A  A  A  A 
en de cultuurprijs 2012 gaat naar... (03/01/2013)

Zoals elk jaar boog onze cultuurraad zich ook dit jaar over een reeks kandidaten voor de cultuurprijs 2012. Voor het eerst ging de prijs niet naar één maar naar twee laureaten, meer bepaald Jules Bastijns en Leo Cautereels. "Zonder hen zou het culturele leven in Zoersel niet zijn wat het nu is", zo luidde de motivering van de cultuurraad.


sociaal en maatschappelijk geëngageerd
Jules Bastijns is al op vrij jonge leeftijd sociaal en maatschappelijk geëngageerd. Als 16-jarige snaak is hij leider van de ‘Jong KAJ’, waar hij instaat voor de wekelijkse bijeenkomsten op zaterdagavond. In 1969, Jules is dan 23 lentes jong, richt hij mee de Davidsfondsafdeling in Sint-Antonius op. Hier krijgt hij definitief de cultuurmicrobe te pakken. Na het ontslag van Hugo Sebreghts wordt hij, en dit voor maar liefst bijna 40 jaar lang, voorzitter van de afdeling. Vanuit deze functie heeft hij het culturele leven in Sint-Antonius sterk weten te beïnvloeden en te leiden. 

redder van het Zoerselbos
Ook geboren en getogen Hallenaar Leo Cautereels levert nog steeds een belangrijke bijdrage om cultuur - in de ruimste zin van het woord - in onze gemeente te stimuleren, met bescherming van erfgoed en natuur als uitgangspunt. Zijn belangrijkste strijd leverde hij voor het behoud van het Zoerselbos. Samen met de vereniging ‘Vrienden van het Zoerselbos’, waarvan Leo de eerste voorzitter was, slaagt hij er in 1985 in om het Zoerselbos definitief te laten beschermen als waardevol landschap. In 1993 opent dan de Kempische boerenbloementuin de deuren, gevolgd door het eigenlijke bezoekerscentrum in mei 1999 - vandaag de dag nog steeds het pronkstuk van de vereniging.

meer info: bel 03 2980 7 13, mail naar of lees het uitgebreidere artikel in het Zoersel magazine van januari.