A  A  A  A 
Financiële dienst

beleidsdocumenten


wat doet de financiële afdeling ?

  • de afdeling financiën geeft financieel advies over het beleid van gemeente en ocmw
  • het organiseren van de gemeente- en ocmw-boekhouding, de controle op de uitgaven en op de wettelijkheid en regelmatigheid van reglementen en toelagen behoort tot de dagelijkse activiteiten
  • ook de opmaak van belastingreglementen, de invordering van gemeentebelastingen en van de uitgaande facturatie van zowel gemeente als ocmw zit in hun takenpakket
  • overige taken zijn het beheren van verhuringen en verpachtingen, het organiseren van openbare verkopen zoals de houtverkoop en de verkoop van gevonden voorwerpen en het beheer van de verzekeringsportefeuille
  • de afdeling financiën zorgt ook de praktische afwikkeling van het toezicht dat de gemeente wettelijk moet uitoefenen op de budgetten, rekeningen en meerjarenplannen van de kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente

de financieel directeur

De financieel directeur van gemeente en ocmw is lid van het managementteam en is onder meer verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van gemeente en ocmw, de boekhouding, beleggingen en kastoestanden en de opmaak van de jaarrekeningen en de meerjarenplanning en de aanpassingen ervan.

producten van de financiele dienst