A  A  A  A 
Seniorenraad

De seniorenraad is een gemeentelijk adviesorgaan. 

doelstelling
De seniorenraad zal op vraag van het gemeentebestuur of van de OCMW-raad adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende seniorenbeleid in de gemeente.  De seniorenraad kan ook op eigen initiatief een advies uitbrengen naar gemeentebestuur en/of OCMW.

De seniorenraad kan initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen alle verenigingen of instellingen die bij het seniorenwerk betrokken zijn te stimuleren en te coördineren.

De seniorenraad wil bij zoveel mogelijk senioren de interesse voor het seniorenbeleid bevorderen en de inspraak stimuleren. Door het organiseren van activiteiten voor senioren streeft de seniorenraad naar een optimale bevordering van de sociale cohesie binnen de Zoerselse senioren.

structuur
De seniorenraad bestaat uit: een bijeenkomst Seniorenraad, een Dagelijks Bestuur en een Redactieraad van de seniorenkrant.
Er kunnen naar behoefte werkgroepen opgericht worden, die zowel een tijdelijk als een meer permanent karakter kunnen vertonen.

activiteiten

            De seniorenweek 2018 zal plaatsvinden van maandag 19 november 2018 tot en met
            zaterdag 24 november 2018.
            Het programma volgt in de loop van de zomer.
           
Voor meer info kunt u terecht bij Malou Schelfthout via mail naar .

Verslagen van de seniorenraad
dienst senioren
dienst senioren
Administratief centrum
Handelslei 167, 2980