Werken en verkeershinder

! Klik hier op www.geopunt.be voor een overzicht van de verkeershinder in Zoersel  en/of Vlaanderen. 
Klik hier voor een kaartje van de werken van Eandis.

buldozer

projecten en werken in uitvoering

 • Aanleg binnengebied wijk Het Klooster.
 • Onderhoud betonwegen: St. Antoniusbaan en Kwadestraat: vervangen van betonvlakken.
 • Herasfalteren van verschillende wegen.
 • Ruimen van grachten 2017:
  Pidpa ruimt jaarlijks een deel van de grachten op ons grondgebied. Hiertoe is Zoersel ingedeeld in 16 zones en elke straat van Zoersel is toegewezen aan zo één zone. De zones zijn aangeduid met romeinse cijfers (I, II, III, IV, V, VI, VIIA, VIIB, VIII, IX, X, XIA, XIB,XII, XII en XIV). De aanduiding Cat II, III, ... heeft te maken met de kwaliteit van het slib van de grachten.
  Dit jaar zijn de 6 geel aangeduide zones (VI, VIIA, VIII, IX, XIA, XIB en XII) aan de beurt voor ruiming- zie kaart.
         
            
               
Diverse nutsmaatschappijen vernieuwen constant hun kabels en leidingen (bv. oude gasbuizen worden vervangen, ...) Daarvoor kunnen de bermen in sommige straten tijdelijk opengelegd worden.  

plannen

geplande projecten

 

omleidingsweg rond Zoersel 

 

 
Klik hier op www.wegenenverkeer.be/wegenwerken voor een overzicht van de verkeershinder op gewest- en autosnelwegen.

planning infrastructuur
administratief centrum
Handelslei 167, 2980