A  A  A  A 
Nieuws rond afval
niet langer gratis huisvuilzakken
Het principe ‘de vervuiler betaalt’, dat is opgenomen in de Vlaamse wetgeving, is een van de algemene uitgangspunten van het afvalbeleid. Op basis daarvan besloot het gemeentebestuur deze week om niet langer gratis huisvuilzakken te voorzien.
sorteren kunt u leren
sorteren kunt u leren 11/12/2018
U staat voor uw gft-bak en vraagt zich af of u de resten op uw bord er wel mag inkieperen. Of u twijfelt of u die versleten trui wel in de zak voor de textielophaling mag steken. Deze situaties kent iedereen wel. De sorteerregels zijn niet altijd even helder, maar daar werd iets aan gedaan. Vanaf januari 2019 wordt gft en textiel sorteren alvast iets makkelijker.
maak deel uit van ‘s werelds grootste burgeractie
Op 15 september 2018 vindt World Cleanup Day plaats. Dan ondernemen miljoenen mensen in 150 landen actie tegen zwerfvuil om samen, op één dag, onze planeet proper(der) te maken. Doet u mee?
afvalophaling bij warm weer
Door het warme weer zal de ophaling van het afval ’s morgens vroeger starten. Zet uw afval dus de avond voordien - ten vroegste om 19 uur - al buiten!
gemeente & ocmw Zoersel sluit aan bij Statiegeldalliantie
Als één van de eerste Vlaamse gemeenten hebben wij, gemeente & ocmw Zoersel, beslist om aan te sluiten bij de zogenaamde Statiegeldalliantie. Dit betekent dat wij vragende partij zijn om statiegeld in te voeren op plastic flessen en blikjes, om op die manier het zwerfvuil fel terug te dringen.
hevige wind zorgt voor problemen
De glasophaling in Sint-Antonius wordt verdergezet. Haal uw lege glasbak wel zo snel mogelijk terug binnen. Gaat uw (half)volle bak vliegen? Dan haalt u hem best binnen. Let wel, er wordt geen bijkomende ophaling georganiseerd.
problemen afvalophaling omwille van winterweer
Begin deze week veroorzaakte het winterweer heel wat problemen bij de inzameling van uw huisvuil (restafval - bordeaux zak) en pmd (blauwe zak). Intercommunale IGEAN, die voor ons de afvalophaling regelt, trachtte in zoveel mogelijk straten de ophaling rond te krijgen. Dit was echter niet overal meer op een veilige en verantwoorde manier mogelijk. Bijgevolg werden een aantal straten niet bediend omwille van de gladheid en omdat hevige sneeuwbuien het onverantwoord maakten om nog verder te rijden.
afvalophalingen stopgezet omwille van winterweer
Intercommunale IGEAN laat weten dat de afvalophalingen van maandag 11 en dinsdag 12 december zijn stopgezet omwille van het winterweer. Het gaat om het ophalen van pmd en restafval in de drie deelgemeenten.
de recycle!-app door ons getest
Hoe zit het met het recyclagegedrag van de gemiddelde Vlaming? Radio 2 zocht, samen met OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), een antwoord op deze vraag tijdens het ‘Grote Afvalonderzoek’. Het verdict: de Vlaming is bewust bezig met afval sorteren en het ontbreekt de mensen ook niet aan goede wil. Helaas is er wel nog heel wat onwetendheid, waardoor er elke dag toch nog afval in de foute vuilniszak belandt.
doe alsof u thuis bent... en gooi uw afval niet op de grond
Niemand heeft graag een stort voor zijn deur. Gaat u mee voor een properdere gemeente? Laat dit zien in het straatbeeld en doe mee met de wedstrijd van ‘De Mooimakers’.
afvalophaling bij warm weer
Het zeer warme weer bemoeilijkt het uitvoeren van zwaar werk, zoals de afvalinzameling. Extreme weersomstandigheden vragen dan ook om gepaste maatregelen. Bij zeer warm weer kan de ophaling van het afval ’s morgens vroeger starten. Zet uw afval dus vanaf nu tot eind augustus zeker de avond voordien - ten vroegste om 19 uur - buiten!
géén taxusinzameling 2017
Sinds 2008 snoeien we met zijn allen gewillig onze taxushagen en doneren we het snoeisel voor de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen kanker. De inzamelende organisatie ‘Vergroot de Hoop’ laat nu weten dat ze in 2017 geen inzamelactie kunnen organiseren.
Zoersel stapt over naar regio noord
Op 2 mei 2017 stappen we met ons recyclagepark in ‘regio noord’ van Igean. Concreet betekent dit dat u vanaf die dag met uw afval ook terecht kunt in de andere recyclageparken van regio noord. Bovendien betaalt u overal dezelfde prijs.
gratis huisvuilzakken afhalen - digitale afvalkalender
Een nieuw jaar. Dat betekent ook een nieuwe reeks gratis huisvuilzakken! Net zoals vorig jaar kunt u, of één van uw officieel inwonende gezinsleden, aan de hand van de identiteitskaart uw gratis huisvuilzakken komen afhalen bij het onthaal van ons administratief centrum of in één van de drie bibliotheken, en dit vanaf maandag 25 januari.
tweede golf 30 dagencampagne
Na een eerste golf in maart 2015 start op 1 oktober de tweede golf van de 30 dagencampagne. Deze keer kunt u kiezen voor 30 dagen voedselwinst of 30 dagen dingen delen.
gft+-ophaling Halle verschuift naar 25 juli
Noteer in uw agenda dat de gft+-ophaling van 22 juli in Halle wordt verschoven naar zaterdag 25 juli!
afvalophaling start vroeg door extreme warmte
"Op hele warme dagen krijgen de afvalophalers de toestemming om vroeger met de ophaalronde te starten", zo meldt Igean.
tuingereedschap beschikbaar op begraafplaats Zoersel
Sinds een tweetal weken vindt u, zowel op de oude als op de nieuwe begraafplaats in Zoersel, een ‘hutje’ met tuingereedschap. Gemeente & ocmw Zoersel wil u graag helpen om het grafmonument van uw dierbare(n) netjes te houden en stelt daarom dit materiaal ter beschikking.
wilt u geen witte gids meer ontvangen? Schrijf u hier uit
Truvo, de uitgever van de telefoonboeken - witte en gouden gids – wil mee aan het milieu werken en overbodig drukwerk vermijden. Hij wil voorkomen dat de telefoonboeken worden bedeeld aan niet-gebruikers.
Doe mee aan de tankslag
U koopt een oudere woning maar bij de (her-)aanleg van het terras ontdekt u dat er nog een oude stookolietank in de grond steekt. Deze wordt echter al jaren niet meer gebruikt. Wat nu? De tankslag biedt u de oplossing.
datum afvalophaling gewijzigd
Om praktische redenen hebben IGEAN - de intercommunale die de afvalophaling regelt - en de gemeente, in overleg met de ophaler, beslist om de pmd- en restafvalophaling in Sint-Antonius en Zoersel niet op woensdag 8 april, maar wel op zaterdag 11 april uit te voeren. Jawel u leest het goed, een zaterdag.
dupe van zwerfvuil en hondenpoep
Kunt u ook zo genieten van een wandeling of een fietstochtje langs het platteland? Landbouw en recreatie gaan dan ook perfect hand in hand, al willen onze landbouwers u toch vragen rekening te houden met een aantal belangrijke aandachtspunten.
uw afval tijdig buiten zetten, maar ook niet té vroeg
U hebt het ongetwijfeld ook al meegemaakt: u staat ’s ochtends op en u hoort de vuilniswagen voorbijrijden. U springt nog snel in uw schoenen en rent in uw pyjama naar buiten, maar u bent net te laat. Weet dan dat onze afvalophalers vanaf 6 uur aan uw deur kunnen staan.
gratis huisvuilzakken vanaf 26 januari
Een nieuw jaar. Dat betekent ook een nieuwe reeks gratis huisvuilzakken! U ontvangt per gezinslid vier huisvuilzakken, gebaseerd op de gezinssituatie van 1 januari 2015. Net zoals vorig jaar komt u, of één van uw officieel inwonende gezinsleden, aan de hand van de identiteitskaart uw gratis huisvuilzakken afhalen bij het onthaal van het administratief centrum of in één van de bibliotheken.
afvalophaling mogelijk verstoord door vriesweer
Het vriesweer kan problemen veroorzaken bij de ophaling van het afval. Indien het afval niet werd opgehaald, vragen wij u het afval terug binnen te nemen en dit bij de volgende ophaling opnieuw aan te bieden.
panne bij glasophaling Halle
Afvalverwerkingservice Sita, die in Zoersel instaat voor de glasophaling, laat ons weten dat ze te kampen hebben met een vrachtwagenpanne. Daardoor zal een deel van de glasophaling in deelgemeente Halle verschuiven van woensdag naar donderdag. U mag uw glasbak dus gewoon buiten laten staan. Hij zal dan donderdag geledigd worden.
staking heeft gevolgen voor afvalophaling
Intercommunale IGEAN laat ons net weten dat de staking wel degelijk gevolgen heeft voor de afvalophaling. In de deelgemeenten Zoersel en Sint-Antonius zal uw restafval- en pmd-zak woensdag opgehaald worden in plaats van vandaag. Het is dus aangewezen om uw vuilniszakken terug binnen te halen en dinsdagavond of woensdagochtend opnieuw aan de straatkant te plaatsen. In Halle wordt alles gewoon, zoals gepland, morgen (dinsdag) opgehaald.
Energiefit: energiebesparen = geld besparen
Wilt u graag handige tips om thuis energie te besparen zonder al veel moeite? Laat u dan informeren op donderdag 18 december 2014 door enkele energiespecialisten van de Bond Beter Leefmilieu.
nieuwe compostbakken te koop
De intergemeentelijke vereniging IGEAN koopt compostbakken aan om die op haar beurt via de kringloopparken te verkopen aan de inwoners. Omdat de aankoopprijs van de nieuwe compostbakken is gestegen, zal ook de verkoopprijs licht stijgen vanaf 1 januari 2015.
frituurolie wordt brandstof
Wist u dat gebruikt frituurolie of -vet een tweede leven krijgt aan de pomp? Want als u ze naar het kringlooppark brengt, wordt de olie verwerkt tot biodiesel. Het kost u niets en u bent in één moeite verlost van uw afvalprobleem. Tegelijk zorgt u voor een schoner milieu. Over een tankbare oplossing gesproken.
oude zaklampen niet meer bij Bebat-batterij-inzamelpunt
Vanaf 1 juli worden zaklampen niet langer ingezameld door Bebat maar door Recupel. De batterijen mag u dus bij Bebat deponeren, de zaklamp zelf sorteert u bij het klein elektro!
wint Zoersel het reuze ontbijt? Breng uw oude elektro van 21 tot 29 maart naar de inzamelpunten
Hebt u thuis nog een oud koffiezetapparaat, mixer of stofzuiger staan? Breng het zeker déze week naar het Recupel inzamelpunt.
dit weekend ook in uw straat? zwerfvuilcampagne ‘Let’s do it Belgium’
Dit weekend - 22 en 23 maart - vindt de zwerfvuilcampagne ‘Let’s do it Belgium’ plaats. Schrik dus niet als u dit weekend een groep enthousiaste vrijwilligers met grijper en vuilniszak ziet verschijnen. Of beter nog, doe gewoon mee.
let’s do it - zwerfvuil rapen
Rondslingerende peuken, flessen, papiertjes ... Ergert u zich ook blauw aan zwerfvuil en wilt u wel eens zelf de handen uit de mouwen steken? Noteer dan alvast 22 en/of 23 maart in uw agenda. U zorgt voor een aantal vrienden, wij zorgen voor het materiaal.
opgelet, alle afvalophalingen aan huis starten vanaf 6 uur
De ophalers willen zoveel mogelijk de verkeersdrukte en de files vermijden. Dit kan alleen als zij vroeger starten en soms ook later werken.
u kunt uw gratis vuilniszakken afhalen in bibliotheken en administratief centrum
U ontvangt per gezinslid vier huisvuilzakken, gebaseerd op de gezinssituatie van 1 januari 2014.
uw mening over huishoudelijk afval
De Vlaamse overheid heeft nu een nieuw plan uitgetekend voor huishoudelijk afval en uw mening telt. U kunt het nieuwe plan inkijken tot eind februari...
wat verandert er vanaf 1 januari 2014?
Gekoppeld aan het meerjarenplan en het budget, zullen er vanaf 1 januari 2014 een aantal zaken wijzigen.
politiezone blijft optreden tegen inbreuken GAS-reglement
De politiezone Voorkempen wil - net zoals vorig jaar - samen met haar vier gemeenten (waaronder Zoersel) werken rond actiepunten uit het Gemeentelijk Administratief Sanctiereglement (GAS). Zo zal tussen september en december extra toegezien worden op inbreuken en overlast rond zwerfvuil, sluikstort, afvalverbranding en -inzameling.
bladkorven worden geplaatst
Afgevallen bladeren ontbinden traag tot voedsel voor planten en zelfs voor sommige dieren. Waarom zou u ze dan afvoeren? Ze behoren namelijk tot onze natuurlijke kringloop. Is de hoeveelheid blad van laanbomen op openbaar domein toch wat groot om gewoon te laten liggen? Dan kunt u die bladeren in de bladkorven verzamelen. Sinds half deze week worden de korven geïnstalleerd.
uw gft+-afval wordt vanaf 28 oktober gewogen
Vanaf 28 oktober zal uw gft+-afval gewogen worden en betaalt u onder meer voor het gewicht afval dat u aanbiedt. U hoeft dus niet langer een label aan uw container te hangen. Als u zo’n gft+-container met chip hebt, dan hebt u afgelopen week een brief ontvangen met daarin meer uitleg.
vanaf 28 oktober wordt uw gft+-afval gewogen
Vorig jaar kreeg u een nieuwe gft+-container om te gebruiken. Op hetzelfde moment startte een proefperiode om de nodige gegevens te verzamelen om onder meer een nieuw tarief vast te stellen. Die proefperiode zit er nu op en vanaf 28 oktober 2013 werkt onze gemeente met het nieuwe systeem waarbij uw gft+ gewogen wordt.
uw pmd-zak wordt gecontroleerd
Iedereen weet hoe hij zijn pmd moet sorteren… of toch bijna iedereen. Om u te helpen bij de sortering stuurt IGEAN begin september jobstudenten op pad. Zij zullen vóór de ophaling in enkele straten de aangeboden pmd-zakken op zichtbare afwijkingen controleren.
vergeet uw label niet
vergeet uw label niet 02/09/2013
Heel wat mensen contacteren ons met de vraag of ze nog steeds een label aan hun gft+-container met ingebouwde chip moeten hangen. In afwachting van een tariefbepaling - u zal immers betalen naargelang de hoeveelheid gft+ die u aanbiedt - blijft het antwoord op die vraag ‘ja’.
opbrengst van uw taxussnoeisel gaat naar borstkliniek AZ Sint-Jozef en AZ Klina
U kunt de strijd tegen borstkanker op veel manieren steunen. Zelfs door uw taxushaag te snoeien want de opbrengst van dat snoeisel gaat naar de borstkliniek van AZ Sint-Jozef en AZ Klina. Breng uw snoeisel vanaf 15 juni naar het kringlooppark.
uw gft+ gewikt en gewogen - het nieuwe systeem
Ongeveer een jaar geleden kreeg u een nieuwe gft+-container als u dat wenste, eentje met een ingebouwde chip. Die chip zou ervoor zorgen dat u in de toekomst betaalt naargelang de hoeveelheid gft+ die u aanbiedt. De proefperiode om de nodige gegevens te verzamelen, om onder meer een tarief te kunnen vaststellen, zit er intussen op.
afval goed vastmaken als u naar het kringlooppark rijdt
De weg naar het kringlooppark ziet er niet altijd even fraai uit. Plastic, karton, piepschuim, bladeren, takken, enzovoort, allemaal afval dat op de rijweg of in de bermen terechtkomt. Regelmatig moeten gemeentewerkers uitrukken om alles op te ruimen.
spaar mee dopjes voor blindegeleidehonden
Vanaf nu kunt u op verschillende plaatsen in Zoersel terecht met dopjes van drankflessen. Niet alleen op het kringlooppark, maar ook in het administratief centrum, de antennes, de bibliotheken en verschillende scholen, waaronder gemeentelijke basisschool de Kiekeboes.
afvalophaling verhinderd omwille van winterprik .... /> lees meer ...
Omwille van de hevige winterprik wordt het restafval en het PMD in deelgemeente Halle vandaag niet opgehaald, zo laat intercommunale IGEAN weten.
zeg 'nee' tegen zwerfvuil .... /> lees meer ...
De jacht op rondslingerende sigarettenpeuken, lege blikjes, flessen, snoeppapiertjes, … is weer geopend! Samen met gemeentebesturen uit meer dan vijfennegentig landen roepen ook wij u op om in het weekend van 16 en 17 maart het zwerfvuil aan te pakken.
gratis huisvuilzakken .... /> lees meer ...
Het gemeentebestuur deed u al enkele jaren gratis huisvuilzakken cadeau bij het begin van ieder nieuw jaar. U ontving daarvoor een nieuwjaarsbrief met een strookje voor uw huisvuilzakken. Dit jaar is deze brief echter wat langer onderweg, maar het staat wel al vast dat u opnieuw gratis huisvuilzakken zult krijgen. Hoe dat precies zal verlopen, of wanneer, zult u binnenkort vernemen.
breng uw kurken naar het kringlooppark
Op de komende recepties zullen ongetwijfeld een aantal flessen gekraakt worden. Laat het dan vooral smaken, maar hou ook de kurken stoppen bij en geef ze een tweede leven door ze in de stoppenton te gooien of breng ze binnen bij het kringlooppark.
Ophaling van het glas tijdens de markt in Zoersel
Vandaag was het uitzonderlijk markt in Zoersel, omdat de eerste dinsdag van januari op nieuwjaarsdag valt. Maar vandaag is het ook glasophaling in deelgemeente Zoersel. Door deze samenloop heeft de ophaler Sita, Voorne en enkele zijstraten niet kunnen bedienen.
moet er nog sneeuw zijn?
Wat u zeker moet weten bij zo'n weer als dit: onze strooiploeg staat voor u klaar, u moet zelf strooien voor uw deur, het afval wordt mogelijk later opgehaald ...
aanpak zwerfvuil in eigen handen
Zwerfvuil, het blijft - jammer genoeg - een probleem van alle tijden. Het opruimen ervan kost bovendien niet alleen veel geld, maar het vraagt ook heel wat tijd en inzet van mensen én middelen. Om dit alles doelgericht en efficiënt te kunnen aanpakken, heeft het gemeentebestuur enerzijds een nieuwe veegwagen aangekocht en anderzijds het ledigen van de zwerfvuilbakjes opnieuw zelf in handen genomen.
politiezone Voorkempen gaat extra toezien op afvalinzameling, zwerfvuil en verbranden afval
Sigarettenpeuken, snoeppapiertjes, lege blikjes, kauwgom? Afval hoort thuis in een afvalbak, niet op de openbare weg of in het park. Gooit u afval op de straat, dan kunt u beboet worden. Laat u na een verhuis of verbouwing resten achter op de stoep, het fietspad of de rijweg? Ruim ze dan meteen op. Zo houdt u de straat mee schoon.
doe mee aan de PMD-sorteerwedstrijd
Plastic, metaal en drankkartons (PMD) sorteren kan iedereen? Toch niet, zo blijkt uit cijfers van de intercommunale Igean. Het ‘PMD-residu’, dat is wat niet in de blauwe zak thuishoort, is nog te hoog in het werkingsgebied van Igean, waartoe ook Zoersel behoort. Igean probeert op verschillende manieren de situatie te verbeteren. Zo moet de ophaler een rode sticker op de PMD-zak kleven als hij een afwijking vaststelt. De blauwe zak blijft dan staan.
vergroot de hoop
vergroot de hoop 04/07/2012
Wist u dat in taxussnoeisel een actief bestanddeel zit dat verwerkt wordt in heel wat kankermedicijnen? Voor 1 kg van dit bestanddeel, baccatine, is maar liefst 12 ton snoeisel nodig. Da’s een hele hoop. Uw hulp is dus meer dan welkom om de strijd tegen kanker aan te gaan.
juni compostmaand brengt nieuw leven in de kringlooptuin!
In honderd Vlaamse gemeenten maken de compostmeesters zich op voor de negende ‘Juni Compostmaand’. Compostgebruik staat dit jaar centraal, zowel gebruik van thuiscompost als gebruik van professionele compost. Kringlooptuinieren raakt dankzij de inspanningen van compostmeesters, gemeenten, intercommunales, OVAM en Vlaco steeds meer ingeburgerd. Samen met de gemeente of intercommunales organiseren de compostmeesters demonstraties, workshops, tentoonstellingen, opentuindagen, fietstochten en andere activiteiten.
slimme containers binnenkort geleverd
In februari kreeg u via een brief de vraag om uw keuze te maken in verband met een nieuwe gft+-container met een ingebouwde chip. De bestaande groene containers maken namelijk plaats voor ‘slimme’ containers die heel precies weten hoeveel gft+-afval u aanbiedt. Die nieuwe container wordt begin mei bij u geleverd - tenzij u ervoor geopteerd hebt geen nieuwe container aan te vragen uiteraard.
nieuwe gft+-containers met chip
Tijdens de voorbije veertien dagen hebt u normaal gezien een brief in uw bus gehad met een voorstel voor uw nieuwe gft+-container. Binnenkort worden die nieuwe containers geleverd en start de proefperiode. De voorbije dagen kreeg onze milieudienst hierover een aantal vragen, waarop we u hier graag het antwoord meegeven.
smoorverliefd op een nette buurt
Sigarettenpeuken, drankflessen, lege blikjes, kartonnen dozen … Afval in de bermen is voor velen onder u ongetwijfeld een bron van ergernis, en zeker wanneer het uw eigen straat of buurt ontsiert. Daarom is het in Zoersel menens en zeggen we "neen" tegen het zwerfvuil. Met een frisse, nieuwe campagne én uw hulp willen we deze ergernis aanpakken. Noteer zondag 25 maart alvast in uw agenda!
milieudienst
administratief centrum
Handelslei 167, 2980

  Δ melding processierupsen 
  Δ melding wespennest
  Δ online afvalkalender