei - werken door Eandis
Blijkbaar gaat de ronde in het dorp dat er donderdag een deel van Sint-Antonius zou worden afgeschakeld. Geen paniek, dit is niet in het kader van een eventueel stroomtekort. Eandis zal gewone werken uitvoeren in de Handelslei tussen 8.30 en 11 uur. De bewoners van de betrokken huizen werden verwittigd door Eandis.
brandweerkorpsen smelten samen naar één zone
Vanaf 1 januari 2015 zullen alle lokale brandweerkorpsen van ons land samensmelten naar verschillende brandweerzones - officieel heten ze ‘hulpverleningszones’. Ons korps zal samen met 20 andere gemeenten ‘hulpverleningszone Rand’ vormen. Die hervorming moet leiden tot een betere brandweer.
elektriciteitsschaarste getest: de conclusies
Zoals we vorige week in onze nieuwsbrief aankondigden en u intussen wellicht al via de media vernomen hebt: we hebben de gevolgen van de elektriciteitsschaarste (kleinschalig) getest. Een zinvolle oefening zo blijkt want er kwamen een aantal aandachtspunten aan het licht. Begin deze week werd ook de federale website online gezet die alle info over een mogelijk stroomtekort bundelt.
waag uw kans met de Grote Verkeersquiz
Moet u als fietser voorrang verlenen aan rechts? Mag u in de bebouwde kom met z’n tweeën naast elkaar rijden? Mag u uw veiligheidsgordel uitdoen bij het parkeren? Dit en nog veel meer komt u te weten als u deelneemt aan de vijfde editie van de Grote Verkeersquiz van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Met deze onlinewedstrijd kunt u uw kennis over verkeer en mobiliteit op een speelse manier testen.
zorg dat u gezien wordt
Bladeren vallen van de bomen; de truien worden dikker; de dagen korter ... Kortom, de herfst is in het land! Verplaatst u - en/of uw kinderen - zich geregeld te voet of met de fiets? Zorg er dan voor dat u zich, zeker tijdens deze donkere maanden, goed zichtbaar en veilig in het verkeer begeeft. Dit doet u onder meer door een fluohesje te dragen, en dat is precies waar de fluoactie ook dit jaar weer toe oproept.