A  A  A  A 
Praktische informatie

Toegang

Iedereen kan vrij de bibliotheek bezoeken tijdens de openingsuren.


Hoe wordt u lid van de bibliotheek? 

Iedereen kan gratis lid worden van de bibliotheek.  Bij de inschrijving ontvangt u een bibliotheekkaart.  Met deze kaart kunt u verschillende materialen uitlenen (zie tabel).  Het gebruik van deze kaart is strikt persoonlijk.  Leen ze dus nooit aan iemand anders uit.

 
Lenen

Breng steeds uw bibliotheekkaart mee. Zonder bibliotheekkaart kunt u geen materialen lenen. 

Kies uw boeken, tijdschriften, cd’s, en dvd's in de rekken. 
U kunt max. 5 boeken, 10 strips, 5 tijdschriften, 5  cd’s en 5 dvd's uitlenen. (zie tabel).

Geef de gekozen werken af aan de balie samen met uw bibliotheekkaart.

Bij uitlening ontvangt u steeds een ticket waarop staat:

  • welke materialen u in uw bezit hebt
  • wanneer ze ten laatste moeten ingeleverd worden


Kijk bij ontvangst het ticket en de materialen grondig na.

Eventuele sluitingsdagen worden onderaan op het ticket vermeld.


Terugbrengen

Geef de geleende bibliotheekmaterialen af aan de balie, zonder uw bibliotheekkaart. Zorg ervoor dat er niets in de boeken blijft zitten. 
Neemt u niets nieuw mee, wacht dan tot alles gecontroleerd is.
Wilt u iets verlengen, meld dit dan aan de balie. Verlengen kan slechts 1 maal en enkel indien het materiaal niet gereserveerd is. 
Als u iets te laat terugbrengt, verliest of beschadigt, moet u daarvoor betalen ( zie tarieven).
Leen niets uit aan anderen.  U blijft verantwoordelijk voor de bibliotheekmaterialen die op uw kaart staan.


Gebruik van computers


Het is niet toegelaten de instellingen van de computer of de aangeboden programma’s te wijzigen. Wie bewust de instellingen wijzigt, kan worden uitgesloten. De kosten voor het herstellen van de basisinstellingen vallen ten laste van de gebruiker.

Contactgegevens
bibliotheek
openingsuren BIB

hoofdbibliotheek Zoersel 
Dorp 54
2980 Zoersel
 T 03 2980 7 22
 

filiaal Sint-Antonius
Handelslei 47
 T 03 2980 7 21 

filiaal Halle
Halle-Dorp 67
 T 03 2980 7 20


kaartje van bib's

bibliothecaris
Erik Breuls
T 03 2980 7 23