A  A  A  A 
Nieuws rond milieu en wonen
ideeën klimaatcafé liggen op tafel bij opmaak klimaatactieplan
In 2016 ondertekende Zoersel het burgemeestersconvenant 2030. Een van de acties die daarbij horen, is de opmaak van een klimaatactieplan, waarbij we ons onder meer engageren om tegen 2030 minstens 40 % minder CO2 uit te stoten in Zoersel. Begin mei riepen we uw hulp in om tijdens het allereerste klimaatcafé mee te komen brainstormen over welke klimaatacties we kunnen ondernemen om deze doelstelling te halen.
werken in de Handelslei - Kapellei en in de Achterstraat
In Handelslei en Kapellei worden deze maand nieuwe leidingen gelegd, waardoor het voet- en fietspad steeds langs één kant is afgesloten. Daarnaast wordt er ook gewerkt in het eerste deel de Achterstraat, waardoor u van woensdag tot vrijdag een omleiding moet volgen.
hittegolf | een heet onderwerp (update!)
Het is puffen tegenwoordig! Lees hier meer over het sproeiverbod en andere maatregelen bij een hittegolf.
afvalophaling bij warm weer
Door het warme weer zal de ophaling van het afval ’s morgens vroeger starten. Zet uw afval dus de avond voordien - ten vroegste om 19 uur - al buiten!
aankoop voormalige schoolgebouwen en gronden aan Lindedreef
Op 1 september 2017 werd de nieuwe gemeentelijke basisschool Pierenbos in gebruik genomen en verhuisden de leerlingen van de vestiging Lindedreef naar de vestiging Halle-Velden. De gemeenteraad ging dinsdag akkoord met de aankoop van de voormalige schoolgebouwen en gronden aan de Lindedreef van het Dekenaat Rupel-Nete Regio Zandhoven.
hoe geschikt is uw dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?
Vlaanderen gebruikt minder dan 5 % van het zonnepotentieel van zijn daken. Ook u beseft mogelijk niet welke kansen u laat liggen. De zonnekaart van het Vlaams Energieagentschap toont hoe geschikt elk dak is voor zonne-energie, wat dat kost en welke winst het u kan opleveren.
knaagdieren gespot?
knaagdieren gespot? 14/06/2018
Hebt u ratten in uw tuin, kippenhok, beek of gracht of muizen in uw huis? Weet dan dat u beroep kunt doen op onze rattenvanger of gratis muizenvergif kunt afhalen in het administratief centrum.
teken tijdig in voor groepsaankopen
Met de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen stapt u gemakkelijk en veilig over naar een voordelig energiecontract. Wilt u een stap verder gaan? Wek dan zelf uw groene stroom op met fotovoltaïsche zonnepanelen. Ook daarvoor kunt u intekenen op een groepsaankoop van de provincie.
drie teams zamelen geld in voor Zoersels natuurgebied
Onder de noemer ‘expeditie natuurpunt’ zetten zo’n 75 teams zich in voor hun favoriete natuurgebied. Op 23 en 24 juni trekken ze er op uit in de Vlaamse wildernis. Twee dagen lang. Al wandelend, fietsend of kanoënd. Voordat ze aan hun tocht kunnen beginnen, moeten ze echter met hun team minimum € 1.500 euro inzamelen. Geld dat integraal naar hun gekozen natuurgebied gaat.
de week van …
de week van … 25/05/2018
Komende week worden producten recht van bij de boer extra in de schijnwerpers geplaatst tijdens de Week van de Korte Keten. Maar ook de bijtjes verdienen uw aandacht tijdens de Week van de Bij. We laten u graag weten wat er zoal op het programma staat.
tien nieuwe aangepaste en levensloopbestendige woningen in de Smissestraat
Mensen met een zorgnood zelfstandig laten wonen, met ondersteuning van buitenaf. Dat is het opzet van de aangepaste en levensloopbestendige huurwoningen die binnenkort worden gebouwd achter wzc de Buurt. Met dit innovatief project willen we de zorg tot bij de mensen brengen, in plaats van dat zij moeten verhuizen als de zorgnood te groot wordt.
Zorgbossen: een project met meerwaarde
Dat een groene omgeving goed is voor de gezondheid is al lang bekend. Toch komen bepaalde groepen, zoals kinderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid, weinig in aanraking met bos of natuur. Om die reden werd het project Zorgbossen in het leven geroepen.
zwerfvuilactie levert volle container op
De afgelopen twee maanden trokken verschillende wijkcomités, verenigingen, burgers … door de Zoerselse straten om zwerfvuil en sluikstort op te ruimen. Onze gemeente werd flink onder handen genomen, met als resultaat: een goedgevulde container!
klimaatcafé: uw inbreng voor minder uitstoot
In 2016 ondertekende Zoersel het burgemeestersconvenant 2030. Een van de acties die daarbij horen, is de opmaak van een klimaatactieplan, waarbij we ons onder meer engageren om tegen 2030 minstens 40 % minder CO2 uit te stoten in Zoersel. Dit kunnen we niet zonder uw hulp! Komt u met ons mee brainstormen tijdens het allereerste ‘klimaatcafé’?
waterbuffels genieten van verkoeling in eigen zwemvijver
De waterbuffels van koe- en waterbuffelboerderij Keysers in de Raymond Delbekestraat konden het niet beter treffen. Net nu de lente in het land is, kunnen zij dagelijks genieten van een frisse duik in hun nieuwe zwemvijver, die afgelopen weekend voor het eerst werd ‘ingezwommen’.
tuinieren zonder pesticiden: kleine daad, schoon resultaat!
Pesticiden zijn schadelijk voor mens en milieu. Maak er deze lente eindelijk komaf mee! Breng ze op zaterdag 21 april (en de week daarop volgt) binnen bij het recyclagepark. In ruil ontvangt u een handige voegenborstel (zolang de voorraad strekt).
groepsaankoop muurisolatie
Wist u dat er 25 % van de warmte verdwijnt door de muren van uw woning als die niet of beperkt geïsoleerd zijn? Muurisolatie is een goede stap naar een lagere energiefactuur, maar die is enkel zinvol als uw dak al goed geïsoleerd is! Voor de groepsaankoop dakisolatie kunt u ook op de website van Igean terecht.
samen strijden voor de titel van ‘Gemeente met de Kleinste Voetafdruk’
Het klimaat is een zaak van ons allemaal. Daarom nemen we deel aan de Klimaatstrijd van provincie Antwerpen. Alle Antwerpse gemeenten strijden niet alleen voor een betere planeet, maar ook tegen elkaar. De gemeente die zich het meest inzet en de meeste vooruitgang boekt, neemt de titel van ‘Gemeente met de Kleinste Voetafdruk’ mee naar huis.
energiezuiniger wonen dankzij renovatie-audit
Is uw woning klaar voor de volgende dertig jaar? Zit u goed op het vlak van comfort? Is uw energiefactuur niet te hoog? Wilt u renoveren, maar weet u niet waar te beginnen? Dan kunt u uw woning, tijdens een zogenaamde renovatie-audit, laten screenen door een expert. Het resultaat is een overzichtelijk verslag waarin allerlei maatregelen worden beschreven, op maat van uw woning.
eerste natuurbegraafplaats in Zoersel
Gisteren, donderdag 22 maart, plantten Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege en enkele leden van het schepencollege symbolisch de eerste boom van een toekomstig herdenkingsbos in Halle. Dit herdenkingsbos, of natuurbegraafplaats, is een stukje openbaar domein waar u assen kunt begraven of verstrooien in een natuurlijke omgeving.
sneukelhaag voor De Dwergenbergen
Natuur- en speelterrein ‘De Dwergenbergen’, achter de gemeentelijke basisschool Beuk & Noot, heeft er een nieuw stukje natuur bij. Afgelopen weekend werd er namelijk een sneukelhaag aangeplant. Dat is een haag waarvan de vruchten niet alleen voor dieren, maar ook voor mensen eetbaar zijn. Dat wordt smullen binnenkort!
weet u wat te doen bij een nucleair ongeval?
Net zoals voor elk ander risico bereidt de overheid zich voor om bij een eventueel nucleair ongeval snel en efficiënt te kunnen reageren. Via een nieuwe, nationale informatiecampagne willen ze ook u informeren over het nucleaire risico en over hoe u zich kunt voorbereiden op een nucleair ongeval. De kans op zo’n ongeval is klein, maar niet volledig uit te sluiten. Daarom is het belangrijk dat u het nucleaire risico, de acties van de overheid en de juiste manier om uzelf te beschermen kent.
wat tankt u in uw auto? | alternatieve brandstoffen in de lift
In oktober vorig jaar publiceerde de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) haar jaarrapport over de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat we onder andere wat stikstofdioxide (vooral door de uitstoot van onze wagens) betreft, de normen van de WGO (Wereld Gezondheidsorganisatie) totaal niet halen. Zelfs onze groene gemeente heeft er, weliswaar in mindere mate, onder te lijden.
maak uw tuin duurzaam lenteklaar
Uw tuin - en wij ook! - snakt ongetwijfeld naar de lente. Om dan weer te kunnen genieten van een ontbijtje of een glaasje op uw terras, is het nu het geschikte moment om uw tuin in te trekken en hem helemaal lente- en zomerklaar te maken. We geven u graag enkele tips.
ergonomisch tuinieren | enkele tips
Bent u, aan de hand van bovenstaande tips, aan het tuinieren geslagen? Dan wijzen we u er graag op dat het belangrijk is rekening te houden met een aantal ergonomische aspecten. Het Provinciaal Veiligheidsinstituut zet een aantal tips voor u op een rijtje.
leg zonnepanelen op het dak van een ander
De Vlaamse overheid en het Vlaams Energieagentschap pakken uit met de campagne ‘Stroomversneller’. Met een eerste uitdaging ‘leg zonnepanelen op het dak van een ander’ roepen ze ieder van u op om een groot dak te nomineren dat zonnepanelen verdient. U kunt ook stemmen op de reeds genomineerde daken. De daken met de meeste stemmen krijgen hulp om een zonneproject te realiseren.
“Coach Marc hielp me bij het instellen van mijn thermostaat.”
Wilt u graag gratis advies op maat over het optimale gebruik van uw verwarming? Ook in onze gemeente zijn er verwarmingscoaches actief die met plezier én met kennis van zaken bij u langskomen. Zo ook Marc Cornelissen, die daarvoor een opleiding volgde van Kamp C, dé provinciale referentie voor duurzaam wonen.
zwerfvuilactie op 17 en 18 maart
Wist u dat onze bermmeesters in 2017 maar liefst 131 zakken zwerfvuil en nog heel wat stukken sluikstort hebben opgeruimd in Zoersel? Wilt u ook graag helpen? Trommel dan wat buren of vrienden op om samen een deel van Zoersel zwerfvuilvrij te maken.
ruikt u gas? wat bij een gaslek
Bij een gasgeur in uw huis komt veiligheid op de eerste plaats. Eandis, de distributiebeheerder van aardgas en elektriciteit, laat weten hoe u best reageert als u gas ruikt bij u thuis.
gemeente & ocmw Zoersel sluit aan bij Statiegeldalliantie
Als één van de eerste Vlaamse gemeenten hebben wij, gemeente & ocmw Zoersel, beslist om aan te sluiten bij de zogenaamde Statiegeldalliantie. Dit betekent dat wij vragende partij zijn om statiegeld in te voeren op plastic flessen en blikjes, om op die manier het zwerfvuil fel terug te dringen.
hevige wind zorgt voor problemen
De glasophaling in Sint-Antonius wordt verdergezet. Haal uw lege glasbak wel zo snel mogelijk terug binnen. Gaat uw (half)volle bak vliegen? Dan haalt u hem best binnen. Let wel, er wordt geen bijkomende ophaling georganiseerd.
een bruisend jaar als Dorp in de Kijker
Sinds 2001 zet Landelijke Gilden, dé vereniging voor mensen met een hart voor het platteland, per provincie één dorp in de kijker. Zo wil ze de mensen van het dorp samenbrengen en de lokale verenigingen stimuleren om de handen in elkaar te slaan. In de provincie Antwerpen viel die keuze op ... Zoersel! Bereid u dus maar voor op een bruisend jaar vol activiteiten!
rioleringswerken in de pijplijn
Het gemeentebestuur is volop bezig met een inhaalbeweging om de rioleringsgraad in Zoersel te verhogen. Maar welke rioleringsdossiers zitten er dan momenteel in de pijplijn? Een overzicht.
geen aparte stedenbouwkundige en milieuvergunning meer
Het vergunningenlandschap ziet er sinds 1 januari helemaal anders uit. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt namelijk de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De nieuwe vergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures en moet leiden tot een betere besluitvorming.
papier en karton extra goed vastbinden bij stormweer
Deze week was het geen sneeuw of ijzel die roet in het eten gooide bij de afvalophaling, maar wel de wind. Woensdag werd namelijk papier en karton opgehaald in onze drie deelgemeenten. Omwille van de hevige storm die dinsdagnacht en woensdag woedde, lag er echter heel wat van dat aangeboden papier en karton verspreid over straten, voortuinen, weiden ... Het is duidelijk dat niet iedereen – rekening houdend met het voorspelde stormweer – zijn of haar afval goed bij elkaar had gebonden.
knalt u dit jaar ook zonder vuurwerk?
Nog maar een paar dagen en we tellen met z’n allen weer af naar het nieuwe jaar. Is oudejaarsavond voor u ook onlosmakelijk verbonden met vuurwerk? Denk dan twee keer na, want weet u wel wat de gevolgen van vuurwerk kunnen zijn?
guerilla-actie in de bib | vriend van de thermostaat
Door bewuster te verwarmen, kunt u heel wat energie en centen besparen. Uw thermostaat optimaal instellen is daarbij zeker de moeite. Leer er op woensdag 3 januari alles over in de bibliotheek van Zoersel!
ligt uw tuin in een jachtgebied?
Wist u dat er heel wat bouwgronden in Vlaanderen ingekleurd werden als jachtgebied, zonder dat u - de eigenaar - dit weet? Geen paniek: dit wil niet zeggen dat men dan ook mag jagen in uw tuin! Hoe dit kan en wat wel en niet mag, leggen we graag aan u uit.
duurzaam kerst vieren
duurzaam kerst vieren 22/12/2017
Staan er bij u de komende weken ook enkele kerst- en eindejaarsfeestjes op het programma? Denk daarbij aan het milieu en maak er een duurzame kerstvakantie van. Het Netwerk Bewust Verbruiken geeft u graag enkele tips.
verhoogd politietoezicht tijdens eindejaarsperiode
De eindejaarsperiode staat weer voor de deur. Die lokt vaak heel wat mensen naar de winkelstraten. Helaas zijn niet enkel de brave burgers tijdens de kerstdagen op zoek naar cadeaus. Winkeldieven vinden gewoonlijk óók hun weg naar de winkels. Net zoals vorig jaar stuurt de Lokale Politie Voorkempen tijdens deze periode daarom twee extra politiemensen op pad.
problemen afvalophaling omwille van winterweer
Begin deze week veroorzaakte het winterweer heel wat problemen bij de inzameling van uw huisvuil (restafval - bordeaux zak) en pmd (blauwe zak). Intercommunale IGEAN, die voor ons de afvalophaling regelt, trachtte in zoveel mogelijk straten de ophaling rond te krijgen. Dit was echter niet overal meer op een veilige en verantwoorde manier mogelijk. Bijgevolg werden een aantal straten niet bediend omwille van de gladheid en omdat hevige sneeuwbuien het onverantwoord maakten om nog verder te rijden.
afvalophalingen stopgezet omwille van winterweer
Intercommunale IGEAN laat weten dat de afvalophalingen van maandag 11 en dinsdag 12 december zijn stopgezet omwille van het winterweer. Het gaat om het ophalen van pmd en restafval in de drie deelgemeenten.
groepsaankoop dakisolatie
Wilt u het warmteverlies in uw woning aanpakken en besparen op uw energiefactuur? Maar hebt u geen zin om zelf op zoek te gaan naar de beste prijs en de beste aannemer? Doe dan mee met de groepsaankoop dakisolatie van IGEAN en gemeente & ocmw Zoersel. Verschillende aannemers uit de regio hebben een voorstel ingediend en een stuurgroep van burgers heeft de keuze gemaakt.
woningen 65+ | toewijzingsregels
In Zoersel geven we extra aandacht aan de woonnood van onze ouderen. De gemeenteraad keurde daarom een lokaal toewijzingsreglement voor 65-plussers goed.
vriend van de thermostaat | gratis huisbezoeken
Door uw centrale thermostaat en thermostatische kranen juist in te stellen, kunt u heel wat geld besparen. Heeft uw thermostaat te veel knopjes? Krijgt u het ding niet ingesteld? Geen probleem! De verwarmingscoaches brengen u deze winter gratis een bezoekje.
gezocht | groene vingers voor bosaanplanting
Op zondag 10 december plant Lions club Minerva een nieuw, inheems bos op domein ‘De Welvaert’ en waarderen ze een bestaand bos van Kempens Landschap op door een natuurlijke bosrand aan te leggen. Steekt u graag mee de handen uit de mouwen?
betonwerken in de Sint-Antoniusbaan en de Kwadestraat
Van 13 tot 19 oktober zijn er in de Kwadestraat en de Sint-Antoniusbaan al verschillende betonwerken uitgevoerd. Vanaf vandaag zijn deze afgerond en gaan de werken maandag verder in de tegengestelde richting op het andere baanvak. Omdat het beton moet uitharden, zal de hinder in beide straten uiterlijk duren tot 9 januari 2018.
oproep oorlogsveteranen 11 november
Ter ere van de herdenking van het einde van WO I lanceert het Regionaal Landschap de Voorkempen een oproep voor twee soorten oorlogsveteranen. Hebt u een (over)grootouder die een heldhaftig avontuur heeft meegemaakt in Zoersel tijdens WO I? Of weet u een boom in onze gemeente staan die mogelijk ouder is dan 100 jaar? Laat iets weten!
registratie van uw kat vanaf nu verplicht
Sinds 1 november moeten alle katten (voordat ze twaalf weken oud zijn en vóór elke verhandeling) geïdentificeerd worden via een chip en geregistreerd worden in de centrale databank ‘CatID’ van de Vlaamse Overheid. Dit kan via uw erkende dierenarts.
de burenpremie: voordelig BENOveren in groep
Wilt u een renovatie niet alleen aanpakken? Schrikt het technisch aspect van een verbouwing u af? Bent u niet thuis in de wereld van renovatiewerken? Dan is een collectief renovatietraject misschien iets voor u! Samen met minstens negen anderen uit uw buurt, wijk of gemeente pakt u een renovatie aan onder begeleiding van een professionele BENOvatiecoach.
combineer wandelen met culinair genieten
Het Land van Playsantiën staat meer en meer bekend voor de combinatie wandelen én culinair genieten. Vooral tijdens de koudere maanden is deze combinatie erg geliefd. Kies uit één van de vier wandelingen en laat u verleiden door het lekkere eten en het prachtige herfstlandschap.
vind vrijwillige knotters via nieuwe website: www.goedgeknot.be
Hebt u een knotboom, houtkant of hakhoutbosje? Dan kunt u, als u dat wenst, beroep doen op een knotter voor het onderhoud ervan. Hij of zij werkt gratis, in ruil voor het brandhout. Via de nieuwe website www.goedgeknot.be kunt u heel eenvoudig zo’n knotter vinden.
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Domein Martinus’
Op 19 september stelde de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Domein Martinus’ definitief vast. De opmaak van dit RUP was nodig om de bestaande activiteiten van Domein Martinus te bestendigen en het bedrijf voor de toekomst een aantal ontwikkelingsperspectieven te bieden.
Kamp C geeft u gratis duurzaam bouwadvies
Hebt u een prachtig stukje bouwgrond of uw droomhuis gevonden en staat u te popelen om uw bouw- of renovatieplannen vorm te geven? Sta dan eerst even stil bij de energiezuinigheid en de duurzaamheid van uw project. De adviseurs van Kamp C willen u daar graag bij helpen en adviseren.
nieuws uit de gemeenteraad: betaalbaar wonen
De gemeenteraad besloot op 25 april om de site ‘De Blokskens’ uit de Publiek-Private Samenwerking voor Halledorp te halen en over te dragen aan IGEAN Dienstverlening. Samen met hen wil het gemeentebestuur hier een project van betaalbaar wonen realiseren. In aansluiting hierop werd dinsdag een algemene afsprakennota rond woonprojecten goedgekeurd.
stand van zaken projecten Halledorp
Dat er heel wat beweegt in onze deelgemeente Halle, hoeven we u niet meer te vertellen. Het gemeentebestuur wil er onder meer de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv. We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten.
zwerfvuil en sluikstort blijven niet onopgemerkt
Stoort u zich ook zo aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen? Dan bent u zeker niet de enige. Samen met IGEAN en Lokale Politie Voorkempen nemen we dan ook graag deel aan de ‘handhavingsweek’, waarbij we een extra oogje in het zeil zullen houden om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan.
de recycle!-app door ons getest
Hoe zit het met het recyclagegedrag van de gemiddelde Vlaming? Radio 2 zocht, samen met OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), een antwoord op deze vraag tijdens het ‘Grote Afvalonderzoek’. Het verdict: de Vlaming is bewust bezig met afval sorteren en het ontbreekt de mensen ook niet aan goede wil. Helaas is er wel nog heel wat onwetendheid, waardoor er elke dag toch nog afval in de foute vuilniszak belandt.
Behaag ... Natuurlijk!
Ook dit jaar pakt Natuurpunt samen met de milieuraad en het gemeentebestuur uit met de ‘Behaag … Natuurlijk’-actie. Van 1 september tot 27 oktober 2017 kunt u weer tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten aankopen.
groepsaankoop dakisolatie
Wist u dat dertig procent van de warmte in uw woning kan verdwijnen via een slecht of niet-geïsoleerd dak? Hoog tijd dus om uw dak een extra isolatielaag te geven! Met de ‘groepsaankoop dakisolatie’ van IGEAN kunt u heel wat besparen.
hoera, (op)nieuw(e) school!
Deze morgen heeft u uw kleine spruit(en) alweer afgezet aan de schoolpoort. Voor velen was het geen dag te vroeg, voor anderen kon de vakantie niet lang genoeg duren. We wensen alle kinderen een fantastisch, leerrijk en vooral veilig schooljaar toe! Voor de scholieren in Halle is de dag alvast extra speciaal!
goed sorteren, kunt u leren
Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Dat is wat er in uw blauwe pmd-zak mag zitten. Zitten er andere zaken in, dan krijgt u in september mogelijk een medewerker van IGEAN aan de deur.
als eerste op de hoogte met BE-Alert
Bij een grote brand, een overstroming of een andere ramp in uw buurt, willen we u zo snel mogelijk kunnen verwittigen. BE-Alert zorgt ervoor dat u als eerste op de hoogte bent en meer informatie krijgt over wat u moet doen. Schrijf snel in!
werken rond nieuwe gemeentelijke basisschool Pierenbos
Op 1 september starten de leerlingen van gemeentelijke basisschool het schooljaar in hun gloednieuwe school. Het schoolgebouw zelf is op dat moment volledig afgewerkt, maar in de omgeving errond zijn er nog enkele werken nodig. In de maand september kunt u hier dus nog enige hinder van ondervinden.
'schakelt’ u dit jaar ook weer mee?
Op zondag 27 augustus wordt De Schakel, de fietshappening die u op de mooiste plekken van de Antwerpse Kempen brengt, weer georganiseerd. Zo kunt u mee ‘schakelen’ van Meersel-Dreef tot Veerle en van Mol-Rauw tot Vorselaar. Ook onze mooie gemeente zit in de route. Smeer uw benen in en spring op uw fiets.
geen plan-MER nodig vliegveld Malle
De Vlaamse Regering besliste in 2013 om 70 militaire domeinen - die niet meer gebruikt worden - een nieuwe bestemming te geven. Ook het militair domein met vliegveld in Oostmalle werd geselecteerd. Het gebied wordt binnenkort omgevormd naar een erfgoedlandschap, waar natuur, landbouw, recreatie en waterwinning hand in hand gaan. De Vlaamse Regering laat daarom een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (kortweg GRUP) opmaken, om de verschillende bestemmingen binnen het gebied vast te leggen.
Igean energielening | wijziging van de voorwaarden
In samenwerking met onze gemeente & ocmw staat Igean in voor het verstrekken van de Vlaamse energielening. Hierdoor kunt u energiebesparende werken aan uw woning uitvoeren met een goedkope of een renteloze lening. De voorwaarden voor deze lening worden vanaf 1 oktober aangepast.
koop uw rookmelders bij de gemeente
Heeft u rookmelders bij u thuis? Gemeente & ocmw Zoersel verkoopt, samen met Stichting Brandwonden, kwaliteitsvolle en betaalbare rookmelders aan haar inwoners. Want geloof ons: de rooklucht van een brand zal u waarschijnlijk niet op tijd wekken … integendeel!
stijging fietsdiefstallen uit tuinhuizen
De politie meldt ons dat meer en meer fietsen worden gestolen uit tuinhuisjes, bergplaatsen, losstaande garages … Er werden in de eerste maanden van dit jaar bijna dubbel zoveel van zo’n diefstallen genoteerd ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar.
doe alsof u thuis bent... en gooi uw afval niet op de grond
Niemand heeft graag een stort voor zijn deur. Gaat u mee voor een properdere gemeente? Laat dit zien in het straatbeeld en doe mee met de wedstrijd van ‘De Mooimakers’.
onkruidverdelging | geen glyfosaat voor particulieren
Met dit weertje groeit het wel, het onkruid. Alles op handen en knieën weghalen dan maar? Of toch maar snel een onkruidverdelger kopen? Bij dit laatste moet u opletten, want het gebruik van glyfosaat is nu verboden voor particulieren.
Kamp C geeft u gratis duurzaam bouwadvies
Hebt u een prachtig stukje bouwgrond of uw droomhuis gevonden en staat u te popelen om uw bouw- of renovatieplannen vorm te geven? Voor u naar uw architect sprint, denkt u best eerst na over de duurzaamheid van uw project. Doe beroep op het gratis advies van onze Kamp C adviseurs!
vergelijk de dienstverlening van energieleveranciers via ‘de Servicecheck’
Via de Servicecheck vergelijkt u heel makkelijk de dienstverlening van alle energieleveranciers in Vlaanderen met elkaar. U krijgt daarbij informatie over de contactgegevens, beloofde antwoordtermijnen, betaalmogelijkheden en eventuele bijkomende kosten voor herinneringsbrieven en afbetalingsplannen. Handig niet?
enkele voet- en fietspaden krijgen opknapbeurt
Goed nieuws voor de fietsers en wandelaars onder ons. Enkele voet- en fietspaden in onze gemeente worden deze zomer volledig heraangelegd!
doe mee aan de Grote Fietsenquête
Voor de provincie Antwerpen zijn de fietsostrades en het fietsknooppuntennetwerk belangrijke schakels in het fietsbeleid. Om dat fietsbeleid nog beter af te stemmen op uw wensen en noden, wil de provincie via een fietsonderzoek meer te weten komen over uw fietsverplaatsingen.
start ruiming van onze provinciale waterlopen
In onze gemeente onderhoudt de provincie Antwerpen verschillende waterlopen. De meeste provinciale waterlopen worden minstens één keer per jaar geruimd. Dit gebeurt in de periode tussen 15 september en 14 februari. Soms grijpt de provincie ook tijdens de zomer in.
Eandis ‘geenstroom’
U herkent het waarschijnlijk: u kijkt tv of strijkt een hemd en plots valt alle stroom uit. Eerst controleert u of er in een andere kamer van het huis nog wél elektriciteit is. En daarna gaat u uit het raam hangen: hebben de buren hetzelfde probleem? Voor dergelijke situaties heeft Eandis nu de applicatie “geenstroom” ontwikkeld.
betaalbaar wonen in ‘Het Klooster’
Een betaalbare nieuwe woning in Zoersel. Klinkt het als muziek in uw oren? Nog tot en met 19 juli 2017 kunt u zich kandidaat stellen voor een koopwoning met drie of vier slaapkamers en tuintje in het nieuwe woonproject ‘Het Klooster’ in Halle-Zoersel.
groepsaankoop groene stroom
In onze nieuwsbrief (26 mei 2017) las u al dat de provincie Antwerpen een groepsaankoop voor zonnepanelen organiseert. Vanaf 1 juli kunt u zich ook inschrijven voor een groepsaankoop groene energie.
afvalophaling bij warm weer
Het zeer warme weer bemoeilijkt het uitvoeren van zwaar werk, zoals de afvalinzameling. Extreme weersomstandigheden vragen dan ook om gepaste maatregelen. Bij zeer warm weer kan de ophaling van het afval ’s morgens vroeger starten. Zet uw afval dus vanaf nu tot eind augustus zeker de avond voordien - ten vroegste om 19 uur - buiten!
hittegolf | een heet onderwerp
Het was puffen deze week! Hopelijk hebt u het hoofd koel kunnen houden en hebben we de ergste zweetbuien achter de rug. Het onderwerp is echter nog niet van tafel. Even een toelichting over het verbod op waterverspilling, het huidige brandgevaar (code rood!) en de zorg voor onszelf en anderen tijdens hete dagen.
vogelgriep | twee nieuwe besmettingen bij hobbyvogels
Er zijn opnieuw besmettingen met vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij twee hobbyhouders in de provincies Luxemburg en Henegouwen. Als gevolg geldt er sinds woensdag in heel het land een verbod op verkoop van pluimvee op openbare markten en zijn alle verzamelingen met pluimvee verboden.
dubbel glas en dakisolatie | verplicht in elke (huur)woning vanaf 2020
Verhuurt u een woning waarin dakisolatie of dubbel glas ontbreekt? Dan loopt u kans dat uw eigendom vanaf 2020 ongeschikt is voor de huurmarkt. Dat is een gevolg van het ‘Renovatiepact’ van de Vlaamse overheid.
veranderen van energieleverancier is gratis
16 procent van de Vlamingen denkt dat ze bij het veranderen van elektriciteits- en aardgasleverancier een verbrekingsvergoeding moeten betalen. Niets is minder waar! Veranderen van leverancier is gratis. En uw nieuwe leverancier regelt alle papierwerk met uw huidige leverancier.
zes gemeenten ondertekenen samenwerkingsovereenkomst rond woonbegeleiding
Op 29 mei ondertekenden de ocmw’s en gemeenten van Zoersel, Malle, Schilde, Wijnegem, Wommelgem en Zandhoven een samenwerkingsovereenkomst rond woonbegeleiding. De gemeenten doen hiermee een extra inspanning om voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid een geschikte woning te vinden én te houden. © foto Dirk Van der Wijden
groepsaankoop zonnepanelen
Zijn zonnepanelen nog wel interessant nu er geen subsidies meer zijn en u moet betalen om elektriciteit op het net te plaatsen? Zeker, want de prijs van zonnepanelen is sterk gedaald en ook de elektriciteitsprijs is opnieuw gestegen. De provincie Antwerpen wil met deze groepsaankoop haar inwoners maximaal ondersteunen om toch in groene elektriciteit te investeren.
géén taxusinzameling 2017
Sinds 2008 snoeien we met zijn allen gewillig onze taxushagen en doneren we het snoeisel voor de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen kanker. De inzamelende organisatie ‘Vergroot de Hoop’ laat nu weten dat ze in 2017 geen inzamelactie kunnen organiseren.
loslopende honden
loslopende honden 26/05/2017
U merkt het. Het zijn al heerlijke dagen geweest om met uw hond buiten te vertoeven! Doet u dan ook stiekem zijn leiband los, zodat hij eens goed kan rondrennen? Dit is echter niet voor iedereen even leuk. Want wist u dat er de laatste weken al heel wat lopers gebeten werden door loslopende honden? Laat het u en uw hond niet overkomen!
energiezuinige woning met een renovatie-audit
Is uw woning klaar voor de volgende 30 jaar? Bent u aan renoveren toe? Weet u niet hoe u eraan moet beginnen? Een renovatie-audit helpt u om te kiezen voor de juiste energiebesparende maatregelen.
wegen- en rioleringswerken rondom de nieuwe school
Volgende week staan er enkele wegen- en rioleringswerken op de planning rondom de nieuwe gemeentelijke basisschool in Halle.
my Bikeworld | uw fietsdroom
Bent u iemand die erg kan genieten van een fietstochtje? Of fietst u elke dag ijverig naar het werk? Dan komt u beslist situaties tegen waarin u denkt: “Dit is voor een fietser moeilijk of gevaarlijk.” Begint u dan ook meteen te fantaseren over hoe het beter kan? Met de website van My Bikeworld kunt u dit (letterlijk) aankaarten en de fietsinfrastructuur voor iedereen helpen verbeteren.
zijn uw zonnepanelen al gemeld?
Het gaat opnieuw goed met de populariteit van zonnepanelen in Vlaanderen. Vandaag zijn er zo’n 275.000 trotse eigenaars van een zonnepaneel-installatie in Vlaanderen. Wist u trouwens dat u uw zonnepanelen moet aanmelden bij uw netbeheerder? Dit is niet alleen omwille van een correcte netvergoeding. Het is ook echt belangrijk voor de veiligheid en de goede werking van het distributienet.
Zoersel stapt over naar regio noord
Op 2 mei 2017 stappen we met ons recyclagepark in ‘regio noord’ van Igean. Concreet betekent dit dat u vanaf die dag met uw afval ook terecht kunt in de andere recyclageparken van regio noord. Bovendien betaalt u overal dezelfde prijs.
Halle-Dorp: de verbindingsweg en De Blokskens
De bouw van de nieuwe school zit in de afwerkingsfase. Maar ook enkele andere projecten in Halle-Dorp krijgen al vorm. In de gemeenteraad van 25 april werd de ontwikkeling van de sites ‘nieuwe verbindingsweg’ (tussen de Halmolenweg en Halle-Velden) en ‘woonontwikkeling De Blokskens’ unaniem goedgekeurd.
eerste CNG-voertuig in Zoersel
Gisteren (donderdag 20 april) werd de eerste CNG-wagen in ons wagenpark officieel ingehuldigd door schepenen Luc Kennis (schepen onderhoud infrastructuur) en Koen Paredaens (schepen milieu). Met de aankoop zetten we onze eerste stappen richting een duurzamer wagenpark.
week van de bij | de bij op restaurant
Van 28 mei tot 4 juni geven we extra aandacht aan onze zoemende vriend ‘de bij’. Deze ‘Week van de Bij’ is nog niet voor morgen, maar u kunt er nu al voor zorgen dat uw tuin een waar restaurant wordt, waar de bijen binnen een paar weken van kunnen genieten.
zonnekaart: is uw dak geschikt voor zonnepanelen?
Vorige week lanceerde de Vlaamse Regering haar langverwachte ‘zonnekaart’. Hiermee kunt u nakijken hoe geschikt uw woning is voor het gebruik van zonne-energie. Voor gebouwen met een goede score wordt bovendien automatisch de kosten en opbrengsten berekend. Zeer handig dus!
vernieuwing urnenmuur in Halle
Op de begraafplaats van Halle maakt de oude urnenmuur plaats voor een onderhoudsvriendelijkere versie. Dit doen we in het kader van de vergroening van de begraafplaats.
pps Halle | stand van zaken
De bouw van de school schiet goed op. De meiboom is geplant wat betekent dat het hoogste punt bereikt is en de ruwbouw klaar is. Het fijne metselwerk is af en bijna alle ramen en deuren zijn geplaatst. Met de afwerking ziet u de vormgeving en komt het echte beeld van de nieuwe school tevoorschijn.
het wooninfopunt is er voor u
Hebt u vragen over (sociaal) wonen? Blijf er niet mee zitten en kom naar het wooninfopunt (WIP) in het administratief centrum. Wij helpen u graag verder!
Wat vindt u van uw gemeente?
De Vlaamse overheid en het gemeentebestuur willen graag weten hoe u over uw gemeente en uw buurt denkt. Is het bijvoorbeeld prettig wonen in uw buurt? Is er genoeg groen? Wat vindt u van uw woning? Doe mee aan de enquête en laat van u horen!
voorkom metaaldiefstallen op begraafplaatsen
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken meldt een toename van metaaldiefstallen op begraafplaatsen. We geven u daarom graag enkele preventiemaatregelen mee om zulke diefstallen te voorkomen.
ophokplicht versoepeld sinds 1 maart
Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelde het Voedselagentschap sinds woensdag enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen voor situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Deze versoepelingen kwamen er na een nieuwe risicoanalyse.
‘groen’ lachen met De Smoestuinier
Tuiniert u al pesticidenvrij, maar kreeg u uw buur nog niet overtuigd? Dan snelt Low Impact Man Steven Vromman u te hulp. In zijn ecocomedyshow ‘De Smoestuinier’ gaat hij samen met u op zoek naar de smoezen over waarom zoveel mensen nog schadelijke pesticiden gebruiken. En hij komt met oplossingen!
laagdrempelige subsidies voor het platteland | LEADER
Hebt u voor onze gemeente (of regio) een goed idee rond landbouw- en natuureducatie, het vrijwaren en ontwikkelen van de open ruimte of armoede en kwetsbaarheid op het platteland? Dan maakt u kans op een ‘LEADER’-toelage tot maximaal 100.000 euro voor een periode van 2 jaar (goed voor maximaal 65% van de totale projectkost).
Dagen Zonder Vlees | schrijf in!
Zin in een nieuwe uitdaging nu de alcoholvrije maand februari ten einde loopt? Doe dan mee met Dagen Zonder Vlees en daag uzelf uit om 40 dagen minder vlees en vis te eten. Meedoen kan al vanaf één dag per week. De actie loopt van 1 maart tot 15 april.
wonen in het woonproject ‘Het Klooster’
Naast 45 betaalbare bouwgronden werd er in het woonproject ‘Het Klooster’ ook een zone gereserveerd voor het realiseren van sociale huur- en koopwoningen. Nu deze woningen bijna klaar zijn, kunnen potentiële nieuwe bewoners zich alvast kandidaat stellen.
waterprobleem in Halle onder controle
In januari kreeg de zone tussen de Lage Weg en de Berkemei heel wat water te slikken, met wateroverlast tot gevolg. Onze medewerkers deden er – samen met de dienst Waterbeleid van provincie Antwerpen – ondertussen alles aan om het probleem op te lossen en in de toekomst te vermijden.
goedkope leningen woningfonds
Ondanks de huidige lage rentevoeten voor hypothecaire leningen slagen sommige jonge gezinnen of alleenstaanden er nog altijd niet in een eigen woning te kopen. Met de voordelige woonkredieten van het Vlaams Woningfonds kan het wél.
vakantiewerk: wie zoekt, die vindt
Gemeente & ocmw zoekt jobstudenten en monitoren tijdens de maanden juni, juli en augustus. Alle info over inleverdata van je kandidatuur, diplomavereisten, jobinhoud, inlichtingen en kandidaatformulieren vind je op www.zoersel.be/vacatures. Snel solliciteren is de boodschap!
20 kinderen op zoek naar gastgezin tijdens de zomermaanden
Euro-Children zorgt elk jaar voor een vakantie van een viertal weken bij Vlaamse gastgezinnen voor kinderen uit probleemgebieden in Europa. Zij verwelkomen dit jaar ongeveer 40 kinderen, waarvan 20 die voor de eerste maal komen. Van deze laatsten zijn er 8 uit het zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl, en 6 uit Kroatië en Bosnië & Herzegovina en 6 uit Slovakije.
zwerfvuilactie | opruimweekend
Op 31 maart, 1 en 2 april gaan we weer met z’n allen op jacht naar rondslingerende peuken, blikjes, flessen ... Wilt u ook graag helpen? Trommel dan nog wat buren of vrienden op om samen een deel van Zoersel zwerfvuilvrij te maken.
ophokplicht pluimvee in het hele land
Op 1 februari 2017 werd een vogelgriepvirus vastgesteld bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Daardoor werden de maatregelen tegen vogelgriep sinds deze week opgekrikt. De maatregelen gelden voor het hele land.
een centraal onthaalpunt | Lokale Politie Voorkempen verhuist
In februari verhuist Lokale Politie Voorkempen de meerderheid van haar diensten naar het nieuwe complex in Brecht. U hoeft zich echter geen zorgen te maken. U kunt nog steeds terecht in de politiepost in het administratief centrum.
gratis huisvuilzakken vanaf 30 januari
Ook dit jaar kunt u weer bij ons terecht voor een nieuwe reeks gratis huisvuilzakken. U ontvangt per officieel inwonend gezinslid vier huisvuilzakken, gebaseerd op de gezinssituatie van 1 januari 2017.
Is uw verwarming in orde?
Verwarmt u uw huis met een centraal verwarmingstoestel? Laat dan zeker uw ketel jaarlijks of tweejaarlijks nazien door een erkend technicus. Dit is niet alleen wettelijk verplicht, maar zo verwarmt u uw huis op een veilige, zuinige én milieuvriendelijke manier. Dus minder kans op CO-vergiftiging en schouwbrand, minder kans op pannes en een lager verbruik.
gemeentelijke strooiploeg staat paraat
2017 is gestart met ijzel en sneeuw, en de weerman voorspelt nog meer voor deze week. Onze gemeentelijke dienst onderhoud infrastructuur houdt het weerbericht nauwlettend in het oog en staat paraat om te strooien.
energiepremies aangepast in 2017
Vanaf 2017 zullen de energiepremies in Vlaanderen er heel anders uitzien. Verschillende individuele premies worden geleidelijk afgebouwd, maar wie verschillende investeringen combineert in een 'totaalrenovatie' kan nog wel rekenen op een bonus tussen 1250 en 4750 euro.
helpt u de straat mee proper te houden tijdens het nieuwjaarszingen?
Het nieuwjaarszingen, waarbij honderden kindervoetjes van deur tot deur gaan om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen, is een hartverwarmende traditie in onze gemeente. Hoewel er elk jaar heel wat inspanningen gedaan worden om de straten proper te houden, liep het vorig jaar toch nog fout. Let u er dus mee op dat het afval niet op de straat belandt?
toelating nodig voor vuurwerk in Zoersel
Vuurwerk is duur, gevaarlijk en hinderlijk voor de omgeving. Het heeft nog al te vaak woningbranden en/of zwaargewonde brandwondenpatiënten tot gevolg. Het geknal betekent ook voor dieren, en hun baasjes, heel wat ellende! Daarom is gemeente & ocmw Zoersel er geen voorstander van. Is vuurwerk afsteken voor u toch onlosmakelijk verbonden met het inzetten van het nieuwe jaar? Doe het dan vooral doordacht én met toelating.
stand van zaken werken Turnhoutsebaan N12 Schilde
De werken aan de Turnhoutsebaan (N12) in Schilde vorderen goed. De aannemer rondt fase 1b stilaan af en hoopt daar eind januari mee klaar te zijn. Meteen erna start fase 2, nl. de herinrichting van het kruispunt Turnhoutsebaan-Liersebaan.
heeft uw bromfiets al een nummerplaat? meteen doen!
Sinds 31 maart 2014 moeten nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven en een nummerplaat dragen. Deze verplichting geldt voor alle bromfietsen die reeds voor deze datum in het verkeer circuleerden.
guerilla-actie in de bib | vriend van de thermostaat
Door bewuster te verwarmen, kunt u heel wat energie en centen besparen. Uw thermostaat optimaal instellen is daarbij zeker de moeite. Leer er op woensdag 7 december alles over in de bibliotheek van Zoersel!
Zoersel en Bohicon ondertekenen samen het burgemeestersconvenant
Eind mei van dit jaar onderschreef onze burgemeester Liesbeth Verstreken, in naam van gemeente & ocmw Zoersel, al een engagementsverklaring om zich in te zetten voor de 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Op 21 november volgde de logische volgende stap, en werd het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie - zoals beslist op de gemeenteraad van september - ook daadwerkelijk ondertekend.
uitbreiding mogelijk dankzij RUP
Zowel tennisclub Den Otter als Domein Martinus hebben plannen om uit te breiden. Om dit mogelijk te maken, mits bepaalde voorwaarden, werd voor beide initiatieven een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt.
een eigen woning kan wél met het Vlaams Woningfonds
Ondanks de huidige lage rentevoeten voor hypothecaire leningen slagen sommige jonge gezinnen of alleenstaanden er nog altijd niet in een eigen woning te verwerven. Met de voordelige woonkredieten van het Vlaams Woningfonds kan het wél.
gezonde lucht in uw woning: daar zorgt u mee voor!
Als u uw woning ventileert, zorgt u voor frisse lucht in huis. Maar waarom is dat zo belangrijk? Wanneer u niet voldoende ventileert, stapelen vocht en giftige stoffen zich snel op. Dat kan niet enkel zorgen voor schimmel, condensatie op de ramen en onaangename geurtjes … maar het kan ook gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.
de moestuinwijzer is er
Oost west, eigen groenten zijn het best. Groenten vers uit de tuin, daar kan niets tegenop. Deze brochure van 52 pagina's legt uit hoe u begint met een eigen moestuin.
op stap via de grote routepaden
Iedereen die met wandelen van ver of dichtbij iets te maken heeft, kent ze wel. De wit-rode streepjes die u begeleiden langsheen de mooiste landschappen en historische sites in heel Vlaanderen - inclusief in Zoersel - én ver daarbuiten. Geen seizoen beter om de grote routepaden te gaan verkennen, dan in de herfst!
energiearmoede, de harde realiteit
Hebt u de verwarming al eens uit laten staan omdat u schrik had voor de energiefactuur die zou volgen? Jammer genoeg is dat voor veel mensen de harde realiteit, en daarom ook meteen ons thema tijdens de week van de armoede dit najaar.
nieuwe tool ‘Geen Stroom!’ biedt oplossing bij stroomuitval
Eandis, uw netbeheerder, stelt een nieuwe mobiele toepassing voor: ‘Geen stroom!’. Deze toepassing helpt u om zelf de elektriciteit weer in te schakelen als de stroom thuis uitvalt. Ook vermijdt Eandis hierdoor extra kosten voor telefonische oproepen en nutteloze interventies.
lichtplan geëvalueerd
Het juiste licht op de juiste plaats, op het juiste moment en in de juiste mate. Dat is de bedoeling van de aanpassingen aan de openbare verlichting die de afgelopen maanden werden gedaan in het kader van het regiomasterplan. De uitgevoerde aanpassingen werden intussen geëvalueerd en, tegen eind oktober, waar nodig bijgestuurd.
een groener erepark op begraafplaats in Sint-Antonius
U hebt het misschien gemerkt, op het kerkhof in Sint-Antonius zijn er al een tijdje werken aan de gang. Bedoeling is om het erepark van de begraafplaats te vergroenen, en dus maken de kiezelpaadjes en het liggend gedeelte van de grafsteen plaats voor gras. De rechtopstaande kopstukken blijven uiteraard behouden.
nieuws uit de gemeenteraad: Stan Bartholomeeussen verlaat politiek – ondertekening burgemeestersconvenant
Na vele jaren van engagement voor en in de gemeente Zoersel heeft Stan Bartholomeeussen (Open VLD) besloten de politiek vaarwel te zeggen en te stoppen als gemeenteraadslid. Stan maakte maar liefst 28 jaar deel uit van dat Zoerselse politieke leven.
energiepremies veranderen in 2017
Vanaf 2017 zullen de energiepremies in Vlaanderen er heel anders uitzien. Verschillende individuele premies worden geleidelijk afgebouwd, maar wie verschillende investeringen combineert in een 'totaalrenovatie' kan dan weer rekenen op een bonus tussen 1.250 en 4.750 euro.
dode of verloren katten? enkele gouden tips
We merken dat er op sociale media vaak uiteenlopende berichtjes worden gepost over poezen of andere dieren. Soms gaat het om de zoektocht naar een verloren diertje, iemand anders maakt melding van een aangereden poes in de berm en een derde krijgt bezoekjes van een zwerfkat. Wij geven u hierover de volgende tips mee.
ruiming provinciale waterlopen gestart
De ruiming van de provinciale waterlopen in Zoersel is gestart, zo meldt de dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen. Het gaat hier niet over de kleine baangrachten, maar de (net) iets grotere waterlopen die heel belangrijk zijn voor de afvoer van het regenwater in onze gemeente. De meeste provinciale waterlopen worden minstens één maal per jaar geruimd.
goed sorteren, kunt u leren
Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Dat is wat er in uw blauwe PMD-zak mag zitten. Zitten er andere zaken in, dan krijgt u in september mogelijk een jobstudent van IGEAN aan de deur.
leg uw tuin aan met ‘Behaag... natuurlijk’
Hebt u plannen om uw tuin (her)aan te leggen? Dan kunt u nog tot en met 21 oktober tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen bomen, struiken - en sinds dit jaar ook zaad voor bloemenweiden - aankopen, en dit dankzij de actie ‘Behaag… natuurlijk’ van Natuurpunt.
fietsplezier verzekerd met De Schakel!
Op zondag 28 augustus wordt De Schakel, de fietshappening die u op de mooiste plekken van de Antwerpse Kempen brengt, weer georganiseerd. Zo kunt u mee ‘schakelen’ van Meersel-Dreef tot Veerle en van Mol-Rauw tot Vorselaar. Ook onze mooie gemeente zit in de route. Spring dus gauw op uw fiets!
vriend van de thermostaat
Dit najaar zetten heel wat Antwerpse gemeenten, samen met de provincie, in op ‘optimaal verwarmen’. Want door bewuster te verwarmen, kunt u heel wat energie besparen. Om iedereen hier attent op te maken, zijn wij op zoek naar enkele vrijwilligers die geïnteresseerde inwoners tips op maat willen geven en hen helpen bij het optimaal instellen van hun verwarming.
gezocht: vrijwilliger met stevige stapschoenen
Onder impuls van de milieuraad, en samen met de vzw Trage Wegen en Regionaal Landschap de Voorkempen, werkten we in 2007 een gedetailleerd overzicht uit van de trage wegen - bestemd voor wandelaars, fietsers, ruiters … - in Halle. Dat overzicht resulteerde, na uitgebreid overleg, in een concrete toegankelijkheidsregeling voor de Halse Bossen.
kappingen park Halle Hof starten weldra
Park het Halle Hof is één van de groene longen van onze gemeente. Menig Zoerselaar gaat er met veel plezier wandelen, lopen, fietsen, picknicken ... Om dit alles te kunnen behouden, zijn beheerwerken echter noodzakelijk. Eind augustus/begin september start de aannemer met de uitvoering van de geplande werken. Schrik niet, want die zullen vrij drastisch en confronterend zijn.
draag mee zorg voor een stukje berm
Kunt u ook zo genieten van een wandeling of een fietstochtje in onze mooie gemeente? Vindt u het dan ook zo jammer wanneer u zwerfvuil tegenkomt langs de kant van de weg? U kunt er iets aan doen! Word bermmeester en help ons in de strijd tegen zwerfvuil.
Wat met uw huisdier als u op reis gaat?
Neemt u uw huisdier mee op vakantie? Of zorgt u voor opvang in een pension of bij vrienden of familie? De dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid zet een aantal mogelijkheden op een rijtje.
Stichting ‘Vergroot de Hoop’ moet gratis snoeiservice stopzetten
Met de gratis snoeidienst van Vergroot de Hoop sloeg u twee vliegen in één klap: uw taxushaag werd gratis gesnoeid én u steunde de strijd tegen kanker. Maar er is ook een keerzijde. Omdat er meer en meer illegale snoeiers opduiken, moet de stichting de snoeiservice deze zomer echter stopzetten.
eten met streken en culinaire fietstochten
Gek van culinaire verwennerijen en/of benieuwd naar heerlijke streekgebonden producten? Combineert u deze lekkernijen nog het liefst met een fietstochtje door het groen? Dan heeft het Land van Playsantiën deze zomer heel wat fijne uitstapjes voor u in petto.
wespen binnenkort meer zichtbaar
De zomer loopt al een tijdje en binnenkort, als het fruit van de bomen valt, worden de wespen weer actiever. U moet die beestjes niet uitdagen, maar soms zijn ze echt wel met te veel. We gingen te rade bij het brandweerkorps van Zoersel.
fietstocht 'Fair Trade Ecocyclo Zandhoven-Zoersel’
Gaat u graag een (serieus) toertje fietsen? Maak dan op zondag 24 juli samen met ons kennis met de gloednieuwe ‘Fair Trade Ecocyclo Zandhoven-Zoersel’, een fietstocht van 27 km door onze drie deelgemeenten die u via aangename wegen laat kennismaken met fair trade en/of lokale, duurzame voeding.
bomen in zicht, ontdek het parkdomein van pc Bethanië
Komt u wel eens in het groene parkdomein van het psychiatrisch centrum Bethanië? Dan is nú het uitgelezen moment! Onder het motto 'aandacht maakt alles mooier' wil het natuuratelier van het psychiatrisch centrum u namelijk uitnodigen voor een heuse 'bomenwandeling' op hun domein, waarbij ze u langsheen heel wat speciale, diverse bomen leiden.
milieudienst
administratief centrum
Handelslei 167, 2980

  Δ melding processierupsen 
  Δ melding wespennest
  Δ online afvalkalender