Werken en verkeershinder

! Klik hier op www.geopunt.be voor een overzicht van de verkeershinder in Zoersel  en/of Vlaanderen. 
Klik hier voor een kaartje van de werken van Eandis.

buldozer

projecten en werken in uitvoering

  • Aanleg binnengebied wijk Het Klooster. (project zo goed als afgerond)
  • Ruimen van grachten 2019:
    Pidpa ruimt jaarlijks een deel van de grachten op ons grondgebied. Hiertoe is Zoersel ingedeeld in 16 zones en elke straat van Zoersel is toegewezen aan zo één zone. De zones zijn aangeduid met romeinse cijfers (I, II, III, IV, V, VI, VIIA, VIIB, VIII, IX, X, XIA, XIB,XII, XII en XIV). De aanduiding Cat II, III, ... heeft te maken met de kwaliteit van het slib van de grachten.
    Dit jaar zijn de 8 geel aangeduide zones (I, II, III, V, VI, VIIA, VIIB en XIB) aan de beurt voor ruiming- zie kaart.
  • wegen- en rioleringswerken in Sint-Martinusstraat, Krimveldweg, Ronkaartweg, D'Eike, Ketelheide en Winkelhoeve:
Diverse nutsmaatschappijen vernieuwen constant hun kabels en leidingen (bv. oude gasbuizen worden vervangen, ...) Daarvoor kunnen de bermen in sommige straten tijdelijk opengelegd worden.  

plannen

geplande projecten

omleidingsweg rond Zoersel 

 

 
Klik hier op www.wegenenverkeer.be/wegenwerken voor een overzicht van de verkeershinder op gewest- en autosnelwegen.

planning infrastructuur
administratief centrum
Handelslei 167, 2980