A  A  A  A 
Nieuws rond verkiezingen
Zoersel kiest
Het was moeilijk om er naast te kijken de afgelopen week: de lokale verkiezingsuitslagen. Wat onze gemeente betreft werd N-VA de sterkste partij met 35,67 % van de stemmen, goed voor twaalf zetels in de Zoerselse gemeenteraad. Zij werden met 28,6 % gevolgd door CD&V, die daarmee negen zetels in de gemeenteraad behoudt. In 2006 was het kartel N-VA/CD&V in Zoersel samen goed voor elf gemeenteraadszitjes.
druk uw stempel op uw provincie en win een iPad
Op 14 oktober moet u gaan stemmen. Maar voor wie? "Voor de gemeenteraad, uiteraard." En voor wie nog? Dit antwoord blijven velen schuldig. U moet ook stemmen voor de provincieraad (en burgers van de stad Antwerpen ook voor de districtsraad). Logisch misschien dat velen dit niet meteen weten. De provincie is niet zo gekend ...
gemeenteraadsverkiezingen 2018
Op zondag 14 oktober 2018  is het weer zover. Dan trekken we met z’n allen naar de stembus voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. We frissen uw geheugen even op over hoe de gemeenteraadsverkiezingen precies in zijn werk gaan.

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:
 • gemeentelijke verkiezingen 
 • provinciale verkiezingen
 • Vlaamse verkiezingen
 • federale verkiezingen
 • Europese verkiezingen 

Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen altijd samen. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vinden samen plaats, dit jaar dus op 14 oktober. Op die dag kunt u leden van gemeente- en provincieraad kiezen.

stemplicht
Om als kiezer te mogen stemmen, moet u aan vier voorwaarden voldoen:

 1. Belg zijn
  (ten laatste op de dag van het afsluiten van de kiezerslijsten - 1 augustus 2018)
 2. ten minste 18 jaar zijn (ten laatste op de dag van de verkiezing - 14 oktober 2018)
 3. niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht
  (omwille van een veroordeling of onbekwaamverklaring - ten laatste op de dag van de verkiezing - 14 oktober 2018)
 4. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Zoersel
  (ten laatste op de dag van het afsluiten van de kiezerslijsten - 1 augustus 2018)

In België bestaat stemplicht. Wanneer u aan deze vier voorwaarden voldoet, bent u verplicht om te komen stemmen. Als niet-Belg kon u zich tot eind juli registreren om te mogen stemmen. Eens geregistreerd, hebt u ook stemplicht, ook in de toekomst. Niet-Belgen mogen niet deelnemen aan de provincieraadsverkiezingen.

waar moet u stemmen?
Zoersel heeft vier kieslocaties, die op hun beurt verschillende stembureaus tellen.

 • Halle
  • in gemeentelijke basisschool Pierenbos (Halmolenweg 3)
 • Sint-Antonius
  •  in de gemeentelijke basisschool Beuk & Noot (ingang via Achterstraat of Ter Beuken)
  •  of in het administratief centrum (Handelslei 167)
 • Zoersel
  • in de gemeentelijke basisschool de Kiekeboes (ingang via Kerkstraat of Mie Manstraat)

Op uw oproepingskaart leest u in welk stembureau u moet stemmen. Neem die kaart en uw identiteitskaart mee naar dat stembureau. Alle stembureaus zijn open van 8 tot 15 uur. Bent u een rolstoelgebruiker, dan kunt u in élk bureau van uw opgegeven kieslocatie uw stem uitbrengen.

wanneer krijgt u uw oproepingskaart?
Eind september ontvangt u uw oproepingskaart, waarop u uw kieslocatie en het nummer van uw stembureau terugvindt. Hebt u 8 oktober nog geen oproepingskaart ontvangen? Contacteer dan onze dienst bevolking & verkiezingen.

wat als u zelf niet kunt stemmen?
Verblijft u de dag van de verkiezingen in het buitenland, moet u werken, bent u ziek ...?  Dan kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand anders een volmacht te geven. Dit heet: stemmen bij volmacht.

 • stemmen bij volmacht
  In dit geval duidt u een andere kiezer aan die in uw plaats mag stemmen. U vult daarvoor een volmachtformulier in. In elk van deze gevallen zorgt u ook voor de nodige bewijzen of attesten van uw werkgever, arts, inrichting, instelling …  Bij een volmacht gelden er een aantal voorwaarden en regels waaraan u moet voldoen. U vindt de voorwaarden en meer informatie op www.vlaanderenkiest.be
   
 • liever geen volmacht of te laat om dit nog te regelen
  U bent verplicht om te gaan stemmen. Brengt u uw stem niet uit, ook niet via een volmacht, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De rechtbank bepaalt dan welke boete u krijgt als u wordt vervolgd. U kunt de reden waarom u niet deelnam, met de nodige verantwoording, wel meedelen aan de vrederechter. Als hij, in overeenstemming met de procureur des Konings, uw redenen gerechtvaardigd vindt, stelt hij geen vervolging in. Lees hier meer over de regels en wat u moet doen als u liever geen volmacht geeft of te laat bent om dit nog te regelen.

oefenen
In onze gemeente kunt u digitaal stemmen. Wilt u graag een keer oefenen op een stemcomputer? Dat kan op dinsdag 2 oktober op de Zoerselse markt. Nadien staan de oefencomputers (tot en met 10 oktober) opgesteld in de bibliotheken van Halle en Zoersel en in het administratief centrum inSint-Antonius.

meer weten?
Neem contact op met onze dienst bevolking & verkiezingen op het nummer T 03 2980 0 00 of mail naar . Neem daarnaast zeker eens een kijkje op www.vlaanderenkiest.be, hier kunt u terecht voor alle informatie over de verkiezingen.

bevolking & verkiezingen
bevolking & verkiezingen
administratief centrum
Handelslei 167, 2980 Zoersel