A  A  A  A 
Het Bethaniënhuis - Handelslei 167


Nagenoeg 80 jaar na de oprichting ervan, is het Psychiatrisch Centrum Bethanië nog steeds een van de belangrijkste gebouwencomplexen in de gemeente Zoersel. 

bron:
‘In het spoor van Huygh en Van Reeth’ Mevr. Krista MAES
t.g.v. een studiedag van 28 oktober 2000 ingericht door het KADOK (Katholiek Studie- en Documentatie Centrum) van de KUL.

Aanmelden
E-mail

Paswoord