A  A  A  A 
Stedenband

Met steun van   

 

Hieronder de blog van Noord-Zuid Zoersel.
Zoersel heeft officieel een stedenband met de stad Bohicon (Benin)
             
 

Zoersel heeft, in het kader van de Vlaamse convenant Ontwikkelingssamenwerking, een partner in het zuiden. Sinds 20 oktober 2011 bestaat er tussen Zoersel en Bohicon een stedenband.

De krachtlijnen liggen in beleidsondersteuning, capaciteitsopbouw en wederkerigheid van het lokale bestuur.

Intussen zijn er verschillende wederzijdse bezoeken geweest, waarbij het laatste van Bohicon aan Zoersel van december 2012 dateert.