A  A  A  A 
cultuurraad

De cultuurraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Het gemeentebestuur vraagt haar om advies over het gevoerde cultuurbeleid in de gemeente, zowel in de fase van beleidsbepaling als -uitvoering. De raad kan ook adviezen formuleren zonder dat het vooraf gevraagd.

De raad is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende socio-culturele verenigingen en geïnteresseerde inwoners.

Om iedereen aan zijn trekken te laten komen, wordt er binnen de cultuurraad gewerkt met verschillende werkgroepen, die elk op hun eigen terrein actief zijn. (bijvoorbeeld werkgroep 'erfgoed & patrimonium', werkgroep infrastructuur, werkgroep '11 juliviering' ...).

De tweemaandelijkse algemene vergaderingen worden voorbereid door de agendacommissie.

Verslagen van de cultuurraad
agendacommisie cultuurraad