A  A  A  A 
Militaire oefening op vliegveld Malle (07/01/2008)
Schrik niet als u in de loop van volgende week soms een F16 hoort overvliegen. Het Defensiehuis Antwerpen meldt ons namelijk dat er in de periode van 14 tot en met 18 januari een kleinschalige militaire oefening zal plaatsvinden op het vliegveld van Malle. Meer bepaald het 14e Regiment Luchtdoelartillerie uit Lombardsijde, dat onder meer instaat voor de nabije luchtverdediging van vliegvelden, komt in het kader van de opleiding van toekomstige officieren en onderofficieren afgezakt naar Malle. De kans is dus bestaande dat u volgende week wat meer luchtverkeer opmerkt, maar verder zult u nauwelijks met deze militaire oefening geconfronteerd worden, en zal ze u ook weinig of geen overlast bezorgen. Heeft u toch vragen of bedenkingen, dan kunt u steeds onze dienst Communicatie contacteren op het nummer 03 380 13 06. 
Meer info: www.mil.be of